Interactie tussen fecestransplantatie en eradicatie van resistente bacteriën blootgelegd

Delen via:
UEG Week 2021

Met behulp van shotgun-metagenomische sequencing hebben onderzoekers uit Hongkong de dynamiek van het darmmicrobioom in kaart gebracht bij personen die na een fecestransplantatie succesvol waren gedekoloniseerd van carbapenem-resistente Enterobacteriaceae, waaronder Klebsiella spp. en Escherichia coli.

Antibioticaresistente darmbacteriën, waaronder carbapenem-resistente Enterobacteriaceae en vancomycine-resistente enterokokken, zijn wereldwijd in opkomst. Fecestransplantatie heeft een potentiële rol bij de dekolonisatie van multiresistente micro-organismen. Er is weinig bekend over de veranderingen in het microbioom bij dragers van multiresistente micro-organismen die een fecestransplantatie krijgen.

Onderzoekers uit Hongkong vonden dat na een fecestransplantatie grote verschuivingen in de bacteriële samenstelling van de feces optraden, die leken op een donorachtige gemeenschap dat werd gedomineerd door het geslacht Ruminococcus.

Twee prominente routes van pentosefosfaat (niet-oxidatieve tak) en de biosynthese van UDP-N-acetylmuramoyl-pentapeptide waren significant hoger bij donoren dan in de situatie voorafgaand aan de fecestransplantatie (p < 0,05). Noemenswaardig is dat de uiteenlopende aanwezigheid van deze twee routes bij personen met carbapenem-resistente Enterobacteriaceae en gezonde personen voornamelijk werd gedreven door de bacteriële geslachten Faecalibacterium en Ruminococcus.

In monsters van de donoren en in ontvangers van een fecestransplantatie werden nauwe interacties tussen het bacterioom en viroom in de darmen vastgesteld. De interacties voorafgaand aan de fecestransplantatie waren duidelijk anders. Dit ondersteunt de gedachte dat een fecestransplantatie van invloed is op de samenstelling van het darmmicrobioom en de interacties tussen de verschillende micro-organismen.

Na een fecestransplantatie trad een substantiële uitbreiding van de Klebsiella-fagen en een overeenstemmende afname van de Klebsiella spp. op. Dit wijst op een roofdier-prooirelatie tussen de bacteriofagen en bacteriën bij de eradicatie van carbapenem-resistente Enterobacteriaceae.

Bij een drager van carbapenem-resistente E. coli trad na de fecestransplantatie een opvallende toename van Escherichia-fagen op. Dit vormt een verdere ondersteuning voor de gedachte dat door een fecestransplantatie een specifieke expansie van bacteriofagen tegen carbapenem-resistente Enterobacteriaceae optreedt.

Concluderend toonde deze studie aan dat een fecestransplantatie resulteerde in een succesvolle dekolonisatie van carbapenem-resistente Enterobacteriaceae.

Bron:

Liu Q, Zuo T, Lu W, et al. Longitudinal evaluation of gut bacteriome and virome after fecal microbiota transplantation for eradicating carbapenem­resistant Enterobacteriaceae. UEG Virtual Congress 2021, abstract LB18. https://programme.ueg.eu/week2021/#/details/presentations/4922.

Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

mei 2022 | Hepatitis

Lees meer over Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

mei 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

mei 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

mei 2022 | Endoscopie

Lees meer over De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

mei 2022

Lees meer over FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Lees meer
Lees meer over Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie