Laag CV-risico met ART bij jonge mensen

Delen via:
CROI 2023

Het 10-jaarsrisico op cardiovasculaire ziekte bij jonge mensen met hiv die 5,5 jaar antiretrovirale therapie gebruiken, is laag en cardiovasculaire events zijn zeldzaam. Bij de meeste mensen blijkt de vasculaire leeftijd iets hoger te zijn dan de werkelijke leeftijd. Een hoger aantal CD4+ T-cellen is geassocieerd met een hogere vasculaire leeftijdsdeviatie, waarbij het niet uitmaakt of men rookt.

Het is bekend dat mensen met hiv een significant hoger risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) op enig moment in hun leven hebben. In een Amerikaans-Thaise studie is het CV-risico onderzocht bij jonge mensen met hiv die 5,5 jaar eerder waren begonnen met antiretrovirale behandeling (ART) tijdens acute hiv-infectie. In totaal namen 356 mensen aan dit onderzoek deel. Op baseline was de mediane leeftijd 26 jaar, 98% van de deelnemers was man en het aantal mediane CD4+ T-cellen bedroeg 369 cellen/mm3. Wat betreft de CV-parameters had 2% van de deelnemers hypertensie en 1,1% had diabetes mellitus; de mediane systolische bloeddruk was 117 mmHg en de mediane diastolische bloeddruk 74 mmHg. De vasculaire leeftijdsdeviatie werd berekend als vasculaire leeftijd minus de werkelijke leeftijd. Een hogere vasculaire leeftijd en hogere vasculaire leeftijdsdeviatie zijn indicatoren voor een slechtere CV-gezondheid.

In week 288 bedroeg het mediane 10-jaars CV-risico 2,3%, hetgeen conform de risicoscore geclassificeerd wordt als een laag risico. Er deed zich tijdens de studieperiode slechts 1 klinisch-significant CV-event voor (embolische beroerte). De mediane werkelijke leeftijd van de deelnemers was 32 jaar; de vasculaire leeftijd was 34 jaar (p < 0,001). Bij 65% van de deelnemers was de vasculaire leeftijd hoger dan de werkelijke leeftijd. Na stratificatie voor rookstatus bleef het aantal CD4+ T-cellen onafhankelijk geassocieerd met vasculaire leeftijdsdeviatie (p < 0,05). Vasculaire leeftijd, vasculaire leeftijdsdeviatie en de Framingham-risicoscore waren niet geassocieerd met cognitieve beperkingen.

Bron:

Holroyd KB, Sacdalan C, Pinyakorn S, et al. Vascular age and cognitive outcomes in an acute HIV cohort after 5.5 years of art. CROI Congress 2023, abstract 464.

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

mrt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

mrt 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

mrt 2023 | Schimmelinfecties

Lees meer over Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

mrt 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ECCMID in ORANJE 2023

zaterdag 15 apr 2023 van 19:00 tot 22:45

Lees meer over ECCMID in ORANJE 2023

Masterclass: Healthy ageing and immunisation

donderdag 22 jun 2023 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Masterclass: Healthy ageing and immunisation

Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Lees meer
Lees meer over Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Lees meer
Lees meer over Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Lees meer
Lees meer over Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Lees meer
Lees meer over Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Lees meer
Lees meer over Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

Lees meer
Lees meer over Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Lees meer
Lees meer over 8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01