Langere ziektevrije overleving door atezolizumab bij stadium II-IIIA NSCLC met hoge PD-L1-expressie

Delen via:
ELCC 2022

Adjuvante behandeling met atezolizumab is vergeleken met de beste ondersteunende behandeling geassocieerd met een langere ziektevrije overleving en minder recidieven bij patiënten met stadium II-IIIA NSCLC en een PD-L1-expressie ≥ 50%.1

Uit eerder gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde fase III IMpower010-studie bleek dat adjuvante behandeling met atezolizumab vergeleken met de beste ondersteunende behandeling (BSC) geassocieerd was met een significant betere ziektevrije overleving (DFS) bij patiënten met stadium II-IIIA niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).2 De huidige analyse betreft de groep patiënten met een PD-L1-tumorcelexpressie van ten minste 50%.

Uit de subgroepanalyse blijkt dat adjuvant atezolizumab versus BSC geassocieerd is met een betere DFS bij patiënten met stadium II-IIIA NSCLC en een PD-L1-expressie van ≥ 50%.1 Dit DFS-voordeel van atezolizumab was zowel aanwezig in de totale groep als in de groep zonder patiënten met een afwijking in EGFR of ALK (beide HR 0,43), en in veruit de meeste subgroepen, zoals die op grond van leeftijd, geslacht en ziektestadium. Daarnaast is atezolizumab vergeleken met BSC geassocieerd met een lager risico op relaps: 22 versus 44% van de patiënten.

Het toxiciteitsprofiel van adjuvant atezolizumab bij patiënten met een PD-L1-expressie van ≥ 50% was vergelijkbaar met het profiel in de totale populatie. In de eerstgenoemde populatie kwamen behandelingsgerelateerde graad 3/4-bijwerkingen voor bij 11 en 0% van de patiënten in respectievelijk de atezolizumab- en de BSC-arm. Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwamen voor bij respectievelijk 7 en 0% van de patiënten. Bijwerkingen van atezolizumab leidden tot dosisreducties en stopzetting van de behandeling bij respectievelijk 29 en 19% van de patiënten.

Bronnen:
1. Felip E, et al. Atezolizumab (atezo) vs best supportive care (BSC) in stage II-IIIA NSCLC with high PD-L1 expression: Sub-analysis from the pivotal phase III IMpower010 study. ELCC 2022, abstract 80O. 

2. Felip E, et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2021;398:1344-57.

Publicatie werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie vertraagd

jan 2023 | Astma, COPD

Lees meer over Publicatie werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie vertraagd

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

jan 2023

Lees meer over Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

jan 2023

Lees meer over Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

jan 2023 | Psoriasis, RA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Live online GOLD-café

23 jan 2023 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01