Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Delen via:
ASCO 2022

Behandeling met larotrectinib leidt bij patiënten met tumoren met TRK-fusies snel tot een verbetering van de kwaliteit van leven en levert waarschijnlijk een voordeel op ten opzichte van standaardzorg. Dat tonen nieuwe analyses van de fase I/II-studie SCOUT en de fase II-studie NAVIGATE.

Hoewel er geen gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de tyrosinekinase (TRK-)remmer larotrectinib, wilden de onderzoekers toch inzicht krijgen in de relatieve effectiviteit van het middel ten opzichte van de standaardbehandelingen. Zij gebruikten hiervoor een ‘matching-adjusted indirect comparison’, een methode waarmee patiëntenpopulaties kunnen worden vergeleken zonder dat individuele patiëntendata beschikbaar zijn.1

De analyse was gebaseerd op 85 patiënten die larotrectinib kregen en 28 patiënten die standaardzorg kregen. Met larotrectinib lag het risico op overlijden 78% lager (HR 0,22) en was de mediane OS 39,7 maanden, versus 10,2 maanden bij standaardzorg.

Andere onderzoekers presenteerden tijdens ASCO gepoolde data van SCOUT en NAVIGATE, waarin specifiek werd gekeken naar de kwaliteit van leven.2 In totaal vulden 198 patiënten (113 volwassenen en 47 kinderen) de vragenlijsten EORTC QLQ-C30 en EQ-5D-5L in. De antwoorden lieten zien dat de meerderheid van de patiënten klinisch relevante verbetering rapporteerde tijdens de behandeling. De meeste volwassenen meldden dat de kwaliteit van leven behouden bleef of verbeterde ten opzichte van de aanvangswaarde. Bij 96% van de volwassenen met een normale aanvangswaarde bleef een goede kwaliteit van leven behouden of werd deze beter. Bij kinderen gold dit voor 56%.

Larotrectinib leidt tot klinisch relevante verbetering in de kwaliteit van leven van patiënten met TRK-fusiekankers, aldus de onderzoekers.

Bronnen:

  1. Bokemeyer C, Paracha N, Lassen U, et al. Overall survival (OS) of patients with TRK fusion–positive cancer receiving larotrectinib versus standard of care (SoC): A matching-adjusted indirect comparison (MAIC) using real-world data (RWD). ASCO annual meeting 2022. Abstract 6579. 
  2. Kummar S, Shen L, Van Tilburg CM, et al. Updated health-related quality of life of patients with TRK-fusion cancer treated with larotrectinib in clinical trials. ASCO annual meeting 2022. Abstract 6563. 

Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

jul 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Lees meer
Lees meer over Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

"Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

Lees meer
Lees meer over "Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over 18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Lees meer
Lees meer over Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Lees meer
Lees meer over Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland