Meer risico op ernstig beloop COVID-19 na niertransplantatie dan bij dialyse

Delen via:

Mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan lopen een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19 dan dialysepatiënten wanneer er gecorrigeerd werd voor leeftijd, geslacht en bijkomende ziekten.

Uit eerdere studies bij patiënten met nierfalen die COVID-19 kregen, bleek dat patiënten die dialyseerden een hogere sterfte hadden dan mensen die een niertransplantatie hadden ondergaan. Een aandachtspunt bij een dergelijke vergelijking is echter dat dialysepatiënten vaak ouder zijn en meer bijkomende ziekten hebben. Een internationale studie waar ook Nederland in participeerde, onderzocht de associatie van het type niervervangende behandeling waarbij werd gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkenmerken. Hiervoor werden data gebruikt van de European Renal Association COVID-19 Database (ERACODA). Alle ontvangers van een niertransplantatie en dialysepatiënten die zich tussen 1 februari en 1 december 2020 presenteerden, werden in dit onderzoek geïncludeerd. In totaal namen 1670 patiënten deel aan deze studie; 496 van hen hadden een niertransplantatie gehad en 1174 waren dialysepatiënten.

De sterfte binnen 28 dagen na presentatie bedroeg 16,9% onder de ontvangers van een niertransplantatie en 23,9% onder de dialysepatiënten. Wanneer er niet werd gecorrigeerd voor specifieke kenmerken lag bij de ontvangers van een niertransplantatie de mortaliteit op 28 dagen 33% lager dan bij de dialysepatiënten. Werd er echter wel voor leeftijd, geslacht en kwetsbaarheid gecorrigeerd, dan lag de mortaliteit op 28 dagen voor deze groep 29% hoger. Bij een volledig gecorrigeerd model was de mortaliteit voor deze groep zelfs 43% hoger. Deze uitkomsten waren vergelijkbaar wanneer andere eindpunten werden onderzocht (bijv. risico op ziekenhuisopname, ic-opname of mortaliteit na 28 dagen) en in subgroepen. Leeftijd bleek de voornaamste factor te zijn. Dit suggereert dat het verhoogde risico op sterfte dat geassocieerd is met niertransplantatie, zich met name voordeed bij oudere mensen.

Bron:

Candellier A, et al. COVID-19 related mortality in kidney transplant and dialysis patients: a comparative, prospective registry based study. ERA-EDTA 2021. Abstract FC028.

RECOVAC schept duidelijkheid over coronavaccins voor nierpatiënten

jun 2021 |

Lees meer over RECOVAC schept duidelijkheid over coronavaccins voor nierpatiënten

Vadadustat heeft geen duidelijke meerwaarde in de behandeling van anemie bij CNS-patiënten

jun 2021 |

Lees meer over Vadadustat heeft geen duidelijke meerwaarde in de behandeling van anemie bij CNS-patiënten

Veelbelovende orale medicatie in ontwikkeling voor anemie bij CKD

jun 2021 |

Lees meer over Veelbelovende orale medicatie in ontwikkeling voor anemie bij CKD

Promotie: Overleving niertransplantatiepatiënten lijkt beter door meer eiwitten in voeding

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Overleving niertransplantatiepatiënten lijkt beter door meer eiwitten in voeding

Lumasiran eerste succesvolle behandeling voor PH1

mei 2021 |

Lees meer over Lumasiran eerste succesvolle behandeling voor PH1

‘Consultkaart in beeld’ over blijvende nierschade beschikbaar

mei 2021 |

Lees meer over ‘Consultkaart in beeld’ over blijvende nierschade beschikbaar

Expertdebat SLE en lupus nefritis

6 sep 2021 om 20:00 | Nefrologie

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30 | Nefrologie

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Nefrologie

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | Infectieziekten

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021 | Heelkunde

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021 | Nefrologie

Lees meer over ASN Highlights 2020

Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D

19 jan 2021 | Nefrologie

Lees meer over Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D

Hypofosfatemie

4 mrt 2020 | Nefrologie

Lees meer over Hypofosfatemie

Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken

28 nov 2018 om 20:30 | Nefrologie

Lees meer over Diagnostiek bij Nierfalen e.c.i. - de actuele stand van zaken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Live webcast: highlights ERA-EDTA 2021

Lees meer
Lees meer over Live webcast: highlights ERA-EDTA 2021

Mediterraan dieet leidt tot beter innameprofiel voedingsstoffen bij dialysepatiënten

Lees meer
Lees meer over Mediterraan dieet leidt tot beter innameprofiel voedingsstoffen bij dialysepatiënten

Betere kwaliteit van leven na succesvolle niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven na succesvolle niertransplantatie

Geen associatie nierfunctie met prevalentie leversteatose bij CKD-patiënten

Lees meer
Lees meer over Geen associatie nierfunctie met prevalentie leversteatose bij CKD-patiënten

Ouderen met CKD depressief en bang voor COVID-19

Lees meer
Lees meer over Ouderen met CKD depressief en bang voor COVID-19

Iptacopan veelbelovende optie bij IgA-nefropathie

Lees meer
Lees meer over Iptacopan veelbelovende optie bij IgA-nefropathie

Belangrijkste doodsoorzaak Nederlandse dialysepatiënten is stoppen met behandeling

Lees meer
Lees meer over Belangrijkste doodsoorzaak Nederlandse dialysepatiënten is stoppen met behandeling

Longechografie nuttig bij dialysepatiënten met hoog cardiovasculair risico

Lees meer
Lees meer over Longechografie nuttig bij dialysepatiënten met hoog cardiovasculair risico

Warme hartige snack verhoogt risico op CKD en daling eGFR

Lees meer
Lees meer over Warme hartige snack verhoogt risico op CKD en daling eGFR

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020 |

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie