Meer risico op ernstig beloop COVID-19 na niertransplantatie dan bij dialyse

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan lopen een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19 dan dialysepatiënten wanneer er gecorrigeerd werd voor leeftijd, geslacht en bijkomende ziekten.

Uit eerdere studies bij patiënten met nierfalen die COVID-19 kregen, bleek dat patiënten die dialyseerden een hogere sterfte hadden dan mensen die een niertransplantatie hadden ondergaan. Een aandachtspunt bij een dergelijke vergelijking is echter dat dialysepatiënten vaak ouder zijn en meer bijkomende ziekten hebben. Een internationale studie waar ook Nederland in participeerde, onderzocht de associatie van het type niervervangende behandeling waarbij werd gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkenmerken. Hiervoor werden data gebruikt van de European Renal Association COVID-19 Database (ERACODA). Alle ontvangers van een niertransplantatie en dialysepatiënten die zich tussen 1 februari en 1 december 2020 presenteerden, werden in dit onderzoek geïncludeerd. In totaal namen 1670 patiënten deel aan deze studie; 496 van hen hadden een niertransplantatie gehad en 1174 waren dialysepatiënten.

De sterfte binnen 28 dagen na presentatie bedroeg 16,9% onder de ontvangers van een niertransplantatie en 23,9% onder de dialysepatiënten. Wanneer er niet werd gecorrigeerd voor specifieke kenmerken lag bij de ontvangers van een niertransplantatie de mortaliteit op 28 dagen 33% lager dan bij de dialysepatiënten. Werd er echter wel voor leeftijd, geslacht en kwetsbaarheid gecorrigeerd, dan lag de mortaliteit op 28 dagen voor deze groep 29% hoger. Bij een volledig gecorrigeerd model was de mortaliteit voor deze groep zelfs 43% hoger. Deze uitkomsten waren vergelijkbaar wanneer andere eindpunten werden onderzocht (bijv. risico op ziekenhuisopname, ic-opname of mortaliteit na 28 dagen) en in subgroepen. Leeftijd bleek de voornaamste factor te zijn. Dit suggereert dat het verhoogde risico op sterfte dat geassocieerd is met niertransplantatie, zich met name voordeed bij oudere mensen.

Bron:

Candellier A, et al. COVID-19 related mortality in kidney transplant and dialysis patients: a comparative, prospective registry based study. ERA-EDTA 2021. Abstract FC028.

Cardiovasculaire risicofactoren afhankelijk van HbA1c-traject

dec 2021

Lees meer over Cardiovasculaire risicofactoren afhankelijk van HbA1c-traject

Promotie: Ontsteking en infectie bij nierziekten

dec 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Ontsteking en infectie bij nierziekten

Promotie: Nierziekten in het eindstadium in Europa

nov 2021 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Promotie: Nierziekten in het eindstadium in Europa

Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

nov 2021 | Hartfalen

Lees meer over Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

ASN Highlights 2021

24 nov 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

8 apr 2021

Lees meer over Nierfalen: hebben uw patiënten altijd de ‘juiste’ diagnose?

ASN Highlights 2020

9 mrt 2021

Lees meer over ASN Highlights 2020

Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D

19 jan 2021

Lees meer over Mineral homeostasis and the bone; the interplay of calcium, phosphate, and vitamin D
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 16 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Endocrinologie, Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Gunstig effect van avacopan op nierfunctie bij ANCA-geassocieerde vasculitis

Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Lees meer
Lees meer over Nieruitkomsten in de ADVOCATE-trial

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Lees meer
Lees meer over Patiromeer voor hyperkaliëmie verlaagt ook serumfosfaat

Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Lees meer
Lees meer over Minder risico op nadelige nieruitkomsten en nierfalen met methylprednisolon bij IgA-nefropathie

Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Lees meer
Lees meer over Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met gevorderde CNS

Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Lees meer
Lees meer over Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Lees meer
Lees meer over Daprodustat ook effectief en veilig voor patiënten niet op dialyse

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie