Meer risico op ernstig beloop COVID-19 na niertransplantatie dan bij dialyse

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan lopen een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19 dan dialysepatiënten wanneer er gecorrigeerd werd voor leeftijd, geslacht en bijkomende ziekten.

Uit eerdere studies bij patiënten met nierfalen die COVID-19 kregen, bleek dat patiënten die dialyseerden een hogere sterfte hadden dan mensen die een niertransplantatie hadden ondergaan. Een aandachtspunt bij een dergelijke vergelijking is echter dat dialysepatiënten vaak ouder zijn en meer bijkomende ziekten hebben. Een internationale studie waar ook Nederland in participeerde, onderzocht de associatie van het type niervervangende behandeling waarbij werd gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkenmerken. Hiervoor werden data gebruikt van de European Renal Association COVID-19 Database (ERACODA). Alle ontvangers van een niertransplantatie en dialysepatiënten die zich tussen 1 februari en 1 december 2020 presenteerden, werden in dit onderzoek geïncludeerd. In totaal namen 1670 patiënten deel aan deze studie; 496 van hen hadden een niertransplantatie gehad en 1174 waren dialysepatiënten.

De sterfte binnen 28 dagen na presentatie bedroeg 16,9% onder de ontvangers van een niertransplantatie en 23,9% onder de dialysepatiënten. Wanneer er niet werd gecorrigeerd voor specifieke kenmerken lag bij de ontvangers van een niertransplantatie de mortaliteit op 28 dagen 33% lager dan bij de dialysepatiënten. Werd er echter wel voor leeftijd, geslacht en kwetsbaarheid gecorrigeerd, dan lag de mortaliteit op 28 dagen voor deze groep 29% hoger. Bij een volledig gecorrigeerd model was de mortaliteit voor deze groep zelfs 43% hoger. Deze uitkomsten waren vergelijkbaar wanneer andere eindpunten werden onderzocht (bijv. risico op ziekenhuisopname, ic-opname of mortaliteit na 28 dagen) en in subgroepen. Leeftijd bleek de voornaamste factor te zijn. Dit suggereert dat het verhoogde risico op sterfte dat geassocieerd is met niertransplantatie, zich met name voordeed bij oudere mensen.

Bron:

Candellier A, et al. COVID-19 related mortality in kidney transplant and dialysis patients: a comparative, prospective registry based study. ERA-EDTA 2021. Abstract FC028.

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01