Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Delen via:
CROI 2023

Er blijkt een significant en dosisafhankelijk effect te zijn van metformine op het verlagen van de viral load van SARS-CoV-2. Dit biedt interessante behandelopties, mede doordat metformine een reeds lang bestaand middel is dat veilig is, en ruim verkrijgbaar, en dat weinig contra-indicaties kent.

In een subanalyse van de COVID-OUT-studie zijn de effecten van behandeling met metformine op de viral load van SARS-CoV-2 onderzocht. In totaal deden 1.323 patiënten aan deze studie mee. Zij werden gerandomiseerd naar metformine 1000 mg eenmaal daags op dag 2 tot 5 en metformine 1500 mg eenmaal daags op dag 6 tot 14, ivermectine 390-470 microgram/kilogram eenmaal daags gedurende 3 dagen en fluvoxamine 50 mg tweemaal daags gedurende 14 dagen en/of gematcht placebo. 

In de subanalyse waarin de SARS-CoV-2 viral load werd betrokken, waren 483 patiënten opgenomen die met metformine werden behandeld versus 462 patiënten die placebo kregen. Zij waren allemaal binnen 3 dagen na een gedocumenteerde SARS-CoV-2-infectie en minder dan 7 dagen na het begin van de symptomen geïncludeerd. De mediane leeftijd was 46 jaar; alle patiënten hadden overgewicht of obesitas. Ongeveer de helft van de patiënten had 1 vaccindosis tegen COVID-19 gehad en ca. 5% had een booster gekregen. 

Uit de resultaten bleek sprake van een gemiddelde verandering in viral load vanaf baseline tot follow-up waarbij de viral load met metformine significant lager was dan met placebo (-0,64 log10 kopieën/ml). Dit vertaalde zich in een 4,4 keer grotere afname van de viral load met metformine dan met placebo. Het gemiddelde percentage niet-detecteerbare viral load op dag 5 in de metforminegroep was 49,9 en 54,6% in de placebogroep. Het niet-detecteerbare percentage viral load op dag 10 was 14,3% in de metforminegroep en 22,6% in de placebogroep. Naarmate de metformine eerder in het beloop van de infectie was gestart, was het antivirale effect sterker.

Bron:

  1. Boulware DR, Bramante C, Pullen M, et al. Metformin reduced SARS-CoV-2 viral load in a Phase 3 randomized clinical trial. CROI Congress 2023, abstract 170.

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Switchen van TDF naar TAF heeft beperkt metabool effect

Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

mrt 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Pyrimethamine wekt slapend virus bij mensen met hiv

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

mrt 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

mrt 2023 | Schimmelinfecties

Lees meer over Schimmels treden uit de schaduw van bacteriën

Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

mrt 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Volledig oraal regime van 24 weken effectief bij rifampicine-resistente tuberculose

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ECCMID in ORANJE 2023

zaterdag 15 apr 2023 van 19:00 tot 22:45

Lees meer over ECCMID in ORANJE 2023

Masterclass: Healthy ageing and immunisation

donderdag 22 jun 2023 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Masterclass: Healthy ageing and immunisation

Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Lees meer
Lees meer over Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Lees meer
Lees meer over Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Lees meer
Lees meer over Hoger risico herinfectie HCV na behandeling met DAA dan met IFN

Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte bij zowel zware drinkers als niet-drinkers met hiv/HCV-co-infectie

Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Lees meer
Lees meer over Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Lees meer
Lees meer over Dosisafhankelijk effect islatravir op afname lymfocyten

Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

Lees meer
Lees meer over Sofosbuvir en velpatasvir ook effectief bij nieuwe HCV-subtypen

8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Lees meer
Lees meer over 8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01