Nederlands onderzoek in de spotlights tijdens ASN Kidney Week

Delen via:
ASN 2022

In de sessie ‘Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders Research’ kwamen maar liefst 2 Nederlandse onderzoekers aan het woord. Eerst presenteerde Marjet Oppelaar (Amsterdam UMC) nieuwe resultaten van haar onderzoek naar zoutgevoelige hypertensie1 en vervolgens vertelde Anissa Pelouto (Erasmus MC) over haar onderzoek naar hyponatriëmie2

Oppelaar en haar collega’s wilden uitzoeken welke factor zorgt voor zoutgevoeligheid van de bloeddruk bij chronische nierschade (CNS). Daarom voerden ze een gerandomiseerde cross-overstudie uit waarin 6 CNS-patiënten en 13 gezonde controlepersonen achtereenvolgens een dieet laag in natrium en een dieet hoog in natrium volgden (beide armen 8 dagen). 

Na het hoognatriumdieet, steeg bij de CNS-patiënten de systolische bloeddruk ten opzichte van het laagnatriumdieet, maar bij de gezonde personen niet. De zoutgevoeligheid bleek bij CNS gekenmerkt te worden door een stijging van de systolische bloeddruk. Bij CNS-patiënten is de bloeddrukstijging mogelijk niet te verklaren door een toegenomen volume-expansie door het onvermogen van de nieren om natrium uit te scheiden, maar de zoutgevoelige bloeddrukrespons zou wel kunnen samenvallen met het onvermogen tot vasodilatatie.

Het onderzoek van Pelouto en haar Rotterdamse collega’s had tot doel te bepalen of de standaard geadviseerde bolustoediening van de hypertonische zoutoplossing (150 of 100 ml) bij hyponatriëmie leidt tot overcorrectie, vooral bij mensen met een lagere BMI. Overcorrectie kan namelijk schadelijk zijn bij chronische hyponatriëmie. Om dit te achterhalen spoorden de onderzoeker gegevens op uit de statussen van 183 patiënten die in het Erasmus MC (van 2017 t/m 2021) behandeld waren met zo’n bolusdosering bij hyponatriëmie. Uit de analyses bleek dat de huidige ‘one size fits all’-aanpak bij patiënten met een lage BMI leidt tot een significant hoger risico op overcorrectie. De onderzoekers adviseren daarom om de dosis te corrigeren voor volume bij deze patiënten en om te onderzoeken of een aanpak die is gebaseerd op lichaamsgewicht, veiliger is.

Bronnen:

  1. Oppelaar JJ, van Schijndel EH, van den Born B, et al. Salt-sensitive blood pressure response in CKD is not volume mediated. ASN Kidney Week 2022, abstract FR-OR47.
  2. Pelouto A, Zandbergen AA, Hoorn EJ. One size does not fit all: real world data on the safety of bolushypertonic saline for symptomatic hyponatremia. ASN Kidney Week 2022, abstract FR-OR49.

 

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01