Nieuwe analyse (neo)adjuvant pembrolizumab bevestigt eerdere bevindingen

Delen via:
SABCS 2021

Een update van de KEYNOTE-522-studie met nieuwe analyses van de event-free survival (EFS) laat zien dat diverse subgroepen patiënten met vroegstadium TNBC baat hebben bij (neo)adjuvante behandeling met pembrolizumab.1

In de KEYNOTE-522 werden patiënten met vroegstadium, hoogrisico TNBC gerandomiseerd naar neoadjuvante chemotherapie of neoadjuvante chemotherapie plus pembrolizumab, gevolgd door een adjuvante behandeling met pembrolizumab. Uit de eerste analyse van de resultaten bleek dat beide primaire eindpunten werden behaald.2,3 Na mediaan 36 maanden follow-up was de EFS in de pembrolizumab-groep 84,5% versus 76,8% in de controlegroep (HR 0,63). In deze analyse bestond een event uit 1 van 7 gebeurtenissen, zoals lokale progressie, progressie op afstand, overlijden of een positieve marge bij de chirurgie. De onderzoekers presenteerden vijf nieuwe analyses waarin deze criteria enigszins waren aangepast, bijvoorbeeld door het als event meewegen van een nieuwe antikankerbehandeling of een tweede primaire borstkanker.

De resultaten van de nieuwe analyses bevestigen de eerdere bevindingen. Bij analyse van het effect van een nieuwe antikankerbehandeling traden bijvoorbeeld events op bij 15,7 versus 23,8% van de patiënten (HR 0,63); bij het meewegen van een tweede primaire borstkanker, een tweede non-borstkanker en een positieve resectiemarge bij 14,8 en 22,6% (HR 0,63).

Verder bleek uit diverse subgroepanalyses dat alle onderzochte subgroepen voordeel hadden van het toevoegen van pembrolizumab. Zo was het voordeel onafhankelijk van de aanwezigheid van lymfekliermetastasen; bij lymfekliernegatieve ziekte traden events op bij 11,4 versus 18,6% (HR 0,58) van de patiënten en bij lymfeklierpositieve ziekte bij 19,6% versus 29,1% (HR 0,65). Ook hadden zowel patiënten met stadium I- als stadium II-TNBC voordeel van (neo)adjuvant pembrolizumab.

De resultaten ondersteunen het gebruik van pembrolizumab plus platinabevattende neoadjuvante chemotherapie, gevolgd door adjuvant pembrolizumab als nieuwe standaardbehandeling voor patiënten het hoogrisico, vroegstadium TNBC, stellen de onderzoekers.

Bronnen

  1. Schmid P, et al. KEYNOTE-522 study of neoadjuvant pembrolizumab + chemotherapy vs placebo + chemotherapy, followed by adjuvant pembrolizumab vs placebo for early-stage TNBC: event-free survival sensitivity and subgroup analyses. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS1-01.
  2. Schmid P, Cortes J, Pusztai L, et al. Pembrolizumab for early triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2020; 382:810-21.
  3. KEYTRUDA® (pembrolizumab) plus chemotherapy before surgery and continued as a single agent after surgery showed statistically significant event-free survival (EFS) result versus neoadjuvant chemotherapy alone in high-risk early-stage TNBC. Persbericht.

Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

mei 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

mei 2022 | Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

Famitinib met camrelizumab en nab-paclitaxel bij gevorderde tripelnegatieve borstkanker

mei 2022 | Borst, Immuuntherapie

Lees meer over Famitinib met camrelizumab en nab-paclitaxel bij gevorderde tripelnegatieve borstkanker

Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

mei 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

Seksualiteit in de spreekkamer brengt oncologen in verlegenheid

mei 2022 | Borst, Bot en wekedelen, Chirurgie, Dermato-oncologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Seksualiteit in de spreekkamer brengt oncologen in verlegenheid

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borst

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Meet the Expert in Breast Cancer

dinsdag 28 jun 2022 van 18:00 tot 21:10 | Borst

Lees meer over Meet the Expert in Breast Cancer

Beter onderscheid maligne longnodules door longitudinale metingen

Lees meer
Lees meer over Beter onderscheid maligne longnodules door longitudinale metingen

Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Nivolumab gevolgd door salvage nivolumab plus ipilimumab onderzocht bij gevorderd RCC

Lees meer
Lees meer over Nivolumab gevolgd door salvage nivolumab plus ipilimumab onderzocht bij gevorderd RCC

Neoadjuvant axitinib plus avelumab toont potentie bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant axitinib plus avelumab toont potentie bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd heldercellig RCC

Sacituzumab govitecan plus pembrolizumab beloftevol bij gemetastaseerd blaascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Sacituzumab govitecan plus pembrolizumab beloftevol bij gemetastaseerd blaascarcinoom

Neoadjuvant enfortumab-vedotin gepaard met responsen bij spierinvasief blaascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant enfortumab-vedotin gepaard met responsen bij spierinvasief blaascarcinoom

Toevoegen PARP-remmers succesvol bij eerstelijnsbehandeling mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen PARP-remmers succesvol bij eerstelijnsbehandeling mCRPC

Darolutamide plus ADT en docetaxel verbetert overleving bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Darolutamide plus ADT en docetaxel verbetert overleving bij mHSPC

Bispecifiek amivantamab geassocieerd met respons bij patiënten met verschillende EGFR exon 20-inserties

Lees meer
Lees meer over Bispecifiek amivantamab geassocieerd met respons bij patiënten met verschillende EGFR exon 20-inserties

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie