Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Delen via:
AIDS 2022

Een combinatie van drie orale medicijnen, bedaquiline, pretomanid and linezolid (BpaL), die wordt ingezet bij patiënten met tuberculose die voor meerdere middelen resistent zijn (MDR-TB), is effectief en veilig gebleken bij mensen die behalve tuberculose ook hiv hebben.

BpaL, al dan niet in combinatie met moxifloxacine, is onlangs door de WHO aanbevolen als de nieuwe standaard bij MDR-TB en bij tuberculose met resistentie voor rifampicine. Dat gebeurde op basis van de resultaten van de TB PRACTECAL-trial. In deze trial werden 552 MDR-TB-patiënten geïncludeerd die werden gerandomiseerd naar de toen geldende standaardbehandeling (van 9-24 maanden) volgens de WHO (de controlegroep), of een van drie geheel orale combinatietherapieën van 6 maanden: BpaL, BpaL + 300 mg clofazimine, of BpaL + 300mg moxifloxacine. Bij deelnemers met hiv werd de ART aangepast om interacties te voorkomen. TB PRACTECAL werd uitgevoerd in Belarus, Uzbekistan en Zuid-Afrika. De resultaten lieten zien dat BPaL + moxifloxacine de laagste kans gaf op een ongunstige uitkomst, een samengesteld eindpunt van behandelfalen, staken van de behandeling, terugkeer van de tuberculose, verloren voor follow-up, of overlijden.2

Inmiddels zijn de resultaten bekend van de 153 deelnemers die behalve tuberculose ook hiv hadden. Deze deelnemers waren gelijkelijk verdeeld over de 4 behandelarmen. Het mediane aantal CD4-cellen lag rond de 300. Het laagste percentage ongunstige uitkomsten werd gezien in de groep BpaL en de groep BpaL + moxifloxacine (beide 28,6%), vergeleken met 40% in de controlegroep.  BpaL + moxifloxacine leek bij hiv-negatieve patiënten effectiever, maar het lage aantal deelnemers laat geen harde conclusies toe. Bijwerkingen van graad 3 of meer en/of ernstige bijwerkingen kwamen in de diverse groepen niet vaker voor bij hiv-positieve dan bij hiv-negatieve patiënten.

Bron:

Motta I, et al. Efficacy and safety results in participants co-infected with HIV from TB-PRACTECAL Clinical Trial. AIDS 2022, abstract 1572.

Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

aug 2022 | Virale infecties

Lees meer over Sterfte door ebola neemt af bij behandeling met REGN-EB3 en mAb114

Fidaxomicine en vancomycine verlagen C. difficile-uitscheiding en contaminatie van de omgeving

aug 2022 | Bacteriële infecties

Lees meer over Fidaxomicine en vancomycine verlagen C. difficile-uitscheiding en contaminatie van de omgeving

Effect van malaria tijdens de zwangerschap op de neurocognitieve ontwikkeling

jul 2022 | Kinderen, Parasitaire infecties

Lees meer over Effect van malaria tijdens de zwangerschap op de neurocognitieve ontwikkeling

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Transmissie van Klebsiella beter te volgen met een integrale analyse

jul 2022 | Bacteriële infecties

Lees meer over Transmissie van Klebsiella beter te volgen met een integrale analyse

Tixagevimab plus cilgavimab voor COVID-19: niet eerder hersteld, wel lagere sterfte

jul 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Tixagevimab plus cilgavimab voor COVID-19: niet eerder hersteld, wel lagere sterfte

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

“Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Lees meer
Lees meer over “Jongere moet zich zonder toestemming ouders kunnen testen op hiv”

Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Lees meer
Lees meer over Orale combinatie voor refractaire tuberculose effectief bij hiv

Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Lees meer
Lees meer over Waarom schakelen hiv-patiënten psychische hulp in?

Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Lees meer
Lees meer over Aids in 2030 de wereld uit: kosten en baten

Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

Lees meer
Lees meer over Het Imbokodo-vaccin tegen hiv: leerzame trialresultaten

“Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Lees meer
Lees meer over “Tests, behandelingen en vaccins voor apenpokken eerlijk verdelen”

Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Lees meer
Lees meer over Vrouw met hiv 15 jaar in remissie zonder ART

Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Lees meer
Lees meer over Het belang van educatie en voorlichting bij hiv-preventie

Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Monoklonaal antilichaam VRC01 bij kinderen met hiv

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022