Ouderen met CKD depressief en bang voor COVID-19

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Oudere patiënten met gevorderde chronische nierziekte (CKD) hebben tijdens de COVID-19-pandemie last van ziektegerelateerde angst voor COVID-19, meer depressieve symptomen en een afgenomen fysieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL). De invloed van de pandemie gaat bij hen dan ook een stuk verder dan alleen een verhoogd sterfterisico.

Het doel van deze studie was het onderzoeken van de prevalentie en geassocieerde demografische en klinische patiëntenkenmerken van het mentaal welbevinden (HRQoL) en symptomen van depressie en angst voor en tijdens de COVID-19-pandemie bij oudere patiënten met gevorderde CKD. Dit wordt gedaan in een Nederlandse prospectieve cohortstudie waarbij patiënten van 70 jaar en ouder en met een geschatte glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) < 20 ml/min/1,73m2 vanaf oktober 2018 geïncludeerd zijn (de studie loopt nog). De 82 geïncludeerde patiënten hadden een mediane leeftijd van 77,5 jaar; 77% was man en niemand van hen was positief getest op COVID-19.

Cross-sectioneel bekeken gaf 67% van de patiënten aan angstiger te zijn voor COVID-19 vanwege hun nierziekte. Drieënveertig procent van de patiënten stelde dat hun kwaliteit van leven was verminderd als gevolg van de COVID-19-pandemie. Mensen met een lager opleidingsniveau ervoeren een hogere mate van COVID-19-gerelateerde stress (associatie p = 0,036). Patiënten die aangaven dat ze zich door COVID-19 meer ‘down’ voelden, waren vaker van het vrouwelijk geslacht (p = 0,020). Angstscores waren bij vrouwen hoger dan bij mannen en deze waren zwak geassocieerd met een afname in de eGFR. De onderzoekers concludeerden op basis van deze bevindingen dat meer diepgaand onderzoek nodig is naar ziektegerelateerde COVID-19-zorgen en psychische problematiek die bij deze populatie leven en de invloed die dat heeft.

Bron:

  1. Voorend C, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on symptoms of anxiety and depression and health-related quality of life in older patients with chronic kidney disease. ERA-EDTA 2021. Abstract MO505

 

 

 

Veelzijdige strategie helpt niet om kathetergerelateerde bloedbaaninfecties te verminderen

aug 2022 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Veelzijdige strategie helpt niet om kathetergerelateerde bloedbaaninfecties te verminderen

Promotie: Steroïdresistent nefrotisch syndroom bij volwassenen

aug 2022 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Steroïdresistent nefrotisch syndroom bij volwassenen

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Wanneer stoppen met immunosuppressiva na niertransplantaatfalen?

jul 2022 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Wanneer stoppen met immunosuppressiva na niertransplantaatfalen?

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022