Palbociclib toegevoegd aan endocriene therapie levert geen voordeel op

Delen via:
SABCS 2021

De fase III-PALLAS-studie laat zien dat het toevoegen van de CDK 4/6-remmer palbociclib aan endocriene therapie geen voordeel oplevert ten opzichte van alleen endocriene therapie als behandeling voor hormoongevoelig, HER2-negatief, vroegstadium mammacarcinoom. De primaire resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology.1,2

Alle deelnemers hadden hormoongevoelig, HER2-negatief vroegstadium borstkanker. De 5.671 patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met alleen antihormonale therapie (aromataseremmer of tamoxifen, met of zonder een LHRH-antagonist gedurende minimaal 5 jaar) of met antihormonale therapie plus palbociclib. Het primaire eindpunt van de studie was de invasieve ziektevrije overleving (iDFS).

Eerder dit jaar publiceerde Lancet Oncology al een analyse van 313 iDFS-events op grond waarvan de studie was stopgezet vanwege futiliteit van de toegevoegde palbociclib.3 De huidige analyse is gebaseerd op 469 IDFS-events. Na een mediane follow-up van 31 maanden was een iDFS-event opgetreden bij 252 patiënten in de palbociblib-groep (8,8%) en bij 263 patiënten in de controlegroep (9,1%). De 4-jaars iDFS-percentages waren respectievelijk 84,2 en 84,5% (HR 0,96). Er waren geen subgroepen waarin het toevoegen van palbociclib tot verbeterde uitkomsten leidde.

Het is niet goed duidelijk waarom palbociclib afwijkende resultaten oplevert vergeleken met andere CDK4/6-remmers in dezelfde setting. Het is niet waarschijnlijk dat het middel zelf minder effectief is. Mogelijk ligt de oorzaak in de behandelpauze van een week, die na iedere drie weken wordt ingelast, terwijl andere middelen zoals abemaciclib, continue worden gegeven, opperen de onderzoekers.

Bronnen

  1. Gnant M, et al. Adjuvant palbociclib in HR+/HER2- early breast cancer: Final results from 5,760 patients in the randomized phase III PALLAS trial. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS1-07.
  2. Gnant M, Dueck AC, Frantal S, et al. Adjuvant palbociclib for early breast cancer: The PALLAS Trial Results (ABCSG-42/AFT/BIG-14-03). J Clin Oncol. 2021 Dec 7;JCO2102554, Online ahead of print.
  3. Mayer EL, Dueck AC, Martin M, et al. Palbociclib with adjuvant endocrine therapy in early breast cancer (PALLAS): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol. 2021; 22(2):212-22.

 

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

jun 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Oproep voor een zonveilige sportomgeving

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Highlights ASCO: urogenitale oncologie

Lees meer
Lees meer over Highlights ASCO: urogenitale oncologie

DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Lees meer
Lees meer over Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland