Radiotherapie weglaten na borstsparende operatie bij luminaal A-type borstkanker?

nov 2023 | Borstkanker, Radiotherapie

Lees meer over Radiotherapie weglaten na borstsparende operatie bij luminaal A-type borstkanker?

Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

jan 2023 | Borstkanker

Lees meer over Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

Duur van adjuvante aromataseremmertherapie bij postmenopauzale borstkanker

nov 2021 | Borstkanker

Lees meer over Duur van adjuvante aromataseremmertherapie bij postmenopauzale borstkanker

CDK4/6-remmers: de stand van zaken

sep 2021 | Borstkanker

Lees meer over CDK4/6-remmers: de stand van zaken

Risico op borstkanker voor en na reumatoïde artritis – invloed van hormonale factoren

jun 2020 | Borstkanker, RA

Lees meer over Risico op borstkanker voor en na reumatoïde artritis – invloed van hormonale factoren

Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

dec 2019 | Borstkanker

Lees meer over Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant langere overleving bij toevoegen abemaciclib aan een aromataseremmer

Capivasertib plus fulvestrant verbetert PFS bij gevorderd HR+ mammacarcinoom

dec 2022 | Borstkanker

Lees meer over Capivasertib plus fulvestrant verbetert PFS bij gevorderd HR+ mammacarcinoom

Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Aromataseremmer effectiever dan tamoxifen bij premenopauzale ER+-vrouwen

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Aromataseremmer effectiever dan tamoxifen bij premenopauzale ER+-vrouwen

Palbociclib toegevoegd aan endocriene therapie levert geen voordeel op

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Palbociclib toegevoegd aan endocriene therapie levert geen voordeel op

Nieuwe SERD succesvol bij hormoongevoelig, gevorderd mammacarcinoom

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Nieuwe SERD succesvol bij hormoongevoelig, gevorderd mammacarcinoom
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.