Nieuwe SERD succesvol bij hormoongevoelig, gevorderd mammacarcinoom

Delen via:
SABCS 2021

Bij hormoongevoelig, HER2-negatief, gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom vermindert de nieuwe, orale selectieve oestrogeenreceptor-degrader (SERD) elacestrant het risico op overlijden of ziekteprogressie met 30% ten opzichte van standaardzorg in de tweede- of laterelijnsbehandeling, zo blijkt uit de EMERALD-studie.1

Elacestrant is een orale SERD die de functionaliteit van de oestrogeenreceptor sterker vermindert dan fulvestrant. In een fase I-studie met elacestrant bij hormoongevoelig HER2- gemetastaseerd mammacarcinooom bleek het middel effectief bij patiënten die al diverse eerdere behandelingen hadden ondergaan.2 Deze resultaten vormden de aanleiding voor de EMERALD-studie, een gerandomiseerde fase III-studie, waarin 239 patiënten elacestrant kregen en 238 patiënten standaardzorg (fulvestrant of een aromataseremmer). Het merendeel van de patiënten in de controlegroep kreeg fulvestrant. Alle deelnemers hadden hormoongevoelig, HER2-negatief mammacarcinoom en vertoonden progressie of een relapse na 1 of 2 eerdere behandelingen voor gevorderde ziekte, waarvan minimaal 1 behandeling in combinatie met een CDK4/6-remmer.

Uit de primaire analyse bleek dat in de totale groep patiënten elacestrant het risico op overlijden of ziekteprogressie verminderde met 30% (HR 0,697). In de groep met ESR1-mutaties was het voordeel nog meer uitgesproken, met een reductie van 45% in het risico op progressie of overlijden (HR 0,546). In de totale groep was de mediane PFS 2,79 maanden bij elacestrant en 1,91 maanden in de controlegroep. In de groep met ESR1-mutaties was de mediane PFS respectievelijk 3,78 versus 1,87 maanden. Verder was er een verschil in het aantal patiënten dat progressievrij was na 12 maanden; in de totale groep respectievelijk 22,3 en 9,4% en in de groep met mutaties 26,8 en 8,2%.

Daarbij lijkt behandeling met elacestrant relatief goed verdragen te worden. De data suggereren dat elacestrant mogelijk een nieuwe optie is bij de behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom, stelden de onderzoekers.

Ook interessant voor u: CDK4/6-remmers: de stand van zaken

Bron

  1. Bardia A. Elacestrant, an oral selective estrogen receptor degrader (SERD), vs investigator’s choice of endocrine monotherapy for ER+/HER2-advanced/metastatic breast cancer (mBC) following progression on prior endocrine and CDK4/6 inhibitor therapy: Results of EMERALD phase 3 trial. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, abstract GS2-02.
  2. Bardia A, Kaklamani V, Wilks S, et al. Phase I study of elacestrant (RAD1901), a novel selective estrogen receptor degrader, in ER-positive, HER2-negative advanced breast cancer. J Clin Oncol. 2021;39:1360-70.

Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

mei 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Ingebouwde lichtschakelaar laat CAR T-cellen op commando imuunmodulatoren produceren

Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

mei 2022 | Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Sekseverschillen in ernstige bijwerkingen van immuuntherapie, targeted therapie of chemotherapie

Famitinib met camrelizumab en nab-paclitaxel bij gevorderde tripelnegatieve borstkanker

mei 2022 | Borst, Immuuntherapie

Lees meer over Famitinib met camrelizumab en nab-paclitaxel bij gevorderde tripelnegatieve borstkanker

Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

mei 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

Seksualiteit in de spreekkamer brengt oncologen in verlegenheid

mei 2022 | Borst, Bot en wekedelen, Chirurgie, Dermato-oncologie, Gynaecologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Seksualiteit in de spreekkamer brengt oncologen in verlegenheid

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borst

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Meet the Expert in Breast Cancer

dinsdag 28 jun 2022 van 18:00 tot 21:10 | Borst

Lees meer over Meet the Expert in Breast Cancer

Beter onderscheid maligne longnodules door longitudinale metingen

Lees meer
Lees meer over Beter onderscheid maligne longnodules door longitudinale metingen

Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Vroege studies wijzen op klinisch effect CAR-T cellen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Nivolumab gevolgd door salvage nivolumab plus ipilimumab onderzocht bij gevorderd RCC

Lees meer
Lees meer over Nivolumab gevolgd door salvage nivolumab plus ipilimumab onderzocht bij gevorderd RCC

Neoadjuvant axitinib plus avelumab toont potentie bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant axitinib plus avelumab toont potentie bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd heldercellig RCC

Sacituzumab govitecan plus pembrolizumab beloftevol bij gemetastaseerd blaascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Sacituzumab govitecan plus pembrolizumab beloftevol bij gemetastaseerd blaascarcinoom

Neoadjuvant enfortumab-vedotin gepaard met responsen bij spierinvasief blaascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant enfortumab-vedotin gepaard met responsen bij spierinvasief blaascarcinoom

Toevoegen PARP-remmers succesvol bij eerstelijnsbehandeling mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen PARP-remmers succesvol bij eerstelijnsbehandeling mCRPC

Darolutamide plus ADT en docetaxel verbetert overleving bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Darolutamide plus ADT en docetaxel verbetert overleving bij mHSPC

Bispecifiek amivantamab geassocieerd met respons bij patiënten met verschillende EGFR exon 20-inserties

Lees meer
Lees meer over Bispecifiek amivantamab geassocieerd met respons bij patiënten met verschillende EGFR exon 20-inserties

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie