Adjuvant anti-PD1 bij melanoom heeft impact op kwaliteit van leven

Delen via:

Adjuvante anti-PD1-therapie bij patiënten met stadium III/IV- melanoom kan leiden tot een klinisch significante afname van kwaliteit van leven. Dat vraagt meer ondersteunende zorg, met name bij jongere patiënten, zo blijkt uit een recente internationale studie vanuit het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam.

Adjuvante therapie met anti-PD1 na resectie van patiënten met stadium III/IV-melanoom heeft de progressievrije overleving verbeterd, maar nog niet de algehele overleving. De studie analyseerde de impact van adjuvante anti-PD1-behandeling op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) bij deze patiënten. De analyse gebeurde met data uit 2 databanken, in Nederland en Australië. In de studie zijn behandelde patiënten met geopereerd stadium III/IV- melanoom geïncludeerd die op baseline en op minstens 1 later moment een HRQOL-vragenlijst hadden ingevuld. HRQOL werd bepaald met de EORTC QLQ-C30 vragenlijst op 0, 3, 6 en 12 maanden. 

Jongeren meer risico

In de studie zijn 92 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde scores voor symptomen en functioneren verbeterden of bleven stabiel gedurende de studieperiode. Maar een substantieel deel van de deelnemers ervaarde een klinisch significante afname wat betreft rolmatig (39%), sociaal (41%) of emotioneel functioneren (50%) na 12 maanden. Jongere patiënten hadden een hoger risico op een klinisch significante achteruitgang van hun rolmatig en sociaal functioneren.

De onderzoekers concluderen dat adjuvante anti-PD1-behandeling na resectie van stadium III/IV-melanoom bij een significant deel van de patiënten in een jaar tijd leidt tot een lager rolmatig, sociaal en emotioneel functioneren. Dat onderstreept de voornaamste HRQOL-obstakels die kunnen optreden gedurende deze behandeling. Daarnaast kan het bevorderlijk zijn om vooral jongere patiënten ondersteunende zorg te bieden.

Bron:

Egeler M, Lai-Kwon J, Tissier R, et al. Real-world health-related quality of life outcomes for patients with resected stage III/IV melanoma treated with adjuvant anti-PD1 therapy. Eur J Cancer. 2024;200:113601.

Commentaar van eerste auteur Mees Egeler, klinisch psycholoog en promovendus in het Nederlands Kanker Instituut

“Adjuvant anti-PD1 bij patiënten met resectabel stadium III/IV-melanoom is standaardzorg, maar in studies met een langere follow-up is nog geen betere algehele overleving aangetoond. Retrospectieve studies laten zien dat ongeveer 40% van deze patiënten een chronische bijwerking ontwikkelt als gevolg van deze behandeling, zoals hyperthyroïdie of nierinsufficiëntie. Daarom wilden wij de impact bestuderen van anti-PD1-behandeling op de kwaliteit van leven. De studie is opgezet in samenwerking met Julia Lai-Kwon, medisch oncoloog in Australië. Samen ontwikkelen we een EORTC-module om onder andere kwaliteit van leven na adjuvant anti-PD1 te meten. Maar voor deze patiënten waren nog geen real-world HRQOL-data beschikbaar.”

“In de Keynote 054-registratiestudie werd bij de betreffende patiëntengroep behoud van kwaliteit van leven gezien. Maar dat gaat over gemiddelden. Wij hebben gericht gezocht naar veranderingen in QOL-scores, en zagen bij relatief veel patiënten achteruitgang. De gemiddelde scores voor symptomen en functioneren bleven weliswaar stabiel of verbeterden, maar een substantieel deel van de patiënten ging klinisch significant achteruit op hun rolmatig, emotioneel of sociaal functioneren. Jongere patiënten bleken daarnaast een hoger risico te hebben op achteruitgang op hun rolmatig en sociaal functioneren. De ingrijpende diagnose betekent een jaar behandeling en erg veel onzekerheid. Niemand wil zoiets, maar voor jongeren zorgt zo’n diagnose voor veel disregulatie. Ook in contacten met leeftijdgenoten. Niet iedereen kan of wil met je praten over zoiets ingrijpends. Het is confronterend en kan ertoe leiden dat mensen je gaan mijden.”

Grote impact

“Melanoom behoort in Nederland tot de 3 meest voorkomende vormen van kanker bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot circa 35 jaar. Daarnaast is het logisch dat zo’n diagnose grote impact heeft op deze groep. Zij zijn hun leven aan het opbouwen, zetten de eerste stappen in hun carrière, hebben net een huis gekocht of hebben kleine kinderen. Dan heeft de diagnose kanker een veel grotere impact dan bij bijvoorbeeld 60-plussers, die in een andere levensfase zijn. Kanker is geassocieerd met mortaliteit, en als jongvolwassene ben je mentaal minder voorbereid op de existentiële vraagstukken die daarmee te maken hebben.”

“Er zijn dus wel degelijk subgroepen waarbij de kwaliteit van leven wordt beïnvloed. Misschien worden die patiënten nu over het hoofd gezien, omdat de gemiddelde kwaliteit van leven in het gehele cohort gelijk blijft. Ons advies is daarom om bij deze behandeling oog te hebben voor de kwaliteit van leven, met name bij jongere patiënten. We hopen dat de uitkomsten zullen leiden tot het aanbieden van ondersteunende zorginterventies aan met name jongvolwassenen met gevorderd resectabel melanoom. Bij hen hebben die interventies mogelijk een grotere toegevoegde waarde dan bij oudere patiënten. Het zou tevens zinvol zijn om een grotere studie te doen met ook een controlearm, om de specifieke impact van anti-PD1 op de kwaliteit van leven nauwkeurig te onderzoeken. Zelf zijn we nu bezig met een langere follow-up van onze studie, om na te gaan hoe de kwaliteit van leven zich over langere tijd ontwikkelt. Dat leidt misschien tot nóg gerichtere ondersteunende zorg in de toekomst.”

Betere ziektevrije overleving met adjuvant alectinib bij NSCLC

mei 2024 | Longoncologie

Lees meer over Betere ziektevrije overleving met adjuvant alectinib bij NSCLC

Incidentie en overleving van maligne extracraniële kiemceltumoren in Nederland: 1990-2018

mei 2024

Lees meer over Incidentie en overleving van maligne extracraniële kiemceltumoren in Nederland: 1990-2018

Late morbiditeit en mortaliteit na autologe stamceltransplantatie voor lymfoom

mei 2024 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Late morbiditeit en mortaliteit na autologe stamceltransplantatie voor lymfoom

Streptococcus salivarius K12 vermindert orale mucositis bij radiotherapie voor hoofd-halskanker

mei 2024 | Hoofd-halsoncologie, Radiotherapie

Lees meer over Streptococcus salivarius K12 vermindert orale mucositis bij radiotherapie voor hoofd-halskanker

Zorginstituut adviseert over toelating pembrolizumab (Keytruda) bij TNBC

mei 2024 | Borstkanker

Lees meer over Zorginstituut adviseert over toelating pembrolizumab (Keytruda) bij TNBC

Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

mei 2024

Lees meer over Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

mei 2024 | Hartfalen

Lees meer over Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

mrt 2024 | HIV, Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03