Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Delen via:
ASCO 2022

Het toevoegen van palbociclib aan letrozol als eerstelijnsbehandeling voor gevorderd HR+/HER2- mammacarcinoom leidt niet tot een significant langere overleving dan alleen letrozol.1 De onderzoekers van de PALOMA-2-studie waarschuwen echter dat de gegevens over de totale overleving (OS) voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

Een eerdere analyse van de fase III-studie PALOMA-2 toonde dat het toevoegen van palbociclib aan letrozol gepaard ging met een duidelijk langere progressievrije overleving (PFS): 24,8 versus 14,5 maanden.2 Tijdens het ASCO-congres presenteerden de PALOMA-onderzoekers de definitieve resultaten met betrekking tot de OS. Deze was 53,9 maanden in de groep patiënten die palbociclib kregen (n = 444), versus 51,2 maanden in de placebogroep (n = 222).

De onderzoekers merkten daarbij op dat in beide onderzoeksarmen relatief veel data ontbraken, onder meer doordat patiënten niet bereikbaar waren voor follow-up of niet meer wilden deelnemen. In de palbociclibarm ontbraken data over 13% van de deelnemers en in de placeboarm over 21%. Om deze tekortkoming te omzeilen voerden de onderzoekers een niet vooraf geplande analyse uit met alleen de deelnemers waarover data beschikbaar waren. Met deze analyse vonden ze een overleving van 51,6 versus 44,6 maanden ten gunste van de palbociclibarm, maar ook dit verschil was niet significant.

Wel waren er aanwijzingen dat sommige patiënten mogelijk wel voordeel hebben van het toevoegen van palbociclib. Een subgroepanalyse van patiënten met een ziektevrij interval van 12 maanden of meer liet wel een significant verschil zien met de placebogroep (64 vs. 44,6 maanden; HR 0,736).

De onderzoekers stellen dat de mediane overleving van meer dan 50 maanden in deze setting een belangrijke vooruitgang is in de behandeling van hormoonreceptorpositief mammacarcinoom en benadrukken dat de interpretatie van de OS-data beperkte waarde heeft vanwege de vele ontbrekende data.

Bronnen:

  1. Finn RS, Rugo HS, Dieras VC, et al. Overall survival (OS) with first-line palbociclib plus letrozole (PAL+LET) versus placebo plus letrozole (PBO+LET) in women with estrogen receptor–positive/human epidermal growth factor receptor 2–negative advanced breast cancer (ER+/HER2− ABC): Analyses from PALOMA-2. ASCO annual meeting 2022. Abstract LBA1003.
  2. Fin RS, Martin M, Rugo HS, et al. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2016;375:1925-36. 

Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

jul 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Lees meer
Lees meer over Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Lees meer
Lees meer over Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Pembrolizumab na nefrectomie: betere ziektevrije overleving na 30 maanden

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab na nefrectomie: betere ziektevrije overleving na 30 maanden

Highlights ASCO: urogenitale oncologie

Lees meer
Lees meer over Highlights ASCO: urogenitale oncologie

DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Lees meer
Lees meer over Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland