Palliatieve interventie bij COPD vermindert gebruik acute zorg

Delen via:
ERS 2022

Een geïntegreerd palliatieve zorgprogramma leidt ertoe dat COPD-patiënten minder gebruik hoeven te maken van acute zorg. Het programma heeft geen effect op de kwaliteit van leven en het welbevinden. Dit zijn de resultaten van de COMPASSION-studie.

Patiënten met COPD hebben een lagere kwaliteit van leven dan gezonde mensen. Palliatieve zorg is voor deze groep nog niet heel gebruikelijk. Vaak wordt deze zorg niet of pas in een zeer laat stadium gegeven. Van patiënten met kanker is bekend dat palliatieve zorg de kwaliteit van leven verhoogt en het zorggebruik vermindert. Dit roept de vraag op of palliatieve zorg ook bij COPD-patiënten zinvol kan zijn.

De Nederlandse cluster-gerandomiseerde COMPASSION-studie onderzocht het effect van geïntegreerde palliatieve zorg op de kwaliteit van leven en het gebruik van acute zorg van COPD-patiënten. De onderzoekers randomiseerden 8 Nederlandse ziekenhuisregio’s naar een interventie- en een controlegroep. De ziekenhuizen in de interventieregio’s boden geïntegreerde palliatieve zorg, de ziekenhuizen in de controleregio’s boden de gebruikelijke COPD-zorg. De geïntegreerde palliatieve zorg bestond uit de identificatie van patiënten in de palliatieve fase, een multidimensioneel assessment, advance care planning en zorgcoördinatie. Patiënten vulden bij aanvang van de studie en na 3 en 6 maanden vragenlijsten in. Na 12 maanden werd hun medisch dossier beoordeeld.

De primaire uitkomstmaat van de studie was de door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Palliative Care; FACIT-Pal). Secundaire uitkomstmaten betroffen zowel het welbevinden van de patiënt (gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, angst of depressie, spiritueel welbevinden en tevredenheid) als het gebruik van acute zorg (aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp, aantal ziekenhuisopnames, aantal opnamedagen, aantal opnames op de intensive care). In totaal bevatte de interventiegroep 98 en de controlegroep 124 patiënten.

De kwaliteit van leven verschilde niet tussen de twee groepen. Hetzelfde gold voor het welbevinden. Het gebruik van acute zorg was lager in de interventiegroep (adjusted IRR voor het aantal ziekenhuisopnamen: 0,690, 95%-BI 0,462; 1,026, adjusted OR voor het aantal IC-opnamen: 0,212 (95%-BI 0,032-0,813)).

De onderzoekers concluderen dat de interventie geen effect heeft op het welbevinden van patiënten, maar dat er mogelijk wel een effect is op het gebruik van acute zorg. Zij gaan de dataverzameling (niet gerandomiseerd) voortzetten in een real-world setting.

Bron:

Broese J, van der Kleij R, Verschuur E. The effect of integrated palliative care on quality of life and acute healthcare use in patients with COPD – results of the COMPASSION study. ERS 2022. Oral presentation OA745.

Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

sep 2022 | Astma

Lees meer over Langdurige werkzaamheid van allergeenimmunotherapie bevestigd in real-life setting

Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

sep 2022 | Astma

Lees meer over Kind of kleinkind van rokende vader meer kans op astma

Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

sep 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Helpt vaccinatie tegen symptomen van long COVID?

CFTR-varianten geassocieerd met chronische bronchitis bij rokers

sep 2022 | COPD

Lees meer over CFTR-varianten geassocieerd met chronische bronchitis bij rokers

Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

sep 2022 | Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

Surveillance van COVID-19, griep en andere luchtweginfecties winter 2021/2022

sep 2022 | Pneumonie, Tuberculose, Virale infecties

Lees meer over Surveillance van COVID-19, griep en andere luchtweginfecties winter 2021/2022

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 20:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

SAS 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

11 mei 2022 | Astma, COPD

Lees meer over SAS 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Lees meer
Lees meer over Uitademingslucht van kinderen met astma bevat veelheid aan informatie

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Lees meer
Lees meer over Eerste analyse van SHARP bevestigt werkzaamheid van mepolizumab bij ernstig astma

Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Lees meer
Lees meer over Vitamine D beïnvloedt het risico op COVID-19 niet

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01