Palliatieve interventie bij COPD vermindert gebruik acute zorg

Delen via:
ERS 2022

Een geïntegreerd palliatief zorgprogramma leidt ertoe dat COPD-patiënten minder gebruik hoeven te maken van acute zorg. Het programma heeft geen effect op de kwaliteit van leven en het welbevinden. Dit zijn de resultaten van de COMPASSION-studie.

Patiënten met COPD hebben een lagere kwaliteit van leven dan gezonde mensen. Palliatieve zorg is voor deze groep nog niet heel gebruikelijk. Vaak wordt deze zorg niet of pas in een zeer laat stadium gegeven. Van patiënten met kanker is bekend dat palliatieve zorg de kwaliteit van leven verhoogt en het zorggebruik vermindert. Dit roept de vraag op of palliatieve zorg ook bij COPD-patiënten zinvol kan zijn.

De Nederlandse cluster-gerandomiseerde COMPASSION-studie onderzocht het effect van geïntegreerde palliatieve zorg op de kwaliteit van leven en het gebruik van acute zorg van COPD-patiënten. De onderzoekers randomiseerden 8 Nederlandse ziekenhuisregio’s naar een interventie- en een controlegroep. De ziekenhuizen in de interventieregio’s boden geïntegreerde palliatieve zorg, de ziekenhuizen in de controleregio’s boden de gebruikelijke COPD-zorg. De geïntegreerde palliatieve zorg bestond uit de identificatie van patiënten in de palliatieve fase, een multidimensioneel assessment, advance care planning en zorgcoördinatie. Patiënten vulden bij aanvang van de studie en na 3 en 6 maanden vragenlijsten in. Na 12 maanden werd hun medisch dossier beoordeeld.

De primaire uitkomstmaat van de studie was de door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Palliative Care; FACIT-Pal). Secundaire uitkomstmaten betroffen zowel het welbevinden van de patiënt (gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, angst of depressie, spiritueel welbevinden en tevredenheid) als het gebruik van acute zorg (aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp, aantal ziekenhuisopnames, aantal opnamedagen, aantal opnames op de intensive care). In totaal bevatte de interventiegroep 98 en de controlegroep 124 patiënten.

De kwaliteit van leven verschilde niet tussen de twee groepen. Hetzelfde gold voor het welbevinden. Het gebruik van acute zorg was lager in de interventiegroep (adjusted IRR voor het aantal ziekenhuisopnamen: 0,690, 95%-BI 0,462; 1,026, adjusted OR voor het aantal IC-opnamen: 0,212 (95%-BI 0,032-0,813)).

De onderzoekers concluderen dat de interventie geen effect heeft op het welbevinden van patiënten, maar dat er mogelijk wel een effect is op het gebruik van acute zorg. Zij gaan de dataverzameling (niet gerandomiseerd) voortzetten in een real-world setting.

Bron:

Broese J, van der Kleij R, Verschuur E. The effect of integrated palliative care on quality of life and acute healthcare use in patients with COPD – results of the COMPASSION study. ERS 2022. Oral presentation OA745.

“We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

dec 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over “We hebben een goede behandeling die de juiste patiënten niet goed bereikt”

Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

dec 2023 | Pneumonie

Lees meer over Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

nov 2023 | Astma

Lees meer over Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

Vapen heeft acute effecten op hart en longen

nov 2023

Lees meer over Vapen heeft acute effecten op hart en longen

Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

nov 2023 | Astma, COPD

Lees meer over Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

nov 2023 | COPD

Lees meer over Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02