Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Delen via:
ASCO 2022

Een retrospectieve analyse heeft een verband gevonden tussen het gebruik van paracetamol en een verminderde effectiviteit van immuuncheckpointremmers. De onderzoekers vermoeden dat paracetamol mogelijk een negatief effect heeft op de activiteit van T-cellen, maar benadrukken dat de bevindingen nog moeten worden bevestigd.

Er zijn al eerder aanwijzingen gevonden dat paracetamol mogelijk de immuunrespons dempt. Naar aanleiding hiervan raadt de WHO aan om voorafgaand aan het toedienen van een vaccin geen paracetamol te gebruiken. Italiaanse onderzoekers gingen na of paracetamol invloed heeft op de effectiviteit van immuuncheckpointremmers. Hiervoor gebruikten zij plasmamonsters afkomstig uit drie studies; twee (BIP en PREMIS) bij patiënten met diverse tumoren en één (CheckMate 025) met nivolumab bij patiënten met niercelcarcinoom. De 628 patiënten werden verdeeld aan de hand van de aanwezigheid in het bloed van paracetamol of metabolieten hiervan.

In de PREMIS-studie was het mogelijk om een multivariaatanalyse uit te voeren waarin werd gecorrigeerd voor zaken als performance status en aantal bot en levermetastasen. Ook na correctie voor deze factoren was paracetamolgebruik geassocieerd met een kortere progressievrije en totale overleving (HR 1,43 en HR 1,78). De mediane progressievrije overleving was eveneens duidelijk minder lang bij paracetamolgebruikers, met 2,63 vs. 5,03 maanden. De mediane totale overleving was 8,43 vs. 14,93 maanden. Ook in de BIP-studie waren de progressievrije en de totale overleving minder lang bij paracetamolgebruikers: respectievelijk 1,87 vs. 4,72 maanden en 7,87 vs. 16,56 maanden.

Verder vonden de onderzoekers in een preklinisch onderzoek met muizen dat paracetamol de effectiviteit van immuuntherapie leek te verminderen.

De studieresultaten vormen een sterke aanwijzing dat paracetamol de antitumoractiviteit van het immuunsysteem kan beïnvloeden, stellen de onderzoekers. Zij zijn van mening dat patiënten die immuuntherapie gebruiken voorzichtig moeten zijn met het gebruik van paracetamol.

Bron:
Bessede A, Marabelle A, Guegan JP, et al. Impact of acetaminophen on the efficacy of immunotherapy in patients with cancer. ASCO annual meeting 2022. Abstract 12000. 

Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

jul 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Auto-immuunziekte geen contra-indicatie voor PD-(L)1-remmer

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2022

zaterdag 10 sep 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over ESMO in ORANJE 2022

Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Lees meer
Lees meer over Niersparende chirurgie versus nefro-ureterectomie in Alrijne Ziekenhuis

Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij subgroep blaaskankerpatiënten

"Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

Lees meer
Lees meer over "Darolutamide plus ADT moet standaard worden bij mHSPC"

18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over 18F-DCFPyl PSMA-PET/CT niet beter dan mpMRI bij diagnostiek prostaatkanker

Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Apalutamide verbetert tumorrespons bij hoogrisico prostaatkanker

EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over EUPROMS 2.0: kwaliteit van leven bij prostaatkanker

Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Sterk afwijkend microbioom bij mannen met prostaatkanker

Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Lees meer
Lees meer over Zijn alleen gerichte biopten voldoende bij prostaatkanker?

Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Lees meer
Lees meer over Open versus robotgeassisteerde cystectomie

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland