Patiromeer effectief bij hyperkaliëmie ongeacht vroege of gevorderde ziekte

Delen via:
ERA-EDTA 2021

Een gepoolde analyse van de studies AMETHYST-DN, OPAL-HK en TOURMALINE toonde duidelijk de effectiviteit van patiromeer aan bij patiënten met chronische nierziekte (CKD) die behandeld werden voor hyperkaliëmie. Daarbij maakte het niet uit of ze vroege of gevorderde ziekte hadden.

Hyperkaliëmie vormt een substantieel probleem bij patiënten met CKD en/of hartfalen (HF). Dit beperkt het gebruik van renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS)-remmers waardoor patiënten meer risico lopen op ongewenste uitkomsten. Adequate behandeling van hyperkaliëmie is dus belangrijk. Haller et al. voerden een post-hocanalyse uit aan de hand van data uit drie grote studies die met de kaliumbinder patiromeer zijn gedaan. Daarbij werden twee groepen gevormd: een van patiënten met CKD-stadium 3b-5 (66,6%; van hen had 6,5% CKD-stadium 5) en een van patiënten met CKD-stadium 1-3a (33,4%). In het onderzoek werden de eerste vier weken behandeling betrokken.

In totaal waren 626 patiënten evalueerbaar wat betreft effectiviteit. Ongeveer 34% van de patiënten in beide subgroepen had HF. Op baseline werden 91,8% van de patiënten met CKD-stadium 3b-5 en 97,6% van de patiënten met CKD-stadium 1-3a met RAAS-remming behandeld. In totaal bereikten 96,4% van de patiënten met CKD-stadium 3b-5 en 99,0% van de patiënten met CKD-stadium 1-3a CKD normokaliëmie tijdens de behandeling van vier weken. Wat betreft veiligheid waren 421 patiënten met CKD 3b-5 en 211 patiënten met CKD 1-3a evalueerbaar. Bijwerkingen werden gemeld door respectievelijk 39,9 en 27,5% van de patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen waren constipatie (7,8 en 2,8%) en diarree (4,0 en 1,9%). In alle gevallen waren deze bijwerkingen mild of matig van aard. De onderzoekers concludeerden dat patiromeer een geschikte keuze is voor het onder controle brengen van hyperkaliëmie bij patiënten met CKD-stadium 3b-5.

Ook interessant voor u: de webcast RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

Bron:

Haller H, et al. Safety and efficacy of patiromer for hyperkalaemia in patients with stage 1-3a or stage 3b-5 chronic kidney disease: pooled analysis of the AMETHYST-DN, OPAL-HK and TOURMALINE trials. ERA-EDTA 2021. Abstract FC024.

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2022

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01