PDE5-remming verbetert sommige uitkomsten na fontanoperatie

Delen via:
AHA 2019

Bij adolescenten die een fontanoperatie hebben ondergaan, gaat behandeling met de fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer udenafil niet gepaard met een significante verbetering van het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning, maar wel met significante verbetering van de inspanningscapaciteit over meerdere metingen. Dit is naar voren gekomen uit de Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL)-studie, die tevens in Circulation werd gepubliceerd.

De totale cavopulmonale verbinding die tijdens een fontanoperatie wordt gecreëerd, leidt na verloop van tijd tot een verslechtering van de cardiovasculaire efficiëntie. Dit vraagt om optimale pulmonale vaatweerstand als modulator van de pulmonale bloedstroom en cardiale preload.

PDE5-remming vs. placebo

De fase III FUEL-trial is uitgevoerd in 30 centra uit Noord-Amerika en Zuid-Korea. Om tot 400 deelnemers te komen, werden 1376 patiënten gescreend. De gemiddelde leeftijd bij randomisatie was 15,5 jaar, de gemiddelde lengte 163,6 cm en het gemiddelde gewicht 58,2 kg. 60% van de deelnemers was jongen en 81% was blank. Het primaire eindpunt was de verandering in het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning. Tussen baseline en het bezoek na 26 weken steeg het maximale zuurstofverbruik de udenafil-groep met 44 ml/min en daalde met 3,7 ml/min in de placebogroep, maar dit verschil was niet significant (p = 0,071).

Bij het bereiken van de anaerobe ademhalingsdrempel (VAT) bleken significante verbeteringen te zijn opgetreden in de udenafil-groep in vergelijking met placebogroep wat betreft:

  • zuurstofverbruik: +33 versus -9 ml/min (p = 0,012)
  • ademhalingsequivalenten van koolstofdioxide: -0,8 versus -0,06 (p = 0,014) en
  • inspanningsvermogen: +3,8 versus +0,34 watt (p = 0,021)

Ten aanzien van de veranderingen die optraden in de myocardiale prestatie-index (MPI), de natuurlijke log van de reactieve hyperemie-index (lnRHI) en de serum brain-type natriuretisch peptide (BNP)-spiegel, was er tussen beide groepen geen verschil.

Langetermijnuitkomsten

Het is volgens dr. David J. Goldberg (Philadelphia, Verenigde Staten) gerechtvaardigd om nader onderzoek te doen naar de tolerantie en veiligheid van deze behandeling op de lange termijn.

Bronnen:
Goldberg DJ, Zak V, Goldstein BH, et al. Results of the Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL) trial. Circulation. 17 november 2019.
Goldberg DJ. Results from the Pediatric Heart Network’s Fontan Udenafil Exercise Longitudinal trial. AHA Meeting 2019.

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Hydroxychloroquine-spiegel correleert niet met QTc-interval bij SLE-patiënten

jun 2022 | Ritmestoornissen, SLE

Lees meer over Hydroxychloroquine-spiegel correleert niet met QTc-interval bij SLE-patiënten

Prix Galien Research Award voor Frances de Man

mei 2022 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Prix Galien Research Award voor Frances de Man

Is vroeg starten met dialyse de moeite wel waard?

mei 2022 | Dialyse

Lees meer over Is vroeg starten met dialyse de moeite wel waard?

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met nierschade

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Chloortalidon effectief voor hypertensie bij patiënten met nierschade

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

18 okt 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag

6 okt 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

ESC in ORANJE 2022

zondag 28 aug 2022 van 18:00 tot 21:45 | Hartfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over ESC in ORANJE 2022

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Vaker veneuze trombo-embolie bij JAK-remmers dan bij TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over Vaker veneuze trombo-embolie bij JAK-remmers dan bij TNF-remmers

Te veel HF-patiënten vallen nog buiten de boot

Lees meer
Lees meer over Te veel HF-patiënten vallen nog buiten de boot

DELIVER-studie moet meer inzicht bieden in SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over DELIVER-studie moet meer inzicht bieden in SGLT2-remmers

Groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij hartfalen

Lees meer
Lees meer over Groeiende rol van kunstmatige intelligentie bij hartfalen

Hogere sterfte tijdens ziekenhuisopname bij combinatie HF en kanker

Lees meer
Lees meer over Hogere sterfte tijdens ziekenhuisopname bij combinatie HF en kanker

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

App voorspelt verslechtering hartfalen via stemanalyse

Lees meer
Lees meer over App voorspelt verslechtering hartfalen via stemanalyse

‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

Lees meer
Lees meer over ‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1