PDE5-remming verbetert sommige uitkomsten na fontanoperatie

Delen via:

Bij adolescenten die een fontanoperatie hebben ondergaan, gaat behandeling met de fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer udenafil niet gepaard met een significante verbetering van het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning, maar wel met significante verbetering van de inspanningscapaciteit over meerdere metingen. Dit is naar voren gekomen uit de Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL)-studie, die tevens in Circulation werd gepubliceerd.

De totale cavopulmonale verbinding die tijdens een fontanoperatie wordt gecreëerd, leidt na verloop van tijd tot een verslechtering van de cardiovasculaire efficiëntie. Dit vraagt om optimale pulmonale vaatweerstand als modulator van de pulmonale bloedstroom en cardiale preload.

PDE5-remming vs. placebo

De fase III FUEL-trial is uitgevoerd in 30 centra uit Noord-Amerika en Zuid-Korea. Om tot 400 deelnemers te komen, werden 1376 patiënten gescreend. De gemiddelde leeftijd bij randomisatie was 15,5 jaar, de gemiddelde lengte 163,6 cm en het gemiddelde gewicht 58,2 kg. 60% van de deelnemers was jongen en 81% was blank. Het primaire eindpunt was de verandering in het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning. Tussen baseline en het bezoek na 26 weken steeg het maximale zuurstofverbruik de udenafil-groep met 44 ml/min en daalde met 3,7 ml/min in de placebogroep, maar dit verschil was niet significant (p = 0,071).

Bij het bereiken van de anaerobe ademhalingsdrempel (VAT) bleken significante verbeteringen te zijn opgetreden in de udenafil-groep in vergelijking met placebogroep wat betreft:

  • zuurstofverbruik: +33 versus -9 ml/min (p = 0,012)
  • ademhalingsequivalenten van koolstofdioxide: -0,8 versus -0,06 (p = 0,014) en
  • inspanningsvermogen: +3,8 versus +0,34 watt (p = 0,021)

Ten aanzien van de veranderingen die optraden in de myocardiale prestatie-index (MPI), de natuurlijke log van de reactieve hyperemie-index (lnRHI) en de serum brain-type natriuretisch peptide (BNP)-spiegel, was er tussen beide groepen geen verschil.

Langetermijnuitkomsten

Het is volgens dr. David J. Goldberg (Philadelphia, Verenigde Staten) gerechtvaardigd om nader onderzoek te doen naar de tolerantie en veiligheid van deze behandeling op de lange termijn.

Bronnen:
Goldberg DJ, Zak V, Goldstein BH, et al. Results of the Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL) trial. Circulation. 17 november 2019.
Goldberg DJ. Results from the Pediatric Heart Network’s Fontan Udenafil Exercise Longitudinal trial. AHA Meeting 2019.

Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

jun 2020 |

Lees meer over Detectie, predictie en preventie van cardiotoxiciteit gewenst

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

PFO-sluiting verkleint risico nieuwe beroerte bij jonge en fitte patiënt

jun 2020 |

Lees meer over PFO-sluiting verkleint risico nieuwe beroerte bij jonge en fitte patiënt

ACE2-spiegel verklaart mogelijk hoger COVID-19-risico bij mannen

mei 2020 |

Lees meer over ACE2-spiegel verklaart mogelijk hoger COVID-19-risico bij mannen

De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

mei 2020 |

Lees meer over De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd

apr 2020 |

Lees meer over Overzicht aerosolvormende handelingen gepubliceerd

Cardiologie Pubquiz

22 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Cardiologie Pubquiz

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM

17 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Live webcast: Vroegdiagnostiek bij HCM

Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC?

2 jul 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC?

Sac regression: a new paradigm shift?

9 jan 2020 om 19:30 | Cardiologie

Lees meer over Sac regression: a new paradigm shift?

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

11 dec 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

Chronic Coronary Syndromes

13 nov 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Chronic Coronary Syndromes

Diabetes en de rol van de cardioloog

7 jan 2019 | Cardiologie

Lees meer over Diabetes en de rol van de cardioloog

ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk

3 jul 2018 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ESC in ORANJE 2020

maandag 31 aug 2020 van 18:00 tot 21:45 | Cardiologie

Lees meer over ESC in ORANJE 2020

Afscheidssymposium Bob Pasman

woensdag 9 sep 2020 van 18:00 tot 21:00 | Cardiologie

Lees meer over Afscheidssymposium Bob Pasman

PCSK9-remmer en nieuw middel geven aanzienlijke LDL-C-reductie

Lees meer
Lees meer over PCSK9-remmer en nieuw middel geven aanzienlijke LDL-C-reductie

Effecten van sacubitril/valsartan op NT-proBNP bij HFpEF

Lees meer
Lees meer over Effecten van sacubitril/valsartan op NT-proBNP bij HFpEF

Dapagliflozine vermindert eerste en heropnames vanwege hartfalen

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vermindert eerste en heropnames vanwege hartfalen

Langetermijnuitkomsten na PCI of CABG zijn vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Langetermijnuitkomsten na PCI of CABG zijn vergelijkbaar

Stoppen van aspirine vermindert het bloedingsrisico na complexe PCI

Lees meer
Lees meer over Stoppen van aspirine vermindert het bloedingsrisico na complexe PCI

Rivaroxaban of enoxaparine bij niet-majeure orthopedische operaties

Lees meer
Lees meer over Rivaroxaban of enoxaparine bij niet-majeure orthopedische operaties

TAVI versus chirurgie bij ernstige stenose en hoog risico

Lees meer
Lees meer over TAVI versus chirurgie bij ernstige stenose en hoog risico

Drie jaar ervaring met linker-hartoorsluitingen

Lees meer
Lees meer over Drie jaar ervaring met linker-hartoorsluitingen

Delicate afwegingen over antitrombotisch beleid bij AF met ACS of PCI

Lees meer
Lees meer over Delicate afwegingen over antitrombotisch beleid bij AF met ACS of PCI

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt

apr 2020 |

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt