PDE5-remming verbetert sommige uitkomsten na fontanoperatie

Delen via:

Bij adolescenten die een fontanoperatie hebben ondergaan, gaat behandeling met de fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer udenafil niet gepaard met een significante verbetering van het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning, maar wel met significante verbetering van de inspanningscapaciteit over meerdere metingen. Dit is naar voren gekomen uit de Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL)-studie, die tevens in Circulation werd gepubliceerd.

De totale cavopulmonale verbinding die tijdens een fontanoperatie wordt gecreëerd, leidt na verloop van tijd tot een verslechtering van de cardiovasculaire efficiëntie. Dit vraagt om optimale pulmonale vaatweerstand als modulator van de pulmonale bloedstroom en cardiale preload.

PDE5-remming vs. placebo

De fase III FUEL-trial is uitgevoerd in 30 centra uit Noord-Amerika en Zuid-Korea. Om tot 400 deelnemers te komen, werden 1376 patiënten gescreend. De gemiddelde leeftijd bij randomisatie was 15,5 jaar, de gemiddelde lengte 163,6 cm en het gemiddelde gewicht 58,2 kg. 60% van de deelnemers was jongen en 81% was blank. Het primaire eindpunt was de verandering in het zuurstofverbruik tijdens maximale inspanning. Tussen baseline en het bezoek na 26 weken steeg het maximale zuurstofverbruik de udenafil-groep met 44 ml/min en daalde met 3,7 ml/min in de placebogroep, maar dit verschil was niet significant (p = 0,071).

Bij het bereiken van de anaerobe ademhalingsdrempel (VAT) bleken significante verbeteringen te zijn opgetreden in de udenafil-groep in vergelijking met placebogroep wat betreft:

  • zuurstofverbruik: +33 versus -9 ml/min (p = 0,012)
  • ademhalingsequivalenten van koolstofdioxide: -0,8 versus -0,06 (p = 0,014) en
  • inspanningsvermogen: +3,8 versus +0,34 watt (p = 0,021)

Ten aanzien van de veranderingen die optraden in de myocardiale prestatie-index (MPI), de natuurlijke log van de reactieve hyperemie-index (lnRHI) en de serum brain-type natriuretisch peptide (BNP)-spiegel, was er tussen beide groepen geen verschil.

Langetermijnuitkomsten

Het is volgens dr. David J. Goldberg (Philadelphia, Verenigde Staten) gerechtvaardigd om nader onderzoek te doen naar de tolerantie en veiligheid van deze behandeling op de lange termijn.

Bronnen:
Goldberg DJ, Zak V, Goldstein BH, et al. Results of the Fontan Udenafil Exercise Longitudinal (FUEL) trial. Circulation. 17 november 2019.
Goldberg DJ. Results from the Pediatric Heart Network’s Fontan Udenafil Exercise Longitudinal trial. AHA Meeting 2019.

‘Zorg kan veel vaker buiten het ziekenhuis’

feb 2020 | Cardiologie

Lees meer over ‘Zorg kan veel vaker buiten het ziekenhuis’

Jaarlijks 180 miljoen aan medicatie weggegooid

nov 2019 | Cardiologie

Lees meer over Jaarlijks 180 miljoen aan medicatie weggegooid

Meer informatie over medisch-specialistische zorg op Thuisarts

nov 2019 | Cardiologie

Lees meer over Meer informatie over medisch-specialistische zorg op Thuisarts

272 miljoen bespaard met prijsonderhandelingen

nov 2019 | Cardiologie

Lees meer over 272 miljoen bespaard met prijsonderhandelingen

Aanpak van traditionele risicofactoren verbetert de uitkomsten

mrt 2019 | Cardiologie

Lees meer over Aanpak van traditionele risicofactoren verbetert de uitkomsten

Onderzoek bewijst causaal verband tussen hartklachten en kanker

dec 2018 | Cardiologie

Lees meer over Onderzoek bewijst causaal verband tussen hartklachten en kanker

Cardiologie Pubquiz

21 Apr 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Cardiologie Pubquiz

Sac regression: a new paradigm shift?

9 Jan 2020 om 19:30 | Cardiologie

Lees meer over Sac regression: a new paradigm shift?

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

11 Dec 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

Chronic Coronary Syndromes

13 Nov 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Chronic Coronary Syndromes

Diabetes en de rol van de cardioloog

7 Jan 2019 | Cardiologie

Lees meer over Diabetes en de rol van de cardioloog

ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk

3 Jul 2018 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk

DOAC's bij kwetsbare ouderen - Hoe effectief en veilig is dat?

24 Oct 2017 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over DOAC's bij kwetsbare ouderen - Hoe effectief en veilig is dat?

DOAC's en VTE

3 Oct 2017 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over DOAC's en VTE

Hartzorg: netwerken en samenwerken voor betere zorg

27 Jun 2017 | Cardiologie

Lees meer over Hartzorg: netwerken en samenwerken voor betere zorg
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Heart Failure in ORANJE 2020

zondag 24 mei 2020 tot maandag 25 mei 2020 | Cardiologie

Lees meer over Heart Failure in ORANJE 2020

Afscheidssymposium Bob Pasman

dinsdag 2 jun 2020 van 18:00 tot 21:00 | Cardiologie

Lees meer over Afscheidssymposium Bob Pasman

“Optimaliseren van ACS-medicatie bij hiv-patiënten hard nodig”

Lees meer
Lees meer over “Optimaliseren van ACS-medicatie bij hiv-patiënten hard nodig”

Minder klepafwijkingen, maar slechtere uitkomsten na TAVI met rivaroxaban

Lees meer
Lees meer over Minder klepafwijkingen, maar slechtere uitkomsten na TAVI met rivaroxaban

Eerste studie met multidetector CT-scan naar plaquekarakteristieken

Lees meer
Lees meer over Eerste studie met multidetector CT-scan naar plaquekarakteristieken

PDE5-remming verbetert sommige uitkomsten na fontanoperatie

Lees meer
Lees meer over PDE5-remming verbetert sommige uitkomsten na fontanoperatie

Man-vrouwverschillen in respons op sacubitril/valsartan bij HFpEF

Lees meer
Lees meer over Man-vrouwverschillen in respons op sacubitril/valsartan bij HFpEF

Betere uitkomsten met lagere LDL-streefwaarde na CVA of TIA

Lees meer
Lees meer over Betere uitkomsten met lagere LDL-streefwaarde na CVA of TIA

Is vroege angiografie nuttig na hartstilstand zonder ST-segmentelevatie?

Lees meer
Lees meer over Is vroege angiografie nuttig na hartstilstand zonder ST-segmentelevatie?

Kortere antiplaatjestherapie vermindert bloedingsrisico na DES-plaatsing

Lees meer
Lees meer over Kortere antiplaatjestherapie vermindert bloedingsrisico na DES-plaatsing

Slechtere uitkomsten met zelf- dan met ballon-expandeerbare kleppen

Lees meer
Lees meer over Slechtere uitkomsten met zelf- dan met ballon-expandeerbare kleppen
Er zijn geen podcasts gevonden.