Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Delen via:

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd 422 miljoen mensen met diabetes. Circa 20% van hen zal pijnlijke diabetische neuropathie (DPN) ontwikkelen. Uit een grote Deense cohortstudie blijkt dat type 2-diabetespatiënten die al in een vroeg stadium symptomen van DPN vertonen, een aanzienlijk verhoogd risico hebben op cardiovasculaire ziekten (CVD).

Deze cohortstudie combineerde de klinische gegevens van twee Deense diabetescohorten met in totaal 6.476 type 2-diabetespatiënten: 1.448 uit de ADDITION-DK (2001-2006) en 5.028 uit de DD2 (2009-2016). DPN werd beoordeeld met behulp van de Michigan Neuropathy Screening Instrument-vragenlijst (MNSIq) waarbij een score ≥ 4 een indicatie was voor DPN.

Resultaten

Bij aanvang was er sprake van DPN bij 189 (13,1%) patiënten in ADDITION-DK en 818 (16,2%) in DD2.

De mediane follow-up was respectievelijk 11,4 en 2,2 jaar. In ADDITION-DK maakten in totaal 394 patiënten een cardiovasculair event door (IRMNSIq<4: 27,4 per 1000 patiëntjaren, IRMNSIq≥4: 50,9 per 1000 patiëntjaren) en 253 personen overleden. De corresponderende aantallen in DD2 waren 480 (IRMNSIq<4: 41,1 per 1000 patiëntjaren, IRMNSIq≥4: 77,2 per 1000 patiëntjaren) en 127 (MRMNSIq<4: 11,4 per 1000 patiëntjaren, MRMNSIq≥4: 13,7 per 1000 patiëntjaren).

Incidentie RR en sterfte RR bij T2D-patiënten met een MNSIq-score ≥ 4 vergeleken met patiënten met een MNSIq-score < 4.

ADDITION-DK DD2 Gecombineerd
CVD RR 1,79 (1,38-2,31) 1,57 (1,27-1,94) 1,65 (1,39-1,95)
Algeheel overlijden 1,05 (0,73-1,52) 1,20 (0,76-1,89) 1,11 (0,82-1,49)

 

Na correctie van confounders werd het extra risico van DPN op CVD geschat op 65% (IRR 1,65; 95%-BI 1,39-1,95) en voor sterfte op 11% (MRR 1,11; 95%-BI 0,82-1,49), vergeleken met diabetespatiënten zonder DPN.

Vroege opsporing

Duidelijk is dat patiënten met symptomen van DPN in een vroege fase van type 2-diabetes een duidelijk verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van CVD, nog los van het al bestaande risico op CVD vanwege de diabetes. In de klinische praktijk kan DPN fungeren als een marker voor onopgemerkte determinanten van CVD en bijdragen aan vroege opsporing van type 2-diabetespatiënten met een hoog CVD-risico.

Bron:

Bjerg L. Symptoms of peripheral neuropathy early in type 2 diabetes are associated with higher risk of subsequent cardiovascular disease. 56th EASD Virtual Meeting 2020. 

Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

okt 2020 |

Lees meer over Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

jul 2020 |

Lees meer over Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

jul 2020 |

Lees meer over Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

EASD Highlights 2020

5 okt 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diabetes

Lees meer over Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes