POC-test voorspellend voor viremie en resistentie tijdens ART

Delen via:
CROI 2022

Met behulp van een point-of-care (POC) urinetest van tenofovir kan op een snelle manier onderscheid gemaakt worden tussen patiënten met virale suppressie en met viremie onder behandeling van ART. Deze studie is uitgevoerd in Zuid-Afrika, met medewerking van onderzoekers uit het UMC Utrecht.

De aanbevolen eerstelijns-ART in lage- en middeninkomenslanden is dolutegravir, tenofovirdisoproxilfumaraat en lamivudine (3TC) of emtricitabine. Ter controle van de behandeling moet ieder jaar de viral load worden getest. Een viremie tijdens een op dolutegravir gebaseerde ART is vaak te wijten aan een suboptimale therapietrouw in afwezigheid van resistentie.

Mogelijk is een kwalitatieve POC-urinetest van tenofovir voorspellend voor de aanwezigheid van viremie en biedt deze test inzicht in de therapietrouw en resistentie tegen geneesmiddelen.

Binnen de ADVANCE-studie is een geneste case-controlstudie uitgevoerd. Alle deelnemers met een viral load van ≥ 200 deeltjes/ml na een behandelduur van 24 tot 96 weken werden als casus geselecteerd. De gematchte controlemonsters waren afkomstig van deelnemers met een viral load van < 50 deeltjes/ml.

Tenofovir was positief in 30,7% van de casusmonsters en in 100% van de controlemonsters. Bij 39,3% van de casus was de tenofovir-test positief in ten minste 1 monster. Een negatieve tenofovir-test was voorspellend voor een viral load van ≥ 200 kopieën/ml (p < 0,001), waarbij de sensitiviteit 69% en de specificiteit 100% was.

Bij de 44 casus met een bevestigd falen werd resistentie voor nucleoside-reverse-transcriptase-remmers (NRTI’s) gedetecteerd bij 50% met minstens 1 tenofovir-positief monster en bij 8,3% van de casus met langdurige tenofovir-negatieve monsters. Een positieve tenofovir-test was voorspellend voor NRTI-resistentie (OR 10,4; p = 0,005), waarbij de sensitiviteit 83% en de specificiteit 69% was.

Deze resultaten ondersteunen het gebruik van de POC-urinetest van tenofovir in lage- en middeninkomenslanden, om snel inzicht te krijgen in de therapietrouw, virale suppressie en resistentie tijdens ART.

Bron

Hermans LE, et al. Tenofovir urine point-of-care test predicts viremia and drug resistance during ART. CROI 2022 Congress, abstract 451.  

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

jun 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

jun 2022 | Schimmelinfecties

Lees meer over Veel nieuwe middelen tegen schimmel- en gistinfecties

Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

jun 2022 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Chronische hepatitis B: wie kan stoppen met nucleos(t)ideanalogen?

Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Preventie van transmissie door SARS-CoV-2-vaccins

Invasieve beademing en uitkomsten van COVID-19-patiënten

jun 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Invasieve beademing en uitkomsten van COVID-19-patiënten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg