PROpel-studie toont aanhoudend voordeel van olaparib plus abirateron

Delen via:
ASCO GU 2023

De finale overlevingsdata van de PROpel-studie laten een trend zien richting een voordeel van olaparib plus abirateron ten opzichte van alleen abirateron voor de behandeling van mCRPC. De resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology.1,2

PROpel was een fase III-studie waarvoor 796 patiënten met mCRPC werden gerandomiseerd tussen olaparib plus abirateron en prednison/prednisolon of abirateron plus prednison. Alle patiënten werden gescreend op HRR-mutaties, maar de uitkomst daarvan had geen invloed op de randomisatie.

De onderzoekers toonden aan dat het toevoegen van olaparib leidde tot een trend richting een betere overleving. Het verschil in mediane overleving was 7,4 maanden (42,1 vs. 34,7 maanden), met een hazard ratio van 0,81 (95%-BI 0,67-1,00; p = 0,0544). In alle onderzochte subgroepen was er een voordeel van het toevoegen van olaparib, ook in de groep zonder HRR-afwijkingen. In de groepen met en zonder HRR-afwijkingen waren de hazard ratio’s 0,66 en 0,89. Ook andere eindpunten, zoals de tijd tot een volgende behandeling en de PFS2 waren beter bij olaparib plus abirateron. 

In de groep die was behandeld met olaparib plus abirateron kwamen wel meer bijwerkingen voor, maar deze waren over het algemeen goed behandelbaar. Ook was bij de combinatiebehandeling vaker sprake van dosisreductie en patiënten die stopten met een medicijn. De meest voorkomende bijwerkingen in de olaparib-plus-abirateron-groep waren anemie, vermoeidheid en misselijkheid. Anemie ≥ graad 3 kwam voor bij 16,1% van de patiënten. De onderzoekers meldden dat de meeste bijwerkingen in een vroeg stadium van de behandeling optraden en dat deze, met uitzondering van vermoeidheid, na 6 maanden veelal waren opgeklaard. De kwaliteit van leven tussen de groepen was dan ook niet verschillend.

De resultaten ondersteunen de combinatiebehandeling abirateron plus olaparib als een belangrijke nieuwe eerstelijns behandeloptie voor patiënten met mCRPC, aldus de onderzoekers. 

Bronnen:

  1. Clarke NW, Armstrong AJ, Thiery-Vuillemin A, et al. Final overall survival (OS) in PROpel: abiraterone (abi) and olaparib (ola) versus abiraterone and placebo (pbo) as first-line (1L) therapy for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). ASCO GU 2023, abstract LBA16
  2. Clarke NW, Armstrong AJ, Thiery Vuillemin A, et al. Final overall survival (OS) in PROpel: abiraterone (abi) and olaparib (ola) versus abiraterone and placebo (pbo) as first-line (1L) therapy for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). J Clin Oncol. 2023;41(suppl 6):LBA16. 

Fase III-studie toont meerwaarde TIL aan bij gemetastaseerd melanoom

mrt 2023 | Dermato-oncologie

Lees meer over Fase III-studie toont meerwaarde TIL aan bij gemetastaseerd melanoom

Screening op anuskanker bij hiv effectief

mrt 2023 | HIV

Lees meer over Screening op anuskanker bij hiv effectief

Verhoogd LDH bij melanoom geassocieerd met systemische behandeling voor hepatobiliaire toxiciteit

mrt 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Verhoogd LDH bij melanoom geassocieerd met systemische behandeling voor hepatobiliaire toxiciteit

Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

mrt 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

Eerste intercontinentale richtlijn voor peniskanker

mrt 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Eerste intercontinentale richtlijn voor peniskanker

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

ProtecT-trial 15 jaar later: lage mortaliteit ongeacht behandeling

Lees meer
Lees meer over ProtecT-trial 15 jaar later: lage mortaliteit ongeacht behandeling

Geen overlevingsvoordeel met checkpointremmers bij nmRCC

Lees meer
Lees meer over Geen overlevingsvoordeel met checkpointremmers bij nmRCC

AI verbetert cytologie voor diagnose blaaskanker

Lees meer
Lees meer over AI verbetert cytologie voor diagnose blaaskanker

“Darolutamide plus ADT en docetaxel nieuwe standaard bij mHSPC”

Lees meer
Lees meer over “Darolutamide plus ADT en docetaxel nieuwe standaard bij mHSPC”

Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Lees meer
Lees meer over Betere kwaliteit van leven na 30 dagen bij RAPN versus OPN

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Borstkanker 202

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 202

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

MedNet Oncologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

jun 2022 | Longoncologie

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-03