Regionale Europese verschillen in sterfte-oorzaken onder PLWH

Delen via:
EACS 2021

Er blijken binnen Europa grote verschillen te bestaan in sterfte-oorzaken onder mensen met hiv. Zo is het overlijdensrisico door middelenmisbruik of geweld/ongevallen aanzienlijk hoger onder mensen die hiv kregen door intraveneus druggebruik en onder hiv-patiënten in Oost-Europa. Er zijn echter geen Europese verschillen in het risico op sterfte door zelfmoord na een recente aids-diagnose.

Tusch et al. beschreven de incidentie van sterfte als gevolg van zelfmoord, middelenmisbruik en geweld/ongevallen in een heterogene pan-Europese populatie van mensen met hiv. Hierbij werden risicofactoren, regionale verschillen en trends in de tijd onderzocht.

In totaal werden in de studie 17.701 mensen met hiv geïncludeerd. De mediane leeftijd op baseline was 43 jaar en het merendeel (72%) was man. Gedurende een follow-upperiode van 137.918 persoonsjaren overleden 1658 deelnemers. Bij 40 van hen was de oorzaak zelfmoord; 85 overleden door middelenmisbruik en 55 door geweld of een ongeval. Sterfte per persoonsjaren follow-up door middelenmisbruik respectievelijk geweld/ongevallen varieerde per regio: in Oost-Europa was deze 2,0/1000 en 1,2/1000 en in Zuid-Europa 0,1/1000 en 0,2/1000. Na correctie was de sterfte in Oost-Europa door beide oorzaken hoger. Een hoger risico op sterfte door zelfmoord was geassocieerd met een recente aids-diagnose (korter dan 12 maanden voor inclusie) in vergelijking met deelnemers bij wie de diagnose langer geleden was gesteld. Ten aanzien van sterfte door zelfmoord was echter geen sprake van verschillen tussen diverse hiv-transmissiegroepen of Europese regio’s.

De bevindingen maken duidelijk dat er belangrijke risicofactoren voor sterfte zijn bij mensen met hiv, evenals een kritieke periode voor interventie.

Bron

Tusch E, et al. Incidence and risk factors for suicide, violent/accidental deaths, and substance abuse deaths in persons living with HIV. EACS 2021, abstract PE5/11.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg