Resultaten Nederlands onderzoek goed nieuws voor koffieliefhebbers

Delen via:
ASN 2022

Onderzoekers uit Groningen en Wageningen ontdekten dat dagelijkse koffieconsumptie samenhangt met een minder snelle daling van de nierfunctie en een lager risico op CNS bij mensen uit de algemene Nederlandse populatie. Ze presenteerden deze resultaten tijdens de postersessie ‘Health Maintenance, Nutrition, and Metabolism’.

Al eerder werd aangetoond dat koffie drinken geassocieerd is met gunstige uitkomsten binnen verschillende ziektedomeinen, waaronder chronische nierschade (CNS). Het was alleen nog onduidelijk of koffie ook kan zorgen voor beter behoud van de nierfunctie in de algemene populatie.

Om daar achter te komen, analyseerden de onderzoekers de gegevens van 78.346 mensen zonder CNS uit Noord-Nederland die deelnamen aan het prospectieve Lifelines-cohort. De koffieconsumptie (in kopjes per dag) werd gemeten op baseline met behulp van zogenaamde ‘food frequency questionnaires’. Eindpunten van de studie waren de jaarlijkse verandering in de eGFR en een samengestelde nieruitkomstmaat, bestaande uit de incidente CNS (gedefinieerd als eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) en/of een jaarlijkse eGFR-daling van meer dan 20%.

Tijdens de follow-up met een gemiddelde (SD) duur van 3,6 (0,9) jaar, bereikten 8735 personen (11,1%) de nieruitkomstmaat. De eGFR daalde jaarlijks met 2,23 ml/min/1,73 m2 (mediaan). Ten opzichte van geen koffieconsumptie, was koffieconsumptie geassocieerd met een minder snelle jaarlijkse daling van de eGFR, waarbij de hoogste koffiedosis gerelateerd was aan de traagste daling (p voor trend < 0,001). Ook voor de nieruitkomst werd een dosis-responsrelatie gevonden. De consumptie van iedere kopje koffie gaf een 2% lager risico op deze uitkomst (OR 0,98; 95%-BI 0,97-0,99; p = 0,02).

Verder onderzoek in de vorm van interventiestudies moet uitwijzen of een toegenomen koffieconsumptie inderdaad beschermend kan werken tegen verlies van nierfunctie.

Bron:

Qingqing C, van Westing A, Bakker SJL, et al. Coffee Consumption and Risk of Kidney Function Decline in a Dutch Population-Based Cohort. ASN Kidney Week 2022, abstract TH-PO846

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

dec 2022 | Acuut nierfalen, Interventiecardiologie

Lees meer over Klinische beslisondersteuning effectief in preventie acuut nierfalen na hartkatheterisatie of dotteren

Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

dec 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Ouderen

Lees meer over Toename van klachten bij oudere nierpatiënt stabiliseert na start dialysebehandeling

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

nov 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Man-vrouwverschillen in de (h)erkenning, monitoring en behandeling van chronische nierschade

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01