Tezepelumab verbetert ernstig astma na eerder gebruik omalizumab

Delen via:
ATS 2023

Vergeleken met placebo vermindert tezepelumab het jaarlijkse aantal astma-exacerbaties (AAER) bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma, ook als zij daarvoor omalizumab hebben gebruikt. Dit blijkt uit een post-hocanalyse van de gerandomiseerde fase III-studie NAVIGATOR.

Deze resultaten bevestigen volgens de auteurs eens te meer dat tezepelumab bij een grote verscheidenheid aan patiënten met ernstig ongecontroleerd astma effectief is, inclusief dus de groep die eerder onvoldoende respons had op omalizumab.1 Net als omalizumab is tezepelumab een monoklonaal antilichaam; maar waar omalizumab binding van IgE aan de FcεRI-receptor voorkomt, is tezepelumab gericht tegen het epitheliale cytokine thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP). In de placebogecontroleerde NAVIGATOR-trial (NCT03347279) werden 1059 proefpersonen van 12-80 jaar gerandomiseerd naar subcutaan tezepelumab 210 mg of placebo om de 4 weken gedurende 1 jaar. Tezepelumab was geassocieerd met een significant lagere AAER en met een verbeterde longfunctie, astmacontrole en aan de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven.2

Deelnemers mochten geen andere biological gebruiken. Als ze al eerder een biological hadden gehad, moest de laatste dosis langer dan 4 maanden, of langer dan 5 keer de halfwaardetijd, voor de screening zijn genomen. In de NAVIGATOR-studie hadden 81 deelnemers (8%) eerder omalizumab gebruikt: 45 in de tezepelumab-groep en 36 in de placebogroep. In deze subpopulatie had een groter aantal patiënten in de voorgaande 52 weken > 2 exacerbaties gehad (n = 53, 65%) dan in de populatie die geen omalizumab had gebruikt (n = 371, 38%). De AAER was hoger in de groep die wel omalizumab had gebruikt (3,09) dan bij degenen die dat niet hadden (2,02). Vergeleken met placebo verminderde tezepelumab de AAER tijdens de 52 weken van de studie met 51% (95%-BI 8-74) in de groep die eerder omalizumab had gebruikt, en met 57% (95%-BI 47-64) in de groep die geen omalizumab had gebruikt.

Bronnen:

  1. Menzies-Gow A, Colice G, Ambrose CS, et al. Efficacy of tezepelumab in patients with severe, uncontrolled asthma by prior omalizumab use: A post hoc analysis of the phase 3 Navigator study. ATS 2023, sessie B15.
  2. Menzies-Gow A, Corren J, Bourdin A, et al. Tezepelumab in adults and adolescents with severe, uncontrolled asthma. N Engl J Med. 2021;384:1800-09.

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Longoperatie onder lokale verdoving minder belastend voor de patiënt

mei 2023 | Chirurgie

Lees meer over Longoperatie onder lokale verdoving minder belastend voor de patiënt

NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

mei 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

mei 2023 | Artrose, Astma, Eczeem

Lees meer over Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

21-valent pneumokokkenconjugaatvaccin veilig en immunogeen bij gezonde volwassenen

mei 2023 | Pneumonie, Vaccinatie

Lees meer over 21-valent pneumokokkenconjugaatvaccin veilig en immunogeen bij gezonde volwassenen

Door sneltraject fitter voor radiotherapie NSCLC

mei 2023 | Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over Door sneltraject fitter voor radiotherapie NSCLC

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

10 mei 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

25 apr 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2023

maandag 11 sep 2023 van 17:45 tot 21:30 | Longoncologie

Lees meer over ERS in ORANJE 2023

Spiration®-klepsysteem ook op langere termijn veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Spiration®-klepsysteem ook op langere termijn veilig en effectief

Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

Lees meer
Lees meer over Roken verhoogt risico op slechte uitkomst van COVID-19

Positieve effecten krachtige kinaseremmer seralutinib bij PAH

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten krachtige kinaseremmer seralutinib bij PAH

Bifunctioneel molecuul remt FeNO bij astma ‘aanzienlijk’

Lees meer
Lees meer over Bifunctioneel molecuul remt FeNO bij astma ‘aanzienlijk’

Duale fosfodi-esteraseremmer ensifentrine verbetert longfunctie bij COPD

Lees meer
Lees meer over Duale fosfodi-esteraseremmer ensifentrine verbetert longfunctie bij COPD

Plantaardig dieet helpt verval longfunctie tegengaan

Lees meer
Lees meer over Plantaardig dieet helpt verval longfunctie tegengaan

Geen verhoogd risico op COPD-exacerbaties door benzodiazepine-agonisten?

Lees meer
Lees meer over Geen verhoogd risico op COPD-exacerbaties door benzodiazepine-agonisten?

Vroege diagnose P(A)H stap dichterbij dankzij AI-algoritme

Lees meer
Lees meer over Vroege diagnose P(A)H stap dichterbij dankzij AI-algoritme

Klinische remissie bij ernstig astma haalbaar met mepolizumab

Lees meer
Lees meer over Klinische remissie bij ernstig astma haalbaar met mepolizumab

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01