Tripeltherapie zeer actief bij oudere patiënten met FLT3-gemuteerde AML

Delen via:
ASH 2021

Oudere of niet-fitte AML-patiënten met mutaties in FLT3 (FLT3m) hebben mogelijk baat bij een tripeltherapie bestaande uit lage intensiteit chemotherapie plus een FLT3-remmer of venetoclax. Dit suggereren de resultaten van een retrospectieve analyse.

Oudere of niet-fitte patiënten met FLT3m AML hebben een relatief slechte prognose. De verwachte mediane totale overleving (OS) is slechts 8 tot 12 maanden met een combinatie van lage intensiteit chemotherapie (LIC) plus een FLT3-remmer of venetoclax.

Onderzoekers vergeleken daarom tripeltherapie (LIC plus venetoclax en een FLT3-remmer) met een duaal regime (LIC + FLT3-remmer). Van de 87 patiënten met nieuw gediagnosticeerde FLT3m AML kregen 60 (69%) en 27 (31%) respectievelijk een duaal en een tripel regime. Van de 60 patiënten die LIC (HMA 83%, LDAC 17%) plus een FLT3-remmer ontvingen, kregen er 44 (73%) een eerstegeneratie FLT3-remmer (36 sorafenib, 8 midostaurine) en 16 (27%) een tweedegeneratie FLT3-remmer (quizartinib). In de tripelgroep kregen 12 (44%), 10 (37%), 4 (15%) en 1 (4%) patiënt(en) respectievelijk gilteritinib, sorafenib, quizartinib en midostaurine in combinatie met LIC plus venetoclax.

Het tripel regime was geassocieerd met een significant hogere respons (CR/CRi 93 vs. 70%; p = 0,02), FLT3-PCR (96 vs. 54%; p < 0,01) en MRD-negativiteit (83 vs. 38%; p < 0,01) dan duale therapie. De sterfte na 60 dagen was vergelijkbaar tussen de tripel- en de duale arm (respectievelijk 7% (n = 2) en 10% (n = 6)). De mediane follow-uptijd was korter in de tripelarm dan in de duale arm: 12 vs. 63 maanden (p < 0,01). De mediane OS was beter in de tripelarm (niet bereikt) en ook beter dan in de duale arm met een tweede- (15,7 maanden) en eerstegeneratie (8,7 maanden) FLT3-remmer (p < 0,01).

Ook interessant voor u: ASH in ORANJE 2021, meld u aan!

Bron:

Yilmaz M, et al. Hypomethylating agent (HMA) therapy and venetoclax (VEN) with FLT3 inhibitor “triplet” therapy Is highly active in older/unfit patients with FLT3 mutated AML. ASH Annual Meeting & Exhibition 2021, abstract 798.

Positieve resultaten rituximab-biosimilars bij gevorderd folliculair lymfoom

jul 2017 | Lymfoom

Lees meer over Positieve resultaten rituximab-biosimilars bij gevorderd folliculair lymfoom

Pomalidomide, bortezomib en dexamethason effectief bij lenalidomide-refractair recidief MM

jul 2017 | MM

Lees meer over Pomalidomide, bortezomib en dexamethason effectief bij lenalidomide-refractair recidief MM

Emicizumab-profylaxe bij hemofilie-A met remmers: HAVEN 1

jul 2017 | Benigne hematologie

Lees meer over Emicizumab-profylaxe bij hemofilie-A met remmers: HAVEN 1

Verbeterde overleving primair centraal zenuwstelsel lymfoom tot 70 jaar

jul 2017 | Lymfoom

Lees meer over Verbeterde overleving primair centraal zenuwstelsel lymfoom tot 70 jaar

Terugkeer leukemie bij diagnose al zichtbaar in de tumor

jul 2017 | Leukemie

Lees meer over Terugkeer leukemie bij diagnose al zichtbaar in de tumor

Pembrolizumab wordt per 1 juli vergoed

jul 2017 | Lymfoom

Lees meer over Pembrolizumab wordt per 1 juli vergoed

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

EHA in ORANJE 2022

vrijdag 10 jun 2022 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over EHA in ORANJE 2022

Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Lees meer
Lees meer over Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

Lees meer
Lees meer over Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Lees meer
Lees meer over CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Lees meer
Lees meer over Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Lees meer
Lees meer over Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Lees meer
Lees meer over Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Lees meer
Lees meer over Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

Lees meer
Lees meer over Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML