Tromboprofylaxe lijkt nuttig na ontslag vanwege COVID-19

Delen via:

Tot nu toe was het bewijs voor het gebruik van tromboprofylaxe na ontslag van opgenomen COVID-19-patiënten beperkt tot observationele studies. In de gerandomiseerde MICHELLE-studie1 is gevonden dat bij patiënten met een hoog VTE-risico en een laag bloedingsrisico een lage dosis rivaroxaban na ontslag effectief is in het verminderen van trombotische voorvallen en trombosegerelateerde sterfte en een laag risico op ernstige bloedingen kent.

Bij veel opgenomen COVID-19-patiënten ontstaan arteriële en veneuze trombotische complicaties. Voor niet in kritieke toestand opgenomen COVID-19-patiënten lijkt heparine in een therapeutische dosis nuttig. Met die behandeling verbeterden echter niet de uitkomsten van ernstig zieke patiënten. De INSPIRATION-studie toonde geen voordeel aan van een intermediaire dosis heparine in vergelijking met een conventionele lage dosis in deze ernstig zieke patiëntengroep.

Verlengde antistolling: nodig of overbodig?

Of na ontslag uit het ziekenhuis een verlengde antistollingsbehandeling nuttig is, is onduidelijk. In deze setting heeft indien nodig een oraal antistollingsmiddel de voorkeur boven een parenteraal middel, namelijk om het ontslag te bespoedigen en om het gemak van de patiënt te verbeteren.

Bij niet-geselecteerde opgenomen COVID-19-patiënten traden na het ontslag weinig veneuze trombo-embolieën (VTE) op. Dit ging gepaard met een laag bloedingsrisico. Daardoor ontstond twijfel of na ontslag trombo-profylaxe nodig was.

Bovendien toonde een systemische review en meta-analyse aan dat trombotische voorvallen op een eerder moment na een ziekenhuisopname optraden dan bloedingen (mediaan 7,0 versus 11,4 dagen na de opname). De auteurs stelden voor om een langdurige antistollingsbehandeling met therapeutische doses te vermijden. In de ACTION-studie was de therapeutische dosis rivaroxaban (in het ziekenhuis en na ontslag) gedurende 30 dagen niet superieur aan de profylactische dosis heparine (meestal alleen in het ziekenhuis). Bovendien ging de behandeling met rivaroxaban gepaard met een hoger bloedingsrisico.

Wel of geen verlengde antistolling

In de MICHELLE-studie is de rol van rivaroxaban met een verlengde duur na ontslag geëvalueerd. Alleen patiënten met een hoog VTE-risico werden opgenomen. 52% van hen lag tijdens opname op de intensive care of de cardiale zorgafdeling (geassocieerd met VTE-risico). Patiënten met risicofactoren voor bloedingen, zoals trombocytopenie en ernstig nierfalen, werden uitgesloten. In tegenstelling tot de ACTION-studie kregen ze in het ziekenhuis standaard tromboprofylaxe met heparine en werden vervolgens willekeurig toegewezen aan een lage dosis rivaroxaban (10 mg eenmaal daags gedurende 35 dagen) na ontslag of geen antistolling.

Het primaire eindpunt voor de werkzaamheid, een samenstelling van (a)symptomatische of fatale VTE, symptomatische arteriële trombo-embolie en cardiovasculaire sterfte op dag 35, trad op bij 5 patiënten (3%) in de rivaroxaban-groep en bij 15 patiënten (9%) in de groep die geen antistolling kreeg (relatief risico 0,33; p = 0,0293). De frequenties van klinisch relevante niet-ernstige bloedingen waren vergelijkbaar in beide groepen. Er traden geen ernstige bloedingen op.

Reactie in dezelfde Lancet

Deze resultaten zijn volgens een reactie in dezelfde editie van The Lancet2 bemoedigend, maar gezien de kleine omvang van deze studie wachten de auteurs dat clinici zullen wachten op resultaten van andere lopende studies.

Referenties

  1. Ramacciotti E, Barile Agati L, Calderaro D, et al. Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalisation for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. Lancet. 2022;399:50-9.
  2. Bradbury CA, McQuilten Z. Anticoagulation in COVID-19. Lancet. 2022;399:5-7.

Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

nov 2023 | MM

Lees meer over Amerikaanse subsidie voor moleculaire studie naar myeloom

Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

nov 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Veilige en voordelige rode bloedcellen zonder donor

Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

nov 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib eerste doelgerichte medicijn voor leukemie als gevolg van herschikt KMT2A of gemuteerd NPM1

Concizumab bij hemofilie met remmers: een fase III-studie

nov 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Concizumab bij hemofilie met remmers: een fase III-studie

Base-edited CAR T-cellen voor gerecidiveerd T-cel ALL: een fase I-studie

nov 2023 | Leukemie

Lees meer over Base-edited CAR T-cellen voor gerecidiveerd T-cel ALL: een fase I-studie

Trends in therapiegerelateerd MDS/AML na lymfoïde neoplasmata: 2000-2018

nov 2023 | Leukemie, Lymfoom, MDS

Lees meer over Trends in therapiegerelateerd MDS/AML na lymfoïde neoplasmata: 2000-2018

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

ASH in ORANJE 2023

maandag 4 dec 2023 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, MM, MPN

Lees meer over ASH in ORANJE 2023

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

okt 2023 | Immuuntherapie, Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Nieuwe immunotherapeutische benadering voor recidiverende/refractaire hematologische kankers

Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

okt 2023 | Dermato-oncologie, Lymfoom

Lees meer over Late breaking: chloormethine creëert de juiste micro-omgeving bij MF

Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

jul 2023 | HIV

Lees meer over Venetoclax elimineert het virale reservoir bij muizen

Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

jun 2023 | Benigne hematologie, Dialyse

Lees meer over Is osocimab het anticoagulans van de toekomst voor hemodialysepatiënten?

Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

jun 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Romiplostim plus ciclosporine A bij patiënten met aplastische anemie

Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

jun 2023 | MDS

Lees meer over Luspatercept nieuwe zorgstandaard voor anemie bij laagrisico MDS?

Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

jun 2023 | MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Pacritinib veilig en effectief als voorbehandeling allo-SCT bij myelofibrose

Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

jun 2023 | Lymfoom, Stamceltransplantatie

Lees meer over Prognose patiënten met R/R DLBCL in pre-CAR T-tijdperk slecht

Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Langetermijnresultaten venetoclax-obinutuzumab bij CLL positief

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03