Tromboprofylaxe lijkt nuttig na ontslag vanwege COVID-19

Delen via:

Tot nu toe was het bewijs voor het gebruik van tromboprofylaxe na ontslag van opgenomen COVID-19-patiënten beperkt tot observationele studies. In de gerandomiseerde MICHELLE-studie1 is gevonden dat bij patiënten met een hoog VTE-risico en een laag bloedingsrisico een lage dosis rivaroxaban na ontslag effectief is in het verminderen van trombotische voorvallen en trombosegerelateerde sterfte en een laag risico op ernstige bloedingen kent.

Bij veel opgenomen COVID-19-patiënten ontstaan arteriële en veneuze trombotische complicaties. Voor niet in kritieke toestand opgenomen COVID-19-patiënten lijkt heparine in een therapeutische dosis nuttig. Met die behandeling verbeterden echter niet de uitkomsten van ernstig zieke patiënten. De INSPIRATION-studie toonde geen voordeel aan van een intermediaire dosis heparine in vergelijking met een conventionele lage dosis in deze ernstig zieke patiëntengroep.

Verlengde antistolling: nodig of overbodig?

Of na ontslag uit het ziekenhuis een verlengde antistollingsbehandeling nuttig is, is onduidelijk. In deze setting heeft indien nodig een oraal antistollingsmiddel de voorkeur boven een parenteraal middel, namelijk om het ontslag te bespoedigen en om het gemak van de patiënt te verbeteren.

Bij niet-geselecteerde opgenomen COVID-19-patiënten traden na het ontslag weinig veneuze trombo-embolieën (VTE) op. Dit ging gepaard met een laag bloedingsrisico. Daardoor ontstond twijfel of na ontslag trombo-profylaxe nodig was.

Bovendien toonde een systemische review en meta-analyse aan dat trombotische voorvallen op een eerder moment na een ziekenhuisopname optraden dan bloedingen (mediaan 7,0 versus 11,4 dagen na de opname). De auteurs stelden voor om een langdurige antistollingsbehandeling met therapeutische doses te vermijden. In de ACTION-studie was de therapeutische dosis rivaroxaban (in het ziekenhuis en na ontslag) gedurende 30 dagen niet superieur aan de profylactische dosis heparine (meestal alleen in het ziekenhuis). Bovendien ging de behandeling met rivaroxaban gepaard met een hoger bloedingsrisico.

Wel of geen verlengde antistolling

In de MICHELLE-studie is de rol van rivaroxaban met een verlengde duur na ontslag geëvalueerd. Alleen patiënten met een hoog VTE-risico werden opgenomen. 52% van hen lag tijdens opname op de intensive care of de cardiale zorgafdeling (geassocieerd met VTE-risico). Patiënten met risicofactoren voor bloedingen, zoals trombocytopenie en ernstig nierfalen, werden uitgesloten. In tegenstelling tot de ACTION-studie kregen ze in het ziekenhuis standaard tromboprofylaxe met heparine en werden vervolgens willekeurig toegewezen aan een lage dosis rivaroxaban (10 mg eenmaal daags gedurende 35 dagen) na ontslag of geen antistolling.

Het primaire eindpunt voor de werkzaamheid, een samenstelling van (a)symptomatische of fatale VTE, symptomatische arteriële trombo-embolie en cardiovasculaire sterfte op dag 35, trad op bij 5 patiënten (3%) in de rivaroxaban-groep en bij 15 patiënten (9%) in de groep die geen antistolling kreeg (relatief risico 0,33; p = 0,0293). De frequenties van klinisch relevante niet-ernstige bloedingen waren vergelijkbaar in beide groepen. Er traden geen ernstige bloedingen op.

Reactie in dezelfde Lancet

Deze resultaten zijn volgens een reactie in dezelfde editie van The Lancet2 bemoedigend, maar gezien de kleine omvang van deze studie wachten de auteurs dat clinici zullen wachten op resultaten van andere lopende studies.

Referenties

  1. Ramacciotti E, Barile Agati L, Calderaro D, et al. Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalisation for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. Lancet. 2022;399:50-9.
  2. Bradbury CA, McQuilten Z. Anticoagulation in COVID-19. Lancet. 2022;399:5-7.

Verschillen in immuun- en bloedstollingssysteem in West-Europa en Tanzania

dec 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Verschillen in immuun- en bloedstollingssysteem in West-Europa en Tanzania

GPRC5D-gerichte CAR-T-celtherapie voor gerecidiveerd of refractair multipel myeloom

dec 2022 | MM

Lees meer over GPRC5D-gerichte CAR-T-celtherapie voor gerecidiveerd of refractair multipel myeloom

Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

dec 2022

Lees meer over Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022 | Stamceltransplantatie

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

dec 2022 | Lymfoom

Lees meer over Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

ASH in ORANJE 2022

dinsdag 20 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Lymfoom, MDS, MM

Lees meer over ASH in ORANJE 2022

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01