TSLP-remmer effectief bij ernstig ongecontroleerd astma

Delen via:
EAACI 2021

Bij volwassenen en adolescenten met ernstig, ongecontroleerd astma resulteerde de TSLP-remmer tezepelumab in een afname van het aantal jaarlijkse astma-aanvallen in vergelijking met placebo, zo is gevonden in de fase III-studie NAVIGATOR. Dit effect was ongeacht het eosinofielengetal op baseline en de aan- of afwezigheid van niet-seizoensgebonden allergieën.

Tezepelumab is een monoklonaal antilichaam dat de activiteit van het thymus stromaal lymfopoëtine (TSLP) blokkeert. In de NAVIGATOR-studie werden de ruim duizend deelnemende patiënten (12-80 jaar oud) reeds behandeld met inhalatiecorticosteroïden in een middelmatige of hoge dosis en ≥ 1 aanvullende controlemedicatie met of zonder orale corticosteroïden. Ze werden gerandomiseerd om gedurende 52 weken iedere vier weken tezepelumab of placebo subcutaan te krijgen.

De huidige vooraf geplande verkennende analyse van NAVIGATOR evalueerde de werkzaamheid van tezepelumab bij patiënten die gegroepeerd waren op basis van de combinatie van het eosinofielengetal en de niet-seizoensgebonden allergische status op baseline.

Op baseline was er een trend naar hogere niveaus van fractioneel uitgeademd stikstofmonoxide (FeNO) en een hoger aantal eerdere astma-aanvallen bij patiënten met een eosinofielengetal van ≥ 300 cellen/µl in vergelijking met < 300 cellen/µl. Dit verschil was ongeacht de aan- of afwezigheid van niet-seizoensgebonden allergieën (serumspecifieke IgE voor ≥ 1 niet-seizoensgebonden aero-allergeen).

Tezepelumab verminderde in vergelijking met placebo het aantal jaarlijkse astma-aanvallen na een behandelduur van 52 weken:

  • met 34% bij patiënten met een eosinofielengetal van < 300 cellen/µl zonder niet-seizoensgebonden allergie;
  • met 45% bij patiënten met een eosinofielengetal van < 300 cellen/µl en een niet-seizoensgebonden allergie;
  • met 71% bij patiënten met een eosinofielengetal van ≥ 300 cellen/µl zonder niet-seizoensgebonden allergie; en
  • met 69% bij patiënten met een eosinofielengetal van ≥ 300 cellen/µl en een niet-seizoensgebonden allergie.

Deze gegevens ondersteunen volgens de onderzoekers het potentiële voordeel van tezepelumab bij een brede patiëntenpopulatie.

Bron:

Menzies-Gow A, et al. Efficacy of tezepelumab in patients with severe, uncontrolled asthma, according to baseline blood eosinophil count and allergic status: results from the phase 3 NAVIGATOR study. EAACI 2021 E-Congress, abstract 1026. https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2021.

Resultaten tweede plasmastudie vooralsnog teleurstellend

dec 2021 | Benigne hematologie, Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Resultaten tweede plasmastudie vooralsnog teleurstellend

COVID-19-gerelateerde ARDS-subgroepen, verschillende respons op corticosteroïden

dec 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-gerelateerde ARDS-subgroepen, verschillende respons op corticosteroïden

Langetermijnresultaten van SABR bij operabel stadium I NSCLC

dec 2021 | Chirurgie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over Langetermijnresultaten van SABR bij operabel stadium I NSCLC

Veranderingen in luchtwegmicrobioom bij ICS-gebruik

nov 2021 | COPD, Pneumonie

Lees meer over Veranderingen in luchtwegmicrobioom bij ICS-gebruik

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

13 sep 2021 | Astma

Lees meer over Op adem na corona: de nazorg en nasmaak van COVID-19

Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

22 jun 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast United Airways: optimaal behandelen zit 'm in goede samenwerking

Webcast Astmazorg anno 2021

1 jun 2021 | Astma

Lees meer over Webcast Astmazorg anno 2021

Rol en behandeling van small airways disease bij astma

1 mrt 2021 | Astma

Lees meer over Rol en behandeling van small airways disease bij astma

Schone lucht voor gezonde longen!

1 mrt 2021 | Astma, COPD

Lees meer over Schone lucht voor gezonde longen!

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Lees meer
Lees meer over Pirfenidon vertraagt longfunctieachteruitgang bij RA-ILD

Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Lees meer
Lees meer over Gebruik van nintedanib voor SSc-ILD in Amerikaanse expertisecentra

Snellere afname longfunctie bij PLWH

Lees meer
Lees meer over Snellere afname longfunctie bij PLWH

Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Lees meer
Lees meer over Geen verschillen tussen biologicals in risico op luchtweginfecties

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Lees meer
Lees meer over Retrospectieve analyse toont voordeel chirurgische behandeling mesothelioom

Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Lees meer
Lees meer over Crizotinib voor ROS1-positief gevorderd NSCLC geeft positief resultaat in fase II-studie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma