Urineconcentraties van DKK3 voorspellen eGFR-daling en nefroprotectieve effectiviteit van antihypertensiva bij kinderen met chronische nierschade

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Uit een post-hocanalyse van data uit twee bestaande studies bleek dat hogere urineconcentraties van Dickkopf-3 (uDKK3) geassocieerd zijn met een snellere daling van de nierfunctie bij kinderen met chronische nierschade (CNS). Ook bleek dat bloeddrukverlagende medicatie juist bij kinderen met hoge uDKK3-concentraties het meest effectief was in het remmen van de nierfunctiedaling.

Professor Franz Schaefer (Heidelberg, Duitsland) zocht daarom uit of uDKK3 –­ een marker voor tubulaire stress –­ in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden om te voorspellen welke kinderen het meeste voordeel hebben van renoprotectieve behandeling met bloeddrukverlagende medicatie. Hij presenteerde in de Late Breaking Clinical Trials-sessie de resultaten van de hiertoe uitgevoerde post-hocanalyse van de 4C-studie en de ESCAPE-trial.

Er werden 659 kinderen geïncludeerd. De uDKK3 en eGFR werden bepaald op basis van urinemonsters die waren verzameld op baseline en daarna elke 6 maanden. De onderzoekers analyseerden de associatie tussen uDKK3 en eGFR-daling per 6 maanden. Op basis van de ECAPE-data kon bovendien de relatie tussen uDKK3 en intensieve bloeddrukverlagende therapie bestudeerd worden.

Hoe hoger de uDDK3-concentratie was, hoe sneller de eGFR bleek af te nemen. Dit effect kwam voor in alle subgroepen (onder andere voor onderliggende oorzaak van CNS, proteïnurie, eGFR en leeftijd). In de 4C-studie bleken uDKK3-concentraties de helft lager te zijn (6,86 pg/mg creatinine) bij patiënten die ACE-remmers (ACEi) of angiotensine-receptorblokkers (ARB) gebruikten dan bij patiënten die deze medicatie niet gebruikten (12,24 pg/mg creatinine; p < 0,0001).

Verder bleken in de 4C-studie juist kinderen met een uDKK3-waarde hoger dan de gemiddelde waarde van 1689 pg/mg creatinine baat te hebben bij behandeling met ACEi/ARB; bij hen daalde de eGFR minder snel (p = 0,033). Ook uit de ESCAPE-data bleek dat een intensieve bloeddrukverlagende behandeling bestaande uit ACEi (zo nodig aangevuld met andere antihypertensiva), effectiever was in het beschermen van de nierfunctie bij kinderen met hoge uDKK3-concentraties (1689 pg/mg creatinine).

Bron:

Schaefer F. Urinary DKK3 predicts short-term eGFR decline and nephroprotective efficacy of antihypertensive therapy in children with CKD. 59th ERA Congress 2022, Late Breaking Clinical Trials session.

Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

feb 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Vitamine K-suppletie remt vaatstijfheid niertransplantatiepatiënten

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Kwaliteit van donornier beter inschatten met nieuw apparaat

Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

jan 2023 | Chronische nierschade

Lees meer over Raciale verschillen in risico op nierfalen en sterfte afhankelijk van keuze eGFR-formule zonder ras

Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

jan 2023 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Promotie: Endotheliale glycocalyxveranderingen bij hemodialysepatiënten

Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

jan 2023 | Chronische nierschade, Niertransplantatie

Lees meer over Xenotransplantatie: twee varkensnieren succesvol getransplanteerd bij mensen

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

16 jan 2023 om 20:30

Lees meer over Recidiverende nierstenen: diagnostiek en behandeling vereist een multidisciplinaire aanpak!

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

9 nov 2022 om 20:00 | Diabetes, Niertransplantatie

Lees meer over Alledaagse nefrologie; casuïstiek met een staartje

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Bones Meeting

dinsdag 7 feb 2023 van 17:00 tot 20:30 | Orthopedie

Lees meer over Bones Meeting

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Grote meta-analyse bevestigt gunstige effecten SGLT2-remmers

Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

Lees meer
Lees meer over Automatische, elektronische waarschuwing voor medicatiegebruik bij acuut nierfalen

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij patiënten met chronische nierschade

State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Lees meer
Lees meer over State-of-the-art lecture xenotransplantatie: het onmogelijke mogelijk maken

Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Nieuwe pan-NOX-remmer isuzinaxib effectief bij nierpatiënten met diabetes type 2

Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine bij patiënten zonder diabetes maar met microalbuminurie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-03

dec 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-03

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01