Urineconcentraties van DKK3 voorspellen eGFR-daling en nefroprotectieve effectiviteit van antihypertensiva bij kinderen met chronische nierschade

Delen via:
ERA-EDTA 2022

Uit een post-hocanalyse van data uit twee bestaande studies bleek dat hogere urineconcentraties van Dickkopf-3 (uDKK3) geassocieerd zijn met een snellere daling van de nierfunctie bij kinderen met chronische nierschade (CNS). Ook bleek dat bloeddrukverlagende medicatie juist bij kinderen met hoge uDKK3-concentraties het meest effectief was in het remmen van de nierfunctiedaling.

Professor Franz Schaefer (Heidelberg, Duitsland) zocht daarom uit of uDKK3 –­ een marker voor tubulaire stress –­ in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden om te voorspellen welke kinderen het meeste voordeel hebben van renoprotectieve behandeling met bloeddrukverlagende medicatie. Hij presenteerde in de Late Breaking Clinical Trials-sessie de resultaten van de hiertoe uitgevoerde post-hocanalyse van de 4C-studie en de ESCAPE-trial.

Er werden 659 kinderen geïncludeerd. De uDKK3 en eGFR werden bepaald op basis van urinemonsters die waren verzameld op baseline en daarna elke 6 maanden. De onderzoekers analyseerden de associatie tussen uDKK3 en eGFR-daling per 6 maanden. Op basis van de ECAPE-data kon bovendien de relatie tussen uDKK3 en intensieve bloeddrukverlagende therapie bestudeerd worden.

Hoe hoger de uDDK3-concentratie was, hoe sneller de eGFR bleek af te nemen. Dit effect kwam voor in alle subgroepen (onder andere voor onderliggende oorzaak van CNS, proteïnurie, eGFR en leeftijd). In de 4C-studie bleken uDKK3-concentraties de helft lager te zijn (6,86 pg/mg creatinine) bij patiënten die ACE-remmers (ACEi) of angiotensine-receptorblokkers (ARB) gebruikten dan bij patiënten die deze medicatie niet gebruikten (12,24 pg/mg creatinine; p < 0,0001).

Verder bleken in de 4C-studie juist kinderen met een uDKK3-waarde hoger dan de gemiddelde waarde van 1689 pg/mg creatinine baat te hebben bij behandeling met ACEi/ARB; bij hen daalde de eGFR minder snel (p = 0,033). Ook uit de ESCAPE-data bleek dat een intensieve bloeddrukverlagende behandeling bestaande uit ACEi (zo nodig aangevuld met andere antihypertensiva), effectiever was in het beschermen van de nierfunctie bij kinderen met hoge uDKK3-concentraties (1689 pg/mg creatinine).

Bron:

Schaefer F. Urinary DKK3 predicts short-term eGFR decline and nephroprotective efficacy of antihypertensive therapy in children with CKD. 59th ERA Congress 2022, Late Breaking Clinical Trials session.

Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

jun 2022 | Dialyse

Lees meer over Promotie: Meer aandacht voor thuisdialyse

Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

jun 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: De juiste nierzorg op de juiste plek

Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Betere overleving na niertransplantatie geldt niet voor elke patiënt

Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

jun 2022 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over Behoud van restnierfunctie bij incrementeel versus conventioneel hemodialyseschema

Promotie: Primaire Hyperoxalurie

jun 2022 | Chronische nierschade, Erfelijke nierziekten

Lees meer over Promotie: Primaire Hyperoxalurie

Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

mei 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen mannen en vrouwen met gevorderde CNS

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

ERA-EDTA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA-EDTA Highlights 2022

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Geen effect van natriumbicarbonaat op eGFR na niertransplantatie

Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Lees meer
Lees meer over Symptomen en symptoomlast voor en na de start van dialyse onder oudere patiënten

Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Lees meer
Lees meer over Nieuwe prognostische tool voor patiëntoverleving na niertransplantatie

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie