Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Delen via:
ASCO 2021

Een vergelijking van de langetermijnresultaten van de STARS-studie met historische data laat zien dat stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR) niet inferieur is aan video-geassisteerde thoraxchirurgie met een mediastinale lymfeklierdissectie (VATS L-MLND).1 De driejaarsoverleving bij beide behandelingen was 91% en de vijfjaarsoverleving 87 vs. 84%.

Een eerdere gepoolde analyse van de STARS- en ROSEL-studie bij operabel stadium IA NSCLC deed al vermoeden dan de behandelingen niet veel voor elkaar onderdoen.2 De waarde van deze analyse werd echter beperkt door een kleine onderzoeksgroep en een relatief korte follow-up van drie jaar. Om meer duidelijkheid te krijgen over de waarde van SABR ten opzichte van chirurgie hebben de STARS-onderzoekers een nieuwe, eenarmige extensiestudie opgezet. De uitkomsten van dit SABR-cohort werden vergeleken met historische data over VATS L-MLND uit een database van het MD Anderson Cancer Center, waar de STARS-studie werd uitgevoerd.

De 80 patiënten die deelnamen aan de STARS-studie werden gedurende de eerste 2 jaar van de studie elke 3 maanden onderzocht met een CT-scan, vervolgens gedurende 3 jaar om de 6 maanden, en daarna jaarlijks. Het primaire eindpunt van de studie was de totale overleving na 3 jaar. Voor de nieuwe analyse werd bepaald dat de behandelingen non-inferieur waren ten opzichte van elkaar als de driejaarsoverleving maximaal 12% lager was.

De driejaarsoverleving was non-inferieur en numeriek iets beter in de SABR-groep dan in de VATS L-MNLD-groep (91,0 vs. 85,5%). Een vergelijking waarbij was gecorrigeerd voor confouders met behulp van propensity-scorematching toonde geen significante verschillen in de driejaarsoverleving, de vijfjaarsoverleving en de PFS na 3 en 5 jaar (91 vs. 91%; 87 vs. 84%; 80 vs. 88% en 77 vs. 80%).

De onderzoekers concluderen dat SABR een veelbelovende optie blijft voor deze patiëntengroep en benadrukken het belang van multidisciplinaire behandeling.

Bron

  1. Chang JY, et al. Stereotactic ablative radiotherapy in operable stage I NSCLC patients: Long-term results of the expanded STARS clinical trial. 2021 ASCO Virtual Annual Meeting, abstract 8506
  2. Chang JY, et al. Stereotactic ablative radiotherapy versus lobectomy for operable stage I non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials. Lancet Oncol. 2015; 16(6): 630–637. doi: 10.1016/S1470-2045(15)70168-3

 

 

 

Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

jan 2022 | Longoncologie

Lees meer over Icotinib versus chemotherapie als adjuvante behandeling stadium II-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC

Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

jan 2022 | Gynaecologie, Radiotherapie

Lees meer over Inguinofemorale radiotherapie bij vulvacarcinoom met micrometastasen in de schildwachtklier

Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

jan 2022

Lees meer over Overlevers van kanker willen inzicht in overlevingscijfers op maat

Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

jan 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Proefschrift: moleculaire en klinische inzichten in peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom

Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

jan 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Wat is het optimale interval voor screening op HCC bij hoogrisicopatiënten?

Acute urineretentie aanwijzing voor urogenitale, colorectale en neurologische tumoren?

jan 2022 | Gynaecologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Acute urineretentie aanwijzing voor urogenitale, colorectale en neurologische tumoren?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longoncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Lees meer
Lees meer over Subgroepanalyse: bij hersenmetastasen T-DXd effectiever dan T-DM1

Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met neratinib effectief bij HER2-gemuteerd mammacarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Lees meer
Lees meer over Nivolumab plus ipilimumab geeft duurzame respons bij borstkanker met veel mutaties

Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pyrotinib plus chemotherapie effectief bij voorbehandeld HER2+ mammacarcinoom

CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over CDK7-remmer mogelijk nieuwe optie bij CDK4/6-resistent mammacarcinoom

Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Lees meer
Lees meer over Switchen naar fulvestrant-palbociclib bij ESR1-mutatie verbetert PFS

Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Lees meer
Lees meer over Adjuvant metformine heeft geen effect op vroegstadium borstkanker

Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab biedt voordeel bij TNBC met PD-L1 combined positive score ≥ 10

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie