Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Delen via:
EACS 2021

De immuunrespons op vaccinatie tegen COVID-19 is bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen (gedefinieerd als CD4 < 200 cellen/mm3) duidelijk lager dan bij mensen met een hoger aantal CD4-cellen. Mogelijk zouden om deze reden mensen met weinig CD4-cellen eerder in aanmerking moeten komen voor een derde vaccinatie (booster).

Italiaans onderzoek ging na wat het effect van COVID-19-vaccinatie was op de immuunrespons bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen. Bijna alle eerdere onderzoeken naar immuunrespons na COVID-19-vaccinatie vonden plaats bij deelnemers met mediaan CD4 > 500 cellen/mm3 en de uitkomsten waren vergelijkbaar met die bij mensen zonder hiv.

In deze studie werden in totaal 166 mensen met hiv geïncludeerd; 16% van hen was vrouw en de mediane leeftijd was 56 jaar. Bij 32 deelnemers was de CD4 < 200 cellen/mm3, 56 hadden CD4 tussen 200 en 500 cellen/mm3 en 78 mensen hadden CD4 > 500 cellen/mm3. De controlegroep bestond uit 169 niet-gematchte mensen zonder hiv van wie 72% vrouw was; de mediane leeftijd was 42 jaar. Ter bepaling van de immuunrespons werd gekeken naar neutraliserende antilichaamtiters en de celgemedieerde immuunrespons in volbloedmonsters een maand na toediening van de tweede dosis van het vaccin.

Het bleek dat de mensen in de groep met CD4 < 200 cellen/mm3 een significant lagere mediane CD4:CD8-ratio hadden en minder vaak een ondetecteerbare viral load. Tevens waren alle immuunresponsen in deze groep significant lager in vergelijking met de CD4 > 500 cellen/mm3-groep en de controlegroep. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de immuunresponsen in de hoge CD4-groep allemaal vergelijkbaar waren met die van de controlegroep. Uit de multivariate analyse bleek dat CD4 < 200 cellen/mm3 significant geassocieerd was met het anti-receptorbindend domein (RBD; bèta -0,64), en neutraliserende (-0,41) en celmediërende (-74) responsen.

Bron

Antinori A, et al. Immunogenicity of mRNA vaccination against SARS-CoV-2 in persons living with hiv (PLWHs) with low CD4 count or previous AIDS. EACS, abstract OS4/3.

Gramnegatieve bacteriën geven aanzienlijke kans op moeilijk te behandelen infectie

feb 2023 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Gramnegatieve bacteriën geven aanzienlijke kans op moeilijk te behandelen infectie

Leendert Trouw benoemd tot hoogleraar Complementbiologie en -therapie

feb 2023 | Immuuntherapie, RA, Tuberculose

Lees meer over Leendert Trouw benoemd tot hoogleraar Complementbiologie en -therapie

Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

feb 2023 | Hepatitis, Hepatologie, Virale infecties

Lees meer over Vebicorvir plus entecavir bij therapienaïeve patiënten met chronische HBV-infectie

Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

jan 2023 | Ouderen

Lees meer over Infectiepreventie in gehandicaptenzorg moet beter

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

jan 2023 | Virale infecties

Lees meer over Viroloog Ron Fouchier ontvangt Beijerinck Virologie Prijs

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ECCMID in ORANJE 2023

zaterdag 15 apr 2023 van 19:00 tot 22:45

Lees meer over ECCMID in ORANJE 2023

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Lees meer
Lees meer over Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Lees meer
Lees meer over Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Lees meer
Lees meer over Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Lees meer
Lees meer over Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-05

dec 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-05

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01