Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Delen via:
EACS 2021

De immuunrespons op vaccinatie tegen COVID-19 is bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen (gedefinieerd als CD4 < 200 cellen/mm3) duidelijk lager dan bij mensen met een hoger aantal CD4-cellen. Mogelijk zouden om deze reden mensen met weinig CD4-cellen eerder in aanmerking moeten komen voor een derde vaccinatie (booster).

Italiaans onderzoek ging na wat het effect van COVID-19-vaccinatie was op de immuunrespons bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen. Bijna alle eerdere onderzoeken naar immuunrespons na COVID-19-vaccinatie vonden plaats bij deelnemers met mediaan CD4 > 500 cellen/mm3 en de uitkomsten waren vergelijkbaar met die bij mensen zonder hiv.

In deze studie werden in totaal 166 mensen met hiv geïncludeerd; 16% van hen was vrouw en de mediane leeftijd was 56 jaar. Bij 32 deelnemers was de CD4 < 200 cellen/mm3, 56 hadden CD4 tussen 200 en 500 cellen/mm3 en 78 mensen hadden CD4 > 500 cellen/mm3. De controlegroep bestond uit 169 niet-gematchte mensen zonder hiv van wie 72% vrouw was; de mediane leeftijd was 42 jaar. Ter bepaling van de immuunrespons werd gekeken naar neutraliserende antilichaamtiters en de celgemedieerde immuunrespons in volbloedmonsters een maand na toediening van de tweede dosis van het vaccin.

Het bleek dat de mensen in de groep met CD4 < 200 cellen/mm3 een significant lagere mediane CD4:CD8-ratio hadden en minder vaak een ondetecteerbare viral load. Tevens waren alle immuunresponsen in deze groep significant lager in vergelijking met de CD4 > 500 cellen/mm3-groep en de controlegroep. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de immuunresponsen in de hoge CD4-groep allemaal vergelijkbaar waren met die van de controlegroep. Uit de multivariate analyse bleek dat CD4 < 200 cellen/mm3 significant geassocieerd was met het anti-receptorbindend domein (RBD; bèta -0,64), en neutraliserende (-0,41) en celmediërende (-74) responsen.

Bron

Antinori A, et al. Immunogenicity of mRNA vaccination against SARS-CoV-2 in persons living with hiv (PLWHs) with low CD4 count or previous AIDS. EACS, abstract OS4/3.

Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

mei 2022 | Pneumonie

Lees meer over Nieuwe inzichten in de immuunpathologie van community-acquired pneumonia

Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Ruxolitinib leidt niet tot betere uitkomst bij opgenomen COVID-19-patiënt

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg