Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Delen via:
EACS 2021

De immuunrespons op vaccinatie tegen COVID-19 is bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen (gedefinieerd als CD4 < 200 cellen/mm3) duidelijk lager dan bij mensen met een hoger aantal CD4-cellen. Mogelijk zouden om deze reden mensen met weinig CD4-cellen eerder in aanmerking moeten komen voor een derde vaccinatie (booster).

Italiaans onderzoek ging na wat het effect van COVID-19-vaccinatie was op de immuunrespons bij mensen met hiv en een laag aantal CD4-cellen. Bijna alle eerdere onderzoeken naar immuunrespons na COVID-19-vaccinatie vonden plaats bij deelnemers met mediaan CD4 > 500 cellen/mm3 en de uitkomsten waren vergelijkbaar met die bij mensen zonder hiv.

In deze studie werden in totaal 166 mensen met hiv geïncludeerd; 16% van hen was vrouw en de mediane leeftijd was 56 jaar. Bij 32 deelnemers was de CD4 < 200 cellen/mm3, 56 hadden CD4 tussen 200 en 500 cellen/mm3 en 78 mensen hadden CD4 > 500 cellen/mm3. De controlegroep bestond uit 169 niet-gematchte mensen zonder hiv van wie 72% vrouw was; de mediane leeftijd was 42 jaar. Ter bepaling van de immuunrespons werd gekeken naar neutraliserende antilichaamtiters en de celgemedieerde immuunrespons in volbloedmonsters een maand na toediening van de tweede dosis van het vaccin.

Het bleek dat de mensen in de groep met CD4 < 200 cellen/mm3 een significant lagere mediane CD4:CD8-ratio hadden en minder vaak een ondetecteerbare viral load. Tevens waren alle immuunresponsen in deze groep significant lager in vergelijking met de CD4 > 500 cellen/mm3-groep en de controlegroep. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de immuunresponsen in de hoge CD4-groep allemaal vergelijkbaar waren met die van de controlegroep. Uit de multivariate analyse bleek dat CD4 < 200 cellen/mm3 significant geassocieerd was met het anti-receptorbindend domein (RBD; bèta -0,64), en neutraliserende (-0,41) en celmediërende (-74) responsen.

Bron

Antinori A, et al. Immunogenicity of mRNA vaccination against SARS-CoV-2 in persons living with hiv (PLWHs) with low CD4 count or previous AIDS. EACS, abstract OS4/3.

Klinische en laboratoriumkenmerken van 'S. stercoralis'-infectie bij diagnose en na behandeling

dec 2021 | Parasitaire infecties

Lees meer over Klinische en laboratoriumkenmerken van 'S. stercoralis'-infectie bij diagnose en na behandeling

Resultaten tweede plasmastudie vooralsnog teleurstellend

dec 2021 | Benigne hematologie, Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Resultaten tweede plasmastudie vooralsnog teleurstellend

COVID-19-gerelateerde ARDS-subgroepen, verschillende respons op corticosteroïden

dec 2021 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over COVID-19-gerelateerde ARDS-subgroepen, verschillende respons op corticosteroïden

Proefschrift: verbeterpunten voor vaccinatie en preventie van HPV en hiv

dec 2021 | Gynaecologie, HIV, Virale infecties

Lees meer over Proefschrift: verbeterpunten voor vaccinatie en preventie van HPV en hiv

Hiv-preventie met cabotegravir bij cisgender mannen en transgender vrouwen

dec 2021 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Hiv-preventie met cabotegravir bij cisgender mannen en transgender vrouwen

Anti-IL-17 vergroot kans op Candida-infectie

nov 2021 | Arthritis psoriatica, Psoriasis, Schimmelinfecties

Lees meer over Anti-IL-17 vergroot kans op Candida-infectie

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Immunologische respons bij dialyse- en niertransplantatiepatiënten met COVID-19

COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

Lees meer
Lees meer over COVID-19-vaccin bij auto-immuunziekten en gebruik van immuunsuppressiva

SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Lees meer
Lees meer over SOA- en hiv-test bij vermoeden IBD in combinatie met onbeschermde anale seks

Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Lees meer
Lees meer over Negatieve invloed TDF op bot- en nierparameters

Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Lees meer
Lees meer over Ouderen met hiv vormen geen homogene groep

Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Lees meer
Lees meer over Minder multidrug-resistentie in Europa sinds de komst van integraseremmers

Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Lees meer
Lees meer over Verminderde immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij lage CD4

Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

Lees meer
Lees meer over Veel psychische problematiek bij chemseks-deelnemers

87% minder hiv-infecties dankzij PrEP in de IMPACT-studie

Lees meer
Lees meer over 87% minder hiv-infecties dankzij PrEP in de IMPACT-studie

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg