Vertragen van de progressie van diabetes type 1 lijkt mogelijk

Delen via:
ADA 2020

Verschillende therapieën gericht op het vertragen van de progressie van vroege diabetes type 1 zijn veelbelovend, zo blijkt uit onderzoek dat werd gepresenteerd tijdens de virtuele ADA Scientific Sessions 2020.

Het ging om anti-IL-21 plus liraglutide, de CXCR1/2-remmer ladarixin en de TNF-α-remmer golimumab. Alle drie de studies waren ‘preliminary’, met als grootste een fase II-onderzoek waarbij 307 patiënten waren betrokken.

De deelnemers aan dit grootste gerandomiseerde onderzoek, gepresenteerd door Thomas Pieber (Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk), waren volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1 die willekeurig werden toegewezen aan een van vier behandelgroepen. Eén groep kreeg elke 6 weken intraveneus anti-IL-21 met als doel de IL-21-gemedieerde ontsteking gerelateerd aan het onderliggende ziekteproces aan te pakken. Een tweede groep kreeg liraglutide 1,8 mg/dag, omdat wordt aangenomen dat GLP-1-receptoragonisten bètacel-stress en apoptose verminderen. De andere twee groepen kregen beide behandelingen of placebo en alle deelnemers kregen insuline op basis van individuele behoefte.

De bètacelfunctie op basis van C-peptide AUC na een tolerantietest voor gemengde maaltijden daalde in alle groepen gedurende de behandelperiode van 54 weken. In week 54 was de bètacelfunctie echter significant beter bij combinatiebehandeling ten opzichte van placebo en ten opzichte van liraglutide, respectievelijk 48% en 33%, en er was een niet-significante verbetering van 20% ten opzichte van anti-IL-21 alleen. Geen van de behandelingen alleen leverde een significant groter behoud van de bètacelfunctie op in vergelijking met placebo.

Na nog eens 26 weken observatie was het positieve effect van combinatietherapie verdwenen en had de groep die alleen liraglutide kreeg een significant slechtere bètacelfunctie ten opzichte van zowel de combinatiegroep als de placebogroep.

Combinatietherapie resulteerde in de laagste glucosespiegels tijdens behandeling, hoewel niet statistisch significant, en een significante verlaging van 32% van de insulinedosis in vergelijking met placebo.

Pieber merkte op dat er “geen zorgen over de veiligheid” bestonden voor elk van de behandelingen, en dat bijwerkingen in alle vier de groepen even vaak voorkwamen.

De CXCR1/2-remmer ladarixin, die de activiteit van IL-8 blokkeert, werd ook getest in een fase II-studie, maar met slechts 76 deelnemers, allemaal met new onset diabetes type 1.

Het primaire eindpunt van deze studie – het vertragen van de achteruitgang van de bètacelfunctie gedurende 3 maanden behandeling – werd niet bereikt. Echter, bij deelnemers met severe-onset ziekte (baseline C-peptide lager dan de mediaan van de studiepopulatie), was C-peptide na 3 maanden niet-significant hoger in de ladarixin- dan in de placebogroep. Dit verschil was statistisch significant na 6 maanden (3 maanden na het einde van de behandeling), hoewel het verschil in maand 12 was verdwenen. Ook hadden mensen in deze subgroep die ladarixin gebruikten een lager geglyceerd hemoglobine dan patiënten die placebo kregen.

Paolo Pozzilli (Universiteit van Rome, Italië) concludeerde dan ook dat verder onderzoek naar ladarixin de moeite waard is, en liet weten dat binnenkort een fase III-studie zal beginnen.

Een andere fase II-studie, de T1GER-studie, die werd gepresenteerd als late-breaking poster, liet positieve resultaten zien voor golimumab bij mensen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1.

De 56 kinderen en jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd 14 jaar) die werden gerandomiseerd naar golimumab vertoonden een significant tragere afname van de bètacelfunctie gedurende 52 weken behandeling ten opzichte van de 28 deelnemers die placebo kregen. In week 52 was de gemiddelde AUC van C-peptide over 4 uur 0,64 versus 0,43 pmol/ml. Ook nam de insulinebehoefte toe met een least squares mean van 0,07 en 0,24 E/kg per dag, wat een significant verschil was in het voordeel van golimumab.

Bronnen:

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (278-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (249-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (3-LB)

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2020 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

okt 2021 | RA, SLE

Lees meer over Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

okt 2021 | Dementie

Lees meer over Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

sep 2021 | Chronische nierschade, Endocrinologie

Lees meer over FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

aug 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

Dexamethason en postoperatieve wondinfectie

aug 2021 | Bacteriële infecties

Lees meer over Dexamethason en postoperatieve wondinfectie

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Endocrinologie

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Endocrinologie, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

woensdag 1 dec 2021 van 18:30 tot 21:00

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

Lees meer
Lees meer over Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Lees meer
Lees meer over In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

Lees meer
Lees meer over Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Lees meer
Lees meer over SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Lees meer
Lees meer over Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

Lees meer
Lees meer over Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes