Vertragen van de progressie van diabetes type 1 lijkt mogelijk

Delen via:
ADA 2020

Verschillende therapieën gericht op het vertragen van de progressie van vroege diabetes type 1 zijn veelbelovend, zo blijkt uit onderzoek dat werd gepresenteerd tijdens de virtuele ADA Scientific Sessions 2020.

Het ging om anti-IL-21 plus liraglutide, de CXCR1/2-remmer ladarixin en de TNF-α-remmer golimumab. Alle drie de studies waren ‘preliminary’, met als grootste een fase II-onderzoek waarbij 307 patiënten waren betrokken.

De deelnemers aan dit grootste gerandomiseerde onderzoek, gepresenteerd door Thomas Pieber (Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk), waren volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1 die willekeurig werden toegewezen aan een van vier behandelgroepen. Eén groep kreeg elke 6 weken intraveneus anti-IL-21 met als doel de IL-21-gemedieerde ontsteking gerelateerd aan het onderliggende ziekteproces aan te pakken. Een tweede groep kreeg liraglutide 1,8 mg/dag, omdat wordt aangenomen dat GLP-1-receptoragonisten bètacel-stress en apoptose verminderen. De andere twee groepen kregen beide behandelingen of placebo en alle deelnemers kregen insuline op basis van individuele behoefte.

De bètacelfunctie op basis van C-peptide AUC na een tolerantietest voor gemengde maaltijden daalde in alle groepen gedurende de behandelperiode van 54 weken. In week 54 was de bètacelfunctie echter significant beter bij combinatiebehandeling ten opzichte van placebo en ten opzichte van liraglutide, respectievelijk 48% en 33%, en er was een niet-significante verbetering van 20% ten opzichte van anti-IL-21 alleen. Geen van de behandelingen alleen leverde een significant groter behoud van de bètacelfunctie op in vergelijking met placebo.

Na nog eens 26 weken observatie was het positieve effect van combinatietherapie verdwenen en had de groep die alleen liraglutide kreeg een significant slechtere bètacelfunctie ten opzichte van zowel de combinatiegroep als de placebogroep.

Combinatietherapie resulteerde in de laagste glucosespiegels tijdens behandeling, hoewel niet statistisch significant, en een significante verlaging van 32% van de insulinedosis in vergelijking met placebo.

Pieber merkte op dat er “geen zorgen over de veiligheid” bestonden voor elk van de behandelingen, en dat bijwerkingen in alle vier de groepen even vaak voorkwamen.

De CXCR1/2-remmer ladarixin, die de activiteit van IL-8 blokkeert, werd ook getest in een fase II-studie, maar met slechts 76 deelnemers, allemaal met new onset diabetes type 1.

Het primaire eindpunt van deze studie – het vertragen van de achteruitgang van de bètacelfunctie gedurende 3 maanden behandeling – werd niet bereikt. Echter, bij deelnemers met severe-onset ziekte (baseline C-peptide lager dan de mediaan van de studiepopulatie), was C-peptide na 3 maanden niet-significant hoger in de ladarixin- dan in de placebogroep. Dit verschil was statistisch significant na 6 maanden (3 maanden na het einde van de behandeling), hoewel het verschil in maand 12 was verdwenen. Ook hadden mensen in deze subgroep die ladarixin gebruikten een lager geglyceerd hemoglobine dan patiënten die placebo kregen.

Paolo Pozzilli (Universiteit van Rome, Italië) concludeerde dan ook dat verder onderzoek naar ladarixin de moeite waard is, en liet weten dat binnenkort een fase III-studie zal beginnen.

Een andere fase II-studie, de T1GER-studie, die werd gepresenteerd als late-breaking poster, liet positieve resultaten zien voor golimumab bij mensen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1.

De 56 kinderen en jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd 14 jaar) die werden gerandomiseerd naar golimumab vertoonden een significant tragere afname van de bètacelfunctie gedurende 52 weken behandeling ten opzichte van de 28 deelnemers die placebo kregen. In week 52 was de gemiddelde AUC van C-peptide over 4 uur 0,64 versus 0,43 pmol/ml. Ook nam de insulinebehoefte toe met een least squares mean van 0,07 en 0,24 E/kg per dag, wat een significant verschil was in het voordeel van golimumab.

Bronnen:

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (278-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (249-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (3-LB)

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2020 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

nov 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Diabetes, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

nov 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

okt 2023

Lees meer over De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

7 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Amersfoort - Regionale nascholing Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

dinsdag 30 jan 2024 van 18:00 tot 21:30 | Osteoporose, Ouderen

Lees meer over Amersfoort - Regionale nascholing Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

okt 2023 | Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

Testen op MODY ook relevant bij langere diabetesduur

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Testen op MODY ook relevant bij langere diabetesduur

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.
4 december tussen 19:30 - 20:00 uur is het niet mogelijk om in te loggen vanwege eenmalig onderhoud.