Vertragen van de progressie van diabetes type 1 lijkt mogelijk

Delen via:
ADA 2020

Verschillende therapieën gericht op het vertragen van de progressie van vroege diabetes type 1 zijn veelbelovend, zo blijkt uit onderzoek dat werd gepresenteerd tijdens de virtuele ADA Scientific Sessions 2020.

Het ging om anti-IL-21 plus liraglutide, de CXCR1/2-remmer ladarixin en de TNF-α-remmer golimumab. Alle drie de studies waren ‘preliminary’, met als grootste een fase II-onderzoek waarbij 307 patiënten waren betrokken.

De deelnemers aan dit grootste gerandomiseerde onderzoek, gepresenteerd door Thomas Pieber (Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk), waren volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1 die willekeurig werden toegewezen aan een van vier behandelgroepen. Eén groep kreeg elke 6 weken intraveneus anti-IL-21 met als doel de IL-21-gemedieerde ontsteking gerelateerd aan het onderliggende ziekteproces aan te pakken. Een tweede groep kreeg liraglutide 1,8 mg/dag, omdat wordt aangenomen dat GLP-1-receptoragonisten bètacel-stress en apoptose verminderen. De andere twee groepen kregen beide behandelingen of placebo en alle deelnemers kregen insuline op basis van individuele behoefte.

De bètacelfunctie op basis van C-peptide AUC na een tolerantietest voor gemengde maaltijden daalde in alle groepen gedurende de behandelperiode van 54 weken. In week 54 was de bètacelfunctie echter significant beter bij combinatiebehandeling ten opzichte van placebo en ten opzichte van liraglutide, respectievelijk 48% en 33%, en er was een niet-significante verbetering van 20% ten opzichte van anti-IL-21 alleen. Geen van de behandelingen alleen leverde een significant groter behoud van de bètacelfunctie op in vergelijking met placebo.

Na nog eens 26 weken observatie was het positieve effect van combinatietherapie verdwenen en had de groep die alleen liraglutide kreeg een significant slechtere bètacelfunctie ten opzichte van zowel de combinatiegroep als de placebogroep.

Combinatietherapie resulteerde in de laagste glucosespiegels tijdens behandeling, hoewel niet statistisch significant, en een significante verlaging van 32% van de insulinedosis in vergelijking met placebo.

Pieber merkte op dat er “geen zorgen over de veiligheid” bestonden voor elk van de behandelingen, en dat bijwerkingen in alle vier de groepen even vaak voorkwamen.

De CXCR1/2-remmer ladarixin, die de activiteit van IL-8 blokkeert, werd ook getest in een fase II-studie, maar met slechts 76 deelnemers, allemaal met new onset diabetes type 1.

Het primaire eindpunt van deze studie – het vertragen van de achteruitgang van de bètacelfunctie gedurende 3 maanden behandeling – werd niet bereikt. Echter, bij deelnemers met severe-onset ziekte (baseline C-peptide lager dan de mediaan van de studiepopulatie), was C-peptide na 3 maanden niet-significant hoger in de ladarixin- dan in de placebogroep. Dit verschil was statistisch significant na 6 maanden (3 maanden na het einde van de behandeling), hoewel het verschil in maand 12 was verdwenen. Ook hadden mensen in deze subgroep die ladarixin gebruikten een lager geglyceerd hemoglobine dan patiënten die placebo kregen.

Paolo Pozzilli (Universiteit van Rome, Italië) concludeerde dan ook dat verder onderzoek naar ladarixin de moeite waard is, en liet weten dat binnenkort een fase III-studie zal beginnen.

Een andere fase II-studie, de T1GER-studie, die werd gepresenteerd als late-breaking poster, liet positieve resultaten zien voor golimumab bij mensen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1.

De 56 kinderen en jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd 14 jaar) die werden gerandomiseerd naar golimumab vertoonden een significant tragere afname van de bètacelfunctie gedurende 52 weken behandeling ten opzichte van de 28 deelnemers die placebo kregen. In week 52 was de gemiddelde AUC van C-peptide over 4 uur 0,64 versus 0,43 pmol/ml. Ook nam de insulinebehoefte toe met een least squares mean van 0,07 en 0,24 E/kg per dag, wat een significant verschil was in het voordeel van golimumab.

Bronnen:

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (278-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (249-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (3-LB)

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2020 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

jul 2022

Lees meer over Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Lees meer
Lees meer over Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Lees meer
Lees meer over Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022