Vertragen van de progressie van diabetes type 1 lijkt mogelijk

Delen via:

Verschillende therapieën gericht op het vertragen van de progressie van vroege diabetes type 1 zijn veelbelovend, zo blijkt uit onderzoek dat werd gepresenteerd tijdens de virtuele ADA Scientific Sessions 2020.

Het ging om anti-IL-21 plus liraglutide, de CXCR1/2-remmer ladarixin en de TNF-α-remmer golimumab. Alle drie de studies waren ‘preliminary’, met als grootste een fase II-onderzoek waarbij 307 patiënten waren betrokken.

De deelnemers aan dit grootste gerandomiseerde onderzoek, gepresenteerd door Thomas Pieber (Medische Universiteit van Graz, Oostenrijk), waren volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1 die willekeurig werden toegewezen aan een van vier behandelgroepen. Eén groep kreeg elke 6 weken intraveneus anti-IL-21 met als doel de IL-21-gemedieerde ontsteking gerelateerd aan het onderliggende ziekteproces aan te pakken. Een tweede groep kreeg liraglutide 1,8 mg/dag, omdat wordt aangenomen dat GLP-1-receptoragonisten bètacel-stress en apoptose verminderen. De andere twee groepen kregen beide behandelingen of placebo en alle deelnemers kregen insuline op basis van individuele behoefte.

De bètacelfunctie op basis van C-peptide AUC na een tolerantietest voor gemengde maaltijden daalde in alle groepen gedurende de behandelperiode van 54 weken. In week 54 was de bètacelfunctie echter significant beter bij combinatiebehandeling ten opzichte van placebo en ten opzichte van liraglutide, respectievelijk 48% en 33%, en er was een niet-significante verbetering van 20% ten opzichte van anti-IL-21 alleen. Geen van de behandelingen alleen leverde een significant groter behoud van de bètacelfunctie op in vergelijking met placebo.

Na nog eens 26 weken observatie was het positieve effect van combinatietherapie verdwenen en had de groep die alleen liraglutide kreeg een significant slechtere bètacelfunctie ten opzichte van zowel de combinatiegroep als de placebogroep.

Combinatietherapie resulteerde in de laagste glucosespiegels tijdens behandeling, hoewel niet statistisch significant, en een significante verlaging van 32% van de insulinedosis in vergelijking met placebo.

Pieber merkte op dat er “geen zorgen over de veiligheid” bestonden voor elk van de behandelingen, en dat bijwerkingen in alle vier de groepen even vaak voorkwamen.

De CXCR1/2-remmer ladarixin, die de activiteit van IL-8 blokkeert, werd ook getest in een fase II-studie, maar met slechts 76 deelnemers, allemaal met new onset diabetes type 1.

Het primaire eindpunt van deze studie – het vertragen van de achteruitgang van de bètacelfunctie gedurende 3 maanden behandeling – werd niet bereikt. Echter, bij deelnemers met severe-onset ziekte (baseline C-peptide lager dan de mediaan van de studiepopulatie), was C-peptide na 3 maanden niet-significant hoger in de ladarixin- dan in de placebogroep. Dit verschil was statistisch significant na 6 maanden (3 maanden na het einde van de behandeling), hoewel het verschil in maand 12 was verdwenen. Ook hadden mensen in deze subgroep die ladarixin gebruikten een lager geglyceerd hemoglobine dan patiënten die placebo kregen.

Paolo Pozzilli (Universiteit van Rome, Italië) concludeerde dan ook dat verder onderzoek naar ladarixin de moeite waard is, en liet weten dat binnenkort een fase III-studie zal beginnen.

Een andere fase II-studie, de T1GER-studie, die werd gepresenteerd als late-breaking poster, liet positieve resultaten zien voor golimumab bij mensen met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1.

De 56 kinderen en jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd 14 jaar) die werden gerandomiseerd naar golimumab vertoonden een significant tragere afname van de bètacelfunctie gedurende 52 weken behandeling ten opzichte van de 28 deelnemers die placebo kregen. In week 52 was de gemiddelde AUC van C-peptide over 4 uur 0,64 versus 0,43 pmol/ml. Ook nam de insulinebehoefte toe met een least squares mean van 0,07 en 0,24 E/kg per dag, wat een significant verschil was in het voordeel van golimumab.

Bronnen:

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (278-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (249-OR)

ADA Scientific Sessions; 12–16 June 2020 (3-LB)

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2020 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

jul 2020 |

Lees meer over Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

jul 2020 |

Lees meer over Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

Studie naar beste behandeling van infectie bij diabetische voet

jun 2020 |

Lees meer over Studie naar beste behandeling van infectie bij diabetische voet

De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

mei 2020 |

Lees meer over De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

EASD Highlights 2020

5 okt 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diabetes

Lees meer over Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Nationale Diabetes Dag 2020 Online

vrijdag 16 okt 2020 van 09:30 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2020 Online

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes