Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Delen via:

Bij uitgebreid voorbehandelde NSCLC-patiënten met een KRAS G12C-mutatie leidde sotorasib bij 37,1% van de patiënten tot een objectieve respons en een mediane overleving van 12,5 maanden. De resultaten van de fase II-CodeBreaK 100-studie werden gepresenteerd tijdens 2021 ASCO Virtual Annual Meeting en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1,2

Tot voor kort was voor patiënten met KRAS-mutaties geen doelgerichte therapie beschikbaar. Met de ontwikkeling van sotorasib, voorheen bekend als AMG-150, is hier verandering in gekomen. KRAS-mutaties zijn met 25-30% de meest voorkomende drivermutaties bij NSCLC, maar de G12C-mutatie waartegen sotorasib is gericht, komt voor bij ongeveer 13% van de longadenocarcinomen.

Ferdinandos Skoulidis bespreekt de CodeBreaK 100-studie naar sotorasib bij eerder behandelde patiënten met NSCLC en KRAS G12C-mutaties, met een focus op de OS-data en een subgroepanalyse op basis van co-mutaties (3:58).

Provided by Medicine Matters oncology; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

In CodeBreak 100 werden 126 patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een KRAS G12C-mutatie geïncludeerd, waaronder 26 patiënten met stabiele hersenmetastasen. De patiënten waren 1 tot 3 keer systemisch behandeld en 81,0% van hen ontving anti-PD1 of anti-PD-L1 en platinumgebaseerde chemotherapie. Het primaire eindpunt van de studie was de ORR; secundaire eindpunten waren onder meer duur van de respons, disease control rate (DCR), PFS en algehele overleving.

De ORR van 37,1% bestond uit 4 complete responsen (3,2%) en 42 partiële responsen (33,9%). Bij 54% van de patiënten was de ziekte stabiel (43,5%) en bij 20 patiënten progressief (16,1%). Van 4 patiënten konden de gegevens niet worden geëvalueerd. De DCR was 80,6% en de mediane tijd tot respons 1,35 maanden. De mediane PFS was 6,8 maanden en de mediane OS 12,5 maanden, maar deze data waren nog niet rijp voor analyse. Verder was er een effect van sotorasib in alle onderzochte subgroepen.

Bronnen

1) Skoulidis F, et al. Overall survival and exploratory subgroup analyses from the phase 2 CodeBreaK 100 trial evaluating sotorasib in pretreated KRAS p.G12C mutated non-small cell lung cancer. 2021 ASCO Virtual Annual Meeting, abstract 9003.

2) Skoulidis F, et al. Sotorasib for lung cancers with KRAS p.G12C mutation. Online 4 juni 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2103695.

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

jun 2021 |

Lees meer over Veiligheid en immunogeniciteit van 1 versus 2 doses BNT162b2 bij kankerpatiënten

Supercompetitie leidt tot darmkanker

jun 2021 |

Lees meer over Supercompetitie leidt tot darmkanker

Naar een lokale behandeling van uitzaaiingen bij oligometastatische hoofd- en halskanker

jun 2021 |

Lees meer over Naar een lokale behandeling van uitzaaiingen bij oligometastatische hoofd- en halskanker

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie