Infectieziekten


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:44  in: Infectieziekten

Worden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?

Wereldwijd is het aantal hiv-infecties in de afgelopen 7 jaar met 18% gedaald. Waren het er in 2010 nog 2,2 miljoen, nu is dat 1,8 miljoen. Te weinig, aldus UNAIDS. “Zo worden de doelen voor 2020 – die onder meer streven naar minder dan 500.000 hiv-besmettingen – niet gehaald.”

Lees het hele artikel omtrentWorden de hiv-targets voor 2020 wel gehaald?


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:43  in: Infectieziekten

ART-suppressie = geen hiv-infectie

‘Undetectable = untransmissable’; met de resultaten uit de PARTNER 2-studie wordt dit adagium (nogmaals) op robuuste wijze bevestigd. Effectieve suppressie van hiv brengt het risico op hiv-infectie onder serodiscordante (homoseksuele) stellen naar nul.

Lees het hele artikel omtrentART-suppressie = geen hiv-infectie


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:41  in: Infectieziekten

Doravirine veelbelovende behandeloptie

Doravirine in combinatie met een NRTI biedt een hogere effectiviteit bij behandelingsnaïeve hiv-patiënten dan DRV+r met NRTI. Tevens ontwikkelde slechts 0,5% van de patiënten resistentie tegen enige studiemedicatie tot en met week 96. Doravirine werd goed verdragen en was over het algemeen veilig; vergeleken met DRV+r heeft het tevens een gunstig lipidenprofiel.

Lees het hele artikel omtrentDoravirine veelbelovende behandeloptie


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:34  in: Infectieziekten

‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol

Hoewel de eerste gerandomiseerde klinische studie bij mensen bij wie een nieuwe strategie werd onderzocht om slapende hiv-reservoirs wakker te schudden en te vernietigen, niet heeft geleid tot spectaculaire resultaten, vormt het een goede aanzet tot verder onderzoek.

Lees het hele artikel omtrent‘Kick & kill’-strategie nog niet succesvol


Geplaatst op 27/07/2018 - 14:24  in: Infectieziekten

Switchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico

Switchen van een op ABC gebaseerd regime naar E/C/F/TAF vermindert het risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) significant volgens een gevalideerd model. In dit speciaal voor mensen met hiv ontwikkelde DAD-model (volledig) wordt rekening gehouden met het CVD-risico dat geassocieerd is met het gebruik van op ABC gebaseerde behandelregimes. Mogelijk biedt switchen voor deze specifieke populatie dan ook klinische voordelen.

Lees het hele artikel omtrentSwitchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:52  in: Infectieziekten

Jonge vrouwen meest kwetsbaar

Dat de hiv-epidemie nog lang niet voorbij is, bewijzen de laatste cijfers van UNICEF. Elk uur worden wereldwijd ongeveer 30 adolescenten tussen de 15 en 19 jaar geïnfecteerd met hiv. Daarvan is twee derde vrouw. Dit maakt pijnlijk duidelijk hoe slecht het met de positie van meisjes en jonge vrouwen in sommige regio’s is gesteld.

Lees het hele artikel omtrentJonge vrouwen meest kwetsbaar


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:51  in: Infectieziekten

Hoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met hepatitis co-infectie

Het blijkt dat virale hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV) markers zijn voor seksueel hoogrisicogedrag onder seropositieve MSM. Voor MSM met een hiv/HCV-co-infectie is er een duidelijke associatie met chemseks en gelijktijdige transmissie van syfilis ten tijde van de hiv-diagnose, maar dat geldt niet voor chlamydia of gonorroe.

Lees het hele artikel omtrentHoogrisicogedrag bij hiv+ MSM met hepatitis co-infectie


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:49  in: Infectieziekten

Hulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig

Hoewel het aantal hiv-besmettingen in Nederland en de omringende landen al jaren daalt, vindt op nauwelijks een dag rijden van ons land precies het omgekeerde plaats. Sinds 2010 is het aantal hiv-infecties in Oost-Europa en Centraal-Azië met 30% gestegen en in sommige regio’s zelfs verdubbeld. Hoogste tijd om in te grijpen, aldus het Aidsfonds en de Elton John Aids Foundation. Zij riepen hiervoor gezamenlijk een noodfonds in het leven.

Lees het hele artikel omtrentHulp voor Oost-Europa en Centraal-Azië hard nodig


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:47  in: Infectieziekten

Gerichte ondersteuning met digitale PrEP

‘Digitale’ PrEP – een pil voorzien van een sensor die na inname een signaal via een pleister naar een smartphone stuurt – biedt ongekende mogelijkheden voor zowel behandelaar als hiv-patiënt. Vrijwel real-time kan op afstand worden gezien of PrEP volgens schema is ingenomen waardoor zorgverleners gemakkelijker ondersteuning bij therapietrouw kunnen bieden.

Lees het hele artikel omtrentGerichte ondersteuning met digitale PrEP


Geplaatst op 26/07/2018 - 15:44  in: Infectieziekten

Gunstige invloed B/F/TAF op PROs

Het initiëren van of switchen naar B/F/TAF heeft een gunstige invloed op de patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROs) van patiënten in vergelijking met starten met of switchen naar DTG/ABC/3TC. De verschillen in PROs tussen beide regimes zijn al vanaf week 4 zichtbaar, waarbij de symptomen die tussen beide regimes significant verschilden doorgaans aanhielden tot en met week 48.

Lees het hele artikel omtrentGunstige invloed B/F/TAF op PROs