Infectieziekten


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:40  in: Infectieziekten

ADHD frequent voorkomende comorbiditeit bij mensen met hiv

Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) blijkt significant vaker voor te komen bij mensen met hiv dan in de algemene bevolking. Dit is een factor waar rekening mee moet worden gehouden omdat ADHD mogelijk een negatief effect kan hebben op de therapietrouw van ART. Dat geldt ook voor het nakomen van doktersafspraken; ADHD dient dan ook tijdig te worden gediagnosticeerd en adequaat te worden behandeld.

Lees het hele artikel omtrentADHD frequent voorkomende comorbiditeit bij mensen met hiv


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:39  in: Infectieziekten

Combinatiestrategiebenadering mogelijk de sleutel tot hiv-genezing

Een mogelijke optie om genezing van hiv dichterbij te brengen is de ontwikkeling van een behandeling bestaande uit inductie, remissie en onderhoud, een binnen de oncologie zeer gangbare methodiek. Ook immuuntherapie – die spectaculaire resultaten heeft laten zien – biedt aanknopingspunten.

Lees het hele artikel omtrentCombinatiestrategiebenadering mogelijk de sleutel tot hiv-genezing


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:38  in: Infectieziekten

HBV-behandeling kan problematisch zijn bij hiv

Anti-HBV-monotherapie met lamivudine (3TC) of emtricitabine (FTC) wordt in verband gebracht met een hoger risico op ernstige leveruitkomsten bij mensen met hiv-HBV-co-infectie. Er zijn extra studies nodig om deze observatie te verifiëren in gerandomiseerde vergelijkingen en om de incidentie van HBV-resistentie geassocieerde mutaties bij patiënten die worden behandeld met suboptimale anti-HBV-regimes vast te stellen.

Lees het hele artikel omtrentHBV-behandeling kan problematisch zijn bij hiv


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:38  in: Infectieziekten

Combinatie B/F/TAF op 96 weken non-inferieur aan DTG + F/TAF

De 96-weeks resultaten van een fase III-studie met de combinatie bictegravir (B)/emtricitabine (F)/tenofoviralafenamide (TAF) toonden aan dat dit regime niet-inferieur was aan een regime dat drie middelen bevat. Deze bevindingen bieden houvast bij het bepalen van de plek van B/F/TAF in de klinische praktijk.

Lees het hele artikel omtrentCombinatie B/F/TAF op 96 weken non-inferieur aan DTG + F/TAF


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:37  in: Infectieziekten

Online gekochte generieke PrEP blijkt in orde

De samenstelling van online aangeschafte generieke PrEP verschilt niet van de officiële versie, zo bleek uit Brits onderzoek. Daarin werd de inhoud van het spécialité en 13 generieke monsters emtricitabine en tenofovir onderzocht; allemaal bevatten ze de hoeveelheid werkzame stof die op het label vermeld stond.

Lees het hele artikel omtrentOnline gekochte generieke PrEP blijkt in orde


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:36  in: Infectieziekten

Oudere hiv-patiënt behoeft andere therapie

Voor oudere hiv-patiënten is de niet-nucleoside reversetranscriptaseremmer (NNRTI) raltegravir/lamivudine (NRL) een effectieve optie voor hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) die door hen goed wordt verdragen. Daarnaast zorgt deze combinatie ervoor dat de nierfunctie goed behouden blijft.

Lees het hele artikel omtrentOudere hiv-patiënt behoeft andere therapie


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:35  in: Infectieziekten

Nog veel barrières bij bespreken seksuele gezondheidsproblematiek

Hoewel seksuele gezondheid een essentieel onderwerp is bij de routinecontroles binnen de hiv-zorg, komt het zeker niet bij elke afspraak en bij elk individu ter sprake. Er blijken nog diverse barrières te zijn die dit in de weg staan. Door het wegnemen van deze barrières, kan de zorg voor mensen met hiv verder verbeterd worden.

Lees het hele artikel omtrentNog veel barrières bij bespreken seksuele gezondheidsproblematiek


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:34  in: Infectieziekten

Uitgebreide aanpak soa-bestrijding onder homoseksuele en biseksuele mannen nodig

Onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) is – sinds de komst van PrEP – een stijging zichtbaar in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Deze problematiek vraagt om een gedegen aanpak middels een combinatie van strategieën die preventie en behandeling bij deze populatie bevorderen.

Lees het hele artikel omtrentUitgebreide aanpak soa-bestrijding onder homoseksuele en biseksuele mannen nodig


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:34  in: Infectieziekten

Combinatie dolutegravir en rilpivirine goed verdraagbaar op langere termijn

Langetermijndata laten zien dat de combinatie dolutegravir + rilpivirine (DTG + RPV) een goed verdraagbare behandeloptie is voor mensen met een onderdrukte viral load die andere regimes met drie of vier middelen gebruiken en geen voorgaand virologisch falen hebben gehad.

Lees het hele artikel omtrentCombinatie dolutegravir en rilpivirine goed verdraagbaar op langere termijn


Geplaatst op 13/11/2018 - 09:33  in: Infectieziekten

ART met twee middelen in plaats van drie blijkt net zo effectief

Antiretrovirale behandeling (ART) met een gebooste proteaseremmer en één ander middel is net zo effectief als ART die uit drie middelen bestaat (waarvan één gebooste proteaseremmer). Er doen zich met twee middelen ART daarnaast ook minder gevallen voor waarin gebruikers stoppen vanwege bijwerkingen.

Lees het hele artikel omtrentART met twee middelen in plaats van drie blijkt net zo effectief