Acht fysieke signalen kondigen stervensfase oncologische patiënt aan

Delen via:

Met acht eenvoudige fysieke signalen is te voorspellen dat een terminale oncologische patiënt binnen drie dagen zal overlijden. Dat blijkt uit onderzoek van het MD Anderson Cancer Center in Houston dat in Cancer is gepubliceerd. De onderzoekers gaan hun bevindingen vertalen in een diagnostisch instrument.

Als een patiënt op sterven ligt, is het van belang dat alledaagse klinische handelingen zoals bloedonderzoek en niet-relevante medicatie stopgezet kunnen worden en zorgverleners zich kunnen concentreren op comfortabele zorg en de familie kunnen inlichten. Desondanks is er maar weinig onderzoek gedaan naar betrouwbare tekenen die wijzen op de naderende dood.

Registratie

David Hui, van het MD Anderson Cancer Center in Houston heeft voor zijn studie in Cancer bij 357 kankerpatiënten die op een acute palliatieve zorgafdeling waren opgenomen in de periode tussen opname en overlijden of ontslag, systematisch iedere 12 uur 52 fysieke signalen geregistreerd. In deze periode overleed 57 procent van de patiënten.

Signalen

Bij de overleden patiënten zagen de onderzoekers bepaalde signalen beduidend vaker dan bij de patiënten die niet zijn overleden. Zij onderscheidden uit de set van 52 kenmerken acht fysieke signalen die een sterke aanwijzing vormen dat een patiënt binnen drie dagen zal overlijden. Wanneer de pupillen van de patiënt niet meer reageren, er geen respons is op verbale – en visuele stimuli, de patiënt de oogleden niet meer helemaal kan sluiten, de plooi tussen de neus en de mond zich ontspant, de nek is overstrekt, de patiënt een grommend stemgeluid laat horen en er bloedingen in het bovenste deel van het maagdarmkanaal optreden, is het overlijden nabij.

Diagnostisch instrument

“Met deze simpele observaties kunnen we artsen, verpleegkundigen en de naasten van de patiënt helpen om de stervensfase te herkennen om de daarbij passende zorg te verlenen”, aldus Hui. Hij is van plan om deze aanwijzingen te vertalen in een diagnostisch instrument om klinische besluitvorming te onderbouwen. Hui wil ook nog nagaan of de aanwijzingen die zij in een klinische setting hebben gevonden, ook gelden als de patiënt thuis of in een hospice verblijft.

Lees verder:
in Bijlbijven: Levenseinde vragen, ontmoeting van patiënt en dokter
in Mednet: interview met huisarts Bart Schweitzer Huisartsen en thuiszorg bespreken samen palliatieve patiënten
in Mednet: interview huisarts Paulus Lips ‘Naderend levenseinde moeilijk te voorspellen’
in Mednet: Huisartsen herkennen een derde naderend levenseinde niet

Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

jun 2022 | Uro-oncologie

Lees meer over Toevoeging van abirateron nuttig bij hoogvolume mCSPC

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving

Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

jun 2022 | ILD, Longoncologie

Lees meer over Confocale laserendomicroscopie voor diagnostiek van luchtwegziekten

Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

jun 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe stap naar behandeling op maat bij melanoom

Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

jun 2022 | Borstkanker

Lees meer over Vroege opsporing van borstkanker met tepelvocht

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

jun 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Oproep voor een zonveilige sportomgeving

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Highlights ASCO: urogenitale oncologie

Lees meer
Lees meer over Highlights ASCO: urogenitale oncologie

DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over DESTINY-Breast04: Trastuzumab deruxtecan bij HER2-laag gemetastaseerd mammacarcinoom

Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Lees meer
Lees meer over Borstkanker-highlights van ASCO 2022

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Rucaparib verbetert progressievrije overleving bij ovariumcarcinoom

Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib heeft positieve effecten op totale overleving en kwaliteit van leven

Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Paracetamolgebruik mogelijk gerelateerd aan verminderd effect immuuntherapie

Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen overlevingsvoordeel toevoegen palbociclib bij HR+/HER2- mammacarcinoom

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland