Acht vragen aan Marco Neeteson, huisarts met verloskundige ervaring

Delen via:
Huisarts Marco Neeteson is ruim 20 jaar huisarts in Werkendam. Hij heeft een solopraktijk met ongeveer 2.050 vast ingeschreven patiënten. Op dit moment begeleidt hij gemiddeld 10 tot 15 zwangeren per jaar. In de begintijd van zijn praktijk waren dat er zo’n 25 tot 30. We stelden acht vragen aan Marco Neeteson over zijn verloskundige ervaring als huisarts.

U heeft er als huisarts bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Kunt u iets vertellen over uw motivatie?

Ik heb er destijds bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Het was zelfs de reden om ik me te vestigen in Werkendam, aangezien alle huisartsen in het Land van Altena toen nog verloskundig actief waren.

Heeft u vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles?

Ik heb geen vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles. Deze vinden plaats tussen de reguliere consulten.

Werkt u (nauw) samen met verloskundige(n) praktijken?

De nog overgebleven verloskundig actieve huisartsen in onze regio werken samen met de verloskundigen die zich een aantal jaren geleden hier gevestigd hebben.

Welke afspraken/werkverdeling heeft u gemaakt?

Jaarlijks wordt een dienstrooster opgesteld waarbij de diensten naar rato van het aantal verloskundige zorgeenheden worden verdeeld. Dit betekent dat wij als huisartsen incidenteel een verloskundedienst doen en de verloskundigen de overige diensten voor hun rekening nemen. Het betreft een zogenaamde achterwachtdienst waar op teruggevallen kan worden als de eigen zorgverlener verhinderd is. In principe begeleid ik dus alle bevallingen van mijn eigen zwangere cliënten.

Wat is belangrijk in de begeleiding en behandeling van zwangeren?

Belangrijk is vooral de continuïteit van zorg. Dit geldt zowel voor de huisartsgeneeskunde als voor de verloskunde. Een vertrouwd persoon in de buurt bij een life-event als een zwangerschap en bevalling bevordert de positieve uitkomst van de zorgverlening.

Komen zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap gemiddeld meer naar de huisartsenpraktijk?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van alle zwangere vrouwen contact heeft met de huisarts, tegen 50% van de niet-zwangeren.

Kunt u een top 5 geven van alledaagse klachten waar zwangere vrouwen mee komen?

Voor een aantal kwalen zal een zwangere haar verloskundig zorgverlener benaderen. Anemie of hypertensie zal dus vooral daar beoordeeld en behandeld worden. Maar voor een aantal andere kwalen zal juist de huisarts het eerste (of tweede) aanspreekpunt zijn. Hierbij staan urineweginfecties met stip op nummer 1. Andere veel voorkomende kwalen zijn: huidafwijkingenobstipatiebekkengordelpijn en varices. Ook de begeleiding van pre-existente aandoeningen als psychische klachtenhypothyreoïdie, astma, et cetera kunnen redenen van begeleiding door de huisarts zijn.

Zijn er standaard tips voor het geven van medicatie tijdens de zwangerschap? Zijn er aandachtspunten?

Huisartsen schrijven aan zwangeren de helft minder medicatie voor dan aan niet-zwangeren. Dat is op zich een goede vorm van zorg. In de diverse NHG-standaarden wordt aandacht geschonken aan medicatie bij zwangeren. Zo dient bij een reeds bestaande hypothyreoïdie, naast een controle op eventueel aanwezige TSH-R antistoffen, de dosis levothyroxine bij aanvang van een zwangerschap direct met 25% te worden verhoogd en vervolgens aangepast op geleide van de TSH-waarde. Verder is het verstandig om als medicatievoorschrijver altijd de website van Lareb te raadplegen om te controleren of bepaalde medicatie wel of niet toegestaan is voor gebruik tijdens de zwangerschap of lactatieperiode.

Huisarts Marco Neeteson met een van zijn zwangere patiënten tijdens een tussentijdse controle.

Bron: Huisartsgeneeskunde.nl

 

Meer awareness voor relatie COVID-19 en leefstijl

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Meer awareness voor relatie COVID-19 en leefstijl

Ziektelast en transmissie van acute gastro-enteritis veroorzaakt door noro- en rotavirus

mei 2020 | Gastro-enterologie

Lees meer over Ziektelast en transmissie van acute gastro-enteritis veroorzaakt door noro- en rotavirus

Ingenolmebutaat definitief van de markt

mei 2020 | Dermatologie

Lees meer over Ingenolmebutaat definitief van de markt

Mehrzad Nasseri – Huisarts geveld door corona

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Mehrzad Nasseri – Huisarts geveld door corona

Astma en COPD verhogen risico op RA bij vrouwen

mei 2020 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma en COPD verhogen risico op RA bij vrouwen

Margreet Worp en Eibert Buitenhuis – Zorgpensions en het ontlasten van ziekenhuizen

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Margreet Worp en Eibert Buitenhuis – Zorgpensions en het ontlasten van ziekenhuizen

Herkent u een spierziekte bij uw patiënt?

1 jul 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Herkent u een spierziekte bij uw patiënt?

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

Testosteron Deficiëntie - Impact, diagnose en behandeling

27 mei 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Testosteron Deficiëntie - Impact, diagnose en behandeling

Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord

20 mei 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

11 dec 2019 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) in de praktijk

ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?

5 nov 2019 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?

Atopisch (constitutioneel) eczeem in de huisartsenpraktijk

28 okt 2019 | Dermatologie

Lees meer over Atopisch (constitutioneel) eczeem in de huisartsenpraktijk

De schildklier de baas

23 sep 2019 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over De schildklier de baas

BREAKING NEWS: Fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk

12 sep 2019 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over BREAKING NEWS: Fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diabetes

Lees meer over Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Farmacie

Lees meer over Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Dermatologie

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Theorie & Praktische vaardigheden: Rinitis in de huisartsenpraktijk

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Theorie & Praktische vaardigheden: Rinitis in de huisartsenpraktijk

Covid-19 & toepassen van de CVRM-richtlijn in de 1e lijn

woensdag 1 jul 2020 tot woensdag 29 jul 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Covid-19 & toepassen van de CVRM-richtlijn in de 1e lijn

NedHIS 2020

woensdag 16 sep 2020 van 08:45 tot 18:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over NedHIS 2020

Najaarscongres Praktische huisartsgeneeskunde 2020

donderdag 24 sep 2020 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Najaarscongres Praktische huisartsgeneeskunde 2020

Nationale Diabetes Dag 2020

donderdag 1 jan 1970 van 09:30 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2020

Praktische huisartsgeneeskunde: Dag van de vaardigheden

dinsdag 3 nov 2020 van 09:30 tot 16:45 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Praktische huisartsgeneeskunde: Dag van de vaardigheden

Spirometrietests in eerste lijn uitstekend, al voldoen ze zelden aan ATS/ERS-criteria

Lees meer
Lees meer over Spirometrietests in eerste lijn uitstekend, al voldoen ze zelden aan ATS/ERS-criteria

Jicht-patiënten lijden in stilte

Lees meer
Lees meer over Jicht-patiënten lijden in stilte

Remissie van RA kan cardiovasculair risico tot wel 80 procent verlagen

Lees meer
Lees meer over Remissie van RA kan cardiovasculair risico tot wel 80 procent verlagen

Een derde van eerstelijnspatiënten heeft leververvetting

Lees meer
Lees meer over Een derde van eerstelijnspatiënten heeft leververvetting

Mehrzad Nasseri – Huisarts geveld door corona

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Mehrzad Nasseri – Huisarts geveld door corona

Margreet Worp en Eibert Buitenhuis – Zorgpensions en het ontlasten van ziekenhuizen

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Margreet Worp en Eibert Buitenhuis – Zorgpensions en het ontlasten van ziekenhuizen

Liesbeth de Ruiter - Het nieuwe normaal voor de huisartsenpraktijk

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Liesbeth de Ruiter - Het nieuwe normaal voor de huisartsenpraktijk

Marianne Dekeukeleire – Chronische zorg opstarten en kansen grijpen

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Marianne Dekeukeleire – Chronische zorg opstarten en kansen grijpen

Han Tan - Thuis bewegen en pijn op de borst

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Han Tan - Thuis bewegen en pijn op de borst

Monique Tjon-A-Tsien – Trainen van weerstand en weerbaarheid

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Monique Tjon-A-Tsien – Trainen van weerstand en weerbaarheid

Margriet Bogaerts – Lage prevalentie in Zeeland en de impact van toerisme

mei 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Margriet Bogaerts – Lage prevalentie in Zeeland en de impact van toerisme

Helen Koopman – Terminale patiënt in corona-tijd

apr 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Helen Koopman – Terminale patiënt in corona-tijd

Andrew Oostindjer – Hoe brengen we de zorg weer op gang?

apr 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Andrew Oostindjer – Hoe brengen we de zorg weer op gang?