Acht vragen aan Marco Neeteson, huisarts met verloskundige ervaring

Delen via:
Huisarts Marco Neeteson is ruim 20 jaar huisarts in Werkendam. Hij heeft een solopraktijk met ongeveer 2.050 vast ingeschreven patiënten. Op dit moment begeleidt hij gemiddeld 10 tot 15 zwangeren per jaar. In de begintijd van zijn praktijk waren dat er zo’n 25 tot 30. We stelden acht vragen aan Marco Neeteson over zijn verloskundige ervaring als huisarts.

U heeft er als huisarts bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Kunt u iets vertellen over uw motivatie?

Ik heb er destijds bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Het was zelfs de reden om ik me te vestigen in Werkendam, aangezien alle huisartsen in het Land van Altena toen nog verloskundig actief waren.

Heeft u vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles?

Ik heb geen vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles. Deze vinden plaats tussen de reguliere consulten.

Werkt u (nauw) samen met verloskundige(n) praktijken?

De nog overgebleven verloskundig actieve huisartsen in onze regio werken samen met de verloskundigen die zich een aantal jaren geleden hier gevestigd hebben.

Welke afspraken/werkverdeling heeft u gemaakt?

Jaarlijks wordt een dienstrooster opgesteld waarbij de diensten naar rato van het aantal verloskundige zorgeenheden worden verdeeld. Dit betekent dat wij als huisartsen incidenteel een verloskundedienst doen en de verloskundigen de overige diensten voor hun rekening nemen. Het betreft een zogenaamde achterwachtdienst waar op teruggevallen kan worden als de eigen zorgverlener verhinderd is. In principe begeleid ik dus alle bevallingen van mijn eigen zwangere cliënten.

Wat is belangrijk in de begeleiding en behandeling van zwangeren?

Belangrijk is vooral de continuïteit van zorg. Dit geldt zowel voor de huisartsgeneeskunde als voor de verloskunde. Een vertrouwd persoon in de buurt bij een life-event als een zwangerschap en bevalling bevordert de positieve uitkomst van de zorgverlening.

Komen zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap gemiddeld meer naar de huisartsenpraktijk?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van alle zwangere vrouwen contact heeft met de huisarts, tegen 50% van de niet-zwangeren.

Kunt u een top 5 geven van alledaagse klachten waar zwangere vrouwen mee komen?

Voor een aantal kwalen zal een zwangere haar verloskundig zorgverlener benaderen. Anemie of hypertensie zal dus vooral daar beoordeeld en behandeld worden. Maar voor een aantal andere kwalen zal juist de huisarts het eerste (of tweede) aanspreekpunt zijn. Hierbij staan urineweginfecties met stip op nummer 1. Andere veel voorkomende kwalen zijn: huidafwijkingenobstipatiebekkengordelpijn en varices. Ook de begeleiding van pre-existente aandoeningen als psychische klachtenhypothyreoïdie, astma, et cetera kunnen redenen van begeleiding door de huisarts zijn.

Zijn er standaard tips voor het geven van medicatie tijdens de zwangerschap? Zijn er aandachtspunten?

Huisartsen schrijven aan zwangeren de helft minder medicatie voor dan aan niet-zwangeren. Dat is op zich een goede vorm van zorg. In de diverse NHG-standaarden wordt aandacht geschonken aan medicatie bij zwangeren. Zo dient bij een reeds bestaande hypothyreoïdie, naast een controle op eventueel aanwezige TSH-R antistoffen, de dosis levothyroxine bij aanvang van een zwangerschap direct met 25% te worden verhoogd en vervolgens aangepast op geleide van de TSH-waarde. Verder is het verstandig om als medicatievoorschrijver altijd de website van Lareb te raadplegen om te controleren of bepaalde medicatie wel of niet toegestaan is voor gebruik tijdens de zwangerschap of lactatieperiode.

Huisarts Marco Neeteson met een van zijn zwangere patiënten tijdens een tussentijdse controle.

Bron: Huisartsgeneeskunde.nl

 

Promotie: verbeterde predictie van knie- en rugklachten

jun 2022

Lees meer over Promotie: verbeterde predictie van knie- en rugklachten

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Frequentie van rosaceasubtypen: een systematische review en meta-analyse

jun 2022 | Rosacea

Lees meer over Frequentie van rosaceasubtypen: een systematische review en meta-analyse

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

jun 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Oproep voor een zonveilige sportomgeving

App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over App moet stoppen met antistolling tijdens laatste levensfase bespreekbaar maken

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Opsporen en behandelen van chronische nierschade

23 mei 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Opsporen en behandelen van chronische nierschade

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Harde noot of een piece of cake

26 mrt 2022 | Astma

Lees meer over Harde noot of een piece of cake

De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

14 mrt 2022 om 20:00

Lees meer over De blaas huilt; wat is er loos? Over het herkennen van en handelen bij blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Van arts tot arts: in 5 min. bijgepraat over NOAC's bij AF

Lees meer over Van arts tot arts: in 5 min. bijgepraat over NOAC's bij AF

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Risico op depressie en zelfdoding hoger bij diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Risico op depressie en zelfdoding hoger bij diabetes type 1

Insulineresistentie verhoogt risico op long COVID

Lees meer
Lees meer over Insulineresistentie verhoogt risico op long COVID

Meer dan 15% gewichtsvermindering met tirzepatide

Lees meer
Lees meer over Meer dan 15% gewichtsvermindering met tirzepatide

Dermatologische aandoeningen bij patiënten met jicht

Lees meer
Lees meer over Dermatologische aandoeningen bij patiënten met jicht

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

Lees meer
Lees meer over ‘Veilige’ alcoholconsumptie geassocieerd met ontwikkeling hartfalen

Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Lees meer
Lees meer over Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Singles met hartfalen hebben hoger risico op sterfte

Lees meer
Lees meer over Singles met hartfalen hebben hoger risico op sterfte

Podcast: Vaccinaties - Van de tekentafel naar de spreekkamer

mrt 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Podcast: Vaccinaties - Van de tekentafel naar de spreekkamer

Podcast: Gordelroosvaccinatie

mrt 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Podcast: Gordelroosvaccinatie

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)