Achtste van wereldbevolking heeft hepatitis E-antistoffen

Delen via:

Ongeveer 12,5% van de wereldbevolking heeft antistoffen tegen het hepatitis E-virus (HEV). Deze mensen hebben dus ooit een HEV-infectie gehad. Waarschijnlijk 15-110 miljoen mensen hebben een recente of huidige HEV-infectie. Dat concludeert een onderzoeksgroep uit het Erasmus MC in Rotterdam na een systematisch literatuuronderzoek naar wereldwijde studies met HEV-prevalentiedata. De analyse is recent gepubliceerd in Liver International.

Hepatitis E-virus (HEV) is een opkomende zoönose en wereldwijd een belangrijke oorzaak van acute virale hepatitis. HEV-infectie is meestal asymptomatisch, maar acute infectie kan bij zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden leiden tot onder andere leverfalen met 20-30% mortaliteit. In westerse landen kan HEV-infectie bij immuungecompromitteerde patiënten, met name transplantatiepatiënten, leiden tot chronische hepatitis. Er zijn momenteel 8 HEV-genotypen bekend, waarvan er 4 problemen bij de mens kunnen veroorzaken. Overdracht gebeurt veelal via drinkwater, voeding en bloed. In Nederland blijken veel huisdieren (o.a. katten, honden, konijnen en paarden) antistoffen te hebben tegen HEV. Huisdieren die het virus bij zich dragen, zijn wellicht een potentiële besmettingsbron voor de mens.

Prevalentie en risicofactoren

Voor preventieve maatregelen is meer inzicht nodig in epidemiologie en infectierisico’s van HEV. De onderzoeksgroep deed daarom een systematisch literatuuronderzoek in databanken van Medline, Embase, Web of science, Cochrane en Google scholar naar publicaties met HEV-prevalentiedata. Met behulp van die data werd de prevalentie in verschillende landen en continenten geschat. De onderzoekers vergeleken de IgG-seroprevalentie van subgroepen en evalueerden risicofactoren voor HEV-infectie.

Er werden 419 studies gevonden, met ruim 1,5 miljoen deelnemers. Ruim een miljoen deelnemers uit de algehele populatie had anti-HEV IgG (seroprevalentie 12,47%). Risicofactoren daarvoor blijken de consumptie van rauw vlees, blootstelling aan vervuiling, wonen in een stedelijk gebied en onderwijs onder basisniveau.

De onderzoekers concluderen dat 1 op de 8 individuen (naar schatting 939 miljoen mensen) ooit een HEV-infectie hebben gehad. Waarschijnlijk hebben 15-110 miljoen mensen een recente of huidige HEV-infectie. De studie onderstreept de substantiële ziektelast van HEV-infectie en pleit voor routinematige screening en preventieve maatregelen.

Commentaar prof. dr. Maikel Peppelenbosch, hoogleraar experimentele Gastro-Enterologie (Erasmus MC, Rotterdam)

“Wij wilden wereldwijd de prevalentie bestuderen van HEV-infecties. Daarbij hebben we ook literatuur geanalyseerd die lokaal in tijdschriften is gepubliceerd. In het Erasmus MC werken onderzoekers uit vele landen. Zodoende konden we ook studies meenemen die in hun talen zijn gepubliceerd. Er zijn veel studies die alleen in bijvoorbeeld het Chinees, Portugees of Russisch worden gepubliceerd. Als lokale studies worden meegenomen, komt de HEV-prevalentie hoger uit dan wanneer je alleen kijkt naar Engelstalige publicaties. Volgens onze schatting heeft 1 op de 8 mensen wereldwijd ooit hepatitis E gehad. Dat is veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Van de 15-110 miljoen mensen die recent een HEV-infectie hebben doorgemaakt, hebben de meesten alleen milde klachten. Een HEV-infectie kan wel gevaarlijk zijn voor risicogroepen. In Nederland zijn dat met name transplantatiepatiënten en patiënten met immuun-onderdrukkende medicatie. Omdat er momenteel geen geregistreerde medicatie is tegen hepatitis E, is het lastig om een HEV-infectie te beheersen. Bij transplantatiepatiënten kan de immuun-onderdrukkende medicatie worden verlaagd, maar dat geeft uiteraard weer risico op afstoting van het getransplanteerde orgaan.”

“Een van onze onderzoekers heeft recent van NWO een grote Vidi-beurs van 800.000 euro gekregen, die wordt ingezet om te zoeken naar antivirale middelen tegen hepatitis E. De beurs is mede gebaseerd op resultaten van onze studie, die laten zien dat het probleem van hepatitis E wordt onderschat. Na een HEV-infectie kan de patiënt een zware hepatitis ontwikkelen. Omdat het vaak gaat om mensen met een verleden van hepatitis B- of C-infectie, kan een behandelaar ten onrechte denken dat het een opleving is van een oudere infectie. Het virus kan bovendien overspringen naar het zenuwstelsel en ook neurologische complicaties veroorzaken die progressief kunnen worden. Het is bekend dat er veel onbegrepen neurologische aandoeningen zijn. Het is interessant om te onderzoeken of een HEV-infectie daarbij een rol speelt.”

“Ook in bloed van bloeddonoren worden antistoffen tegen hepatitis E bepaald. Die antistoffen zijn aanwezig bij ongeveer 15% van alle bloeddonoren. Ook dat geeft aan dat HEV-infectie vaak voorkomt. Maar we begrijpen nog steeds niet helemaal waar die virale druk van hepatitis E in Nederland vandaan komt. We weten dat transmissie van mens op mens zeldzaam is. Daarom denken we toch meer aan huisdieren en ook varkens als bron. Misschien kunnen we een stap maken door die dieren te gaan vaccineren tegen hepatitis E. Dat is wellicht ook goed vanuit economisch oogpunt. De varkenssector is immers groot. Berichten dat veel varkens hepatitis E hebben, kunnen dan schadelijk zijn. Vaccineren kan dus zowel qua gezondheid als qua economie gunstig zijn om de druk van hepatitis E te verlagen.”

Bron:

Li P, Liu J, Li Y, et al. The Global Epidemiology of Hepatitis E Virus Infection. A Systematic Review and Meta-analysis. Liver International. 2020;40:1516-28.

 

Richtlijn Colorectaal carcinoom herzien

okt 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Richtlijn Colorectaal carcinoom herzien

Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

sep 2023 | Endoscopie

Lees meer over Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

sep 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

sep 2023 | Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

sep 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM

Lees meer over Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

sep 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

ESMO in ORANJE 2023

zaterdag 21 okt 2023 van 18:30 tot 21:45 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2023

Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

jun 2023 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

jun 2023 | Hepatitis, Hepatologie

Lees meer over Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

jun 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

jun 2023 | Oesofagitis

Lees meer over Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

jun 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

apr 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01