Achtste van wereldbevolking heeft hepatitis E-antistoffen

Delen via:

Ongeveer 12,5% van de wereldbevolking heeft antistoffen tegen het hepatitis E-virus (HEV). Deze mensen hebben dus ooit een HEV-infectie gehad. Waarschijnlijk 15-110 miljoen mensen hebben een recente of huidige HEV-infectie. Dat concludeert een onderzoeksgroep uit het Erasmus MC in Rotterdam na een systematisch literatuuronderzoek naar wereldwijde studies met HEV-prevalentiedata. De analyse is recent gepubliceerd in Liver International.

Hepatitis E-virus (HEV) is een opkomende zoönose en wereldwijd een belangrijke oorzaak van acute virale hepatitis. HEV-infectie is meestal asymptomatisch, maar acute infectie kan bij zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden leiden tot onder andere leverfalen met 20-30% mortaliteit. In westerse landen kan HEV-infectie bij immuungecompromitteerde patiënten, met name transplantatiepatiënten, leiden tot chronische hepatitis. Er zijn momenteel 8 HEV-genotypen bekend, waarvan er 4 problemen bij de mens kunnen veroorzaken. Overdracht gebeurt veelal via drinkwater, voeding en bloed. In Nederland blijken veel huisdieren (o.a. katten, honden, konijnen en paarden) antistoffen te hebben tegen HEV. Huisdieren die het virus bij zich dragen, zijn wellicht een potentiële besmettingsbron voor de mens.

Prevalentie en risicofactoren

Voor preventieve maatregelen is meer inzicht nodig in epidemiologie en infectierisico’s van HEV. De onderzoeksgroep deed daarom een systematisch literatuuronderzoek in databanken van Medline, Embase, Web of science, Cochrane en Google scholar naar publicaties met HEV-prevalentiedata. Met behulp van die data werd de prevalentie in verschillende landen en continenten geschat. De onderzoekers vergeleken de IgG-seroprevalentie van subgroepen en evalueerden risicofactoren voor HEV-infectie.

Er werden 419 studies gevonden, met ruim 1,5 miljoen deelnemers. Ruim een miljoen deelnemers uit de algehele populatie had anti-HEV IgG (seroprevalentie 12,47%). Risicofactoren daarvoor blijken de consumptie van rauw vlees, blootstelling aan vervuiling, wonen in een stedelijk gebied en onderwijs onder basisniveau.

De onderzoekers concluderen dat 1 op de 8 individuen (naar schatting 939 miljoen mensen) ooit een HEV-infectie hebben gehad. Waarschijnlijk hebben 15-110 miljoen mensen een recente of huidige HEV-infectie. De studie onderstreept de substantiële ziektelast van HEV-infectie en pleit voor routinematige screening en preventieve maatregelen.

Commentaar prof. dr. Maikel Peppelenbosch, hoogleraar experimentele Gastro-Enterologie (Erasmus MC, Rotterdam)

“Wij wilden wereldwijd de prevalentie bestuderen van HEV-infecties. Daarbij hebben we ook literatuur geanalyseerd die lokaal in tijdschriften is gepubliceerd. In het Erasmus MC werken onderzoekers uit vele landen. Zodoende konden we ook studies meenemen die in hun talen zijn gepubliceerd. Er zijn veel studies die alleen in bijvoorbeeld het Chinees, Portugees of Russisch worden gepubliceerd. Als lokale studies worden meegenomen, komt de HEV-prevalentie hoger uit dan wanneer je alleen kijkt naar Engelstalige publicaties. Volgens onze schatting heeft 1 op de 8 mensen wereldwijd ooit hepatitis E gehad. Dat is veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Van de 15-110 miljoen mensen die recent een HEV-infectie hebben doorgemaakt, hebben de meesten alleen milde klachten. Een HEV-infectie kan wel gevaarlijk zijn voor risicogroepen. In Nederland zijn dat met name transplantatiepatiënten en patiënten met immuun-onderdrukkende medicatie. Omdat er momenteel geen geregistreerde medicatie is tegen hepatitis E, is het lastig om een HEV-infectie te beheersen. Bij transplantatiepatiënten kan de immuun-onderdrukkende medicatie worden verlaagd, maar dat geeft uiteraard weer risico op afstoting van het getransplanteerde orgaan.”

“Een van onze onderzoekers heeft recent van NWO een grote Vidi-beurs van 800.000 euro gekregen, die wordt ingezet om te zoeken naar antivirale middelen tegen hepatitis E. De beurs is mede gebaseerd op resultaten van onze studie, die laten zien dat het probleem van hepatitis E wordt onderschat. Na een HEV-infectie kan de patiënt een zware hepatitis ontwikkelen. Omdat het vaak gaat om mensen met een verleden van hepatitis B- of C-infectie, kan een behandelaar ten onrechte denken dat het een opleving is van een oudere infectie. Het virus kan bovendien overspringen naar het zenuwstelsel en ook neurologische complicaties veroorzaken die progressief kunnen worden. Het is bekend dat er veel onbegrepen neurologische aandoeningen zijn. Het is interessant om te onderzoeken of een HEV-infectie daarbij een rol speelt.”

“Ook in bloed van bloeddonoren worden antistoffen tegen hepatitis E bepaald. Die antistoffen zijn aanwezig bij ongeveer 15% van alle bloeddonoren. Ook dat geeft aan dat HEV-infectie vaak voorkomt. Maar we begrijpen nog steeds niet helemaal waar die virale druk van hepatitis E in Nederland vandaan komt. We weten dat transmissie van mens op mens zeldzaam is. Daarom denken we toch meer aan huisdieren en ook varkens als bron. Misschien kunnen we een stap maken door die dieren te gaan vaccineren tegen hepatitis E. Dat is wellicht ook goed vanuit economisch oogpunt. De varkenssector is immers groot. Berichten dat veel varkens hepatitis E hebben, kunnen dan schadelijk zijn. Vaccineren kan dus zowel qua gezondheid als qua economie gunstig zijn om de druk van hepatitis E te verlagen.”

Bron:

Li P, Liu J, Li Y, et al. The Global Epidemiology of Hepatitis E Virus Infection. A Systematic Review and Meta-analysis. Liver International. 2020;40:1516-28.

 

Antibioticum in plaats van operatie bij appendicitis kind

apr 2021 |

Lees meer over Antibioticum in plaats van operatie bij appendicitis kind

Promotie: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen

apr 2021 |

Lees meer over Promotie: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen

Eerste Amerikaanse richtlijn over PDS: verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse situatie

apr 2021 |

Lees meer over Eerste Amerikaanse richtlijn over PDS: verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse situatie

TNF-remmers geassocieerd met psoriasis bij kinderen met ontstekingsziekten

mrt 2021 |

Lees meer over TNF-remmers geassocieerd met psoriasis bij kinderen met ontstekingsziekten

Coronavaccins effectief en veilig bij patiënten die immuunsuppressiva gebruiken

mrt 2021 |

Lees meer over Coronavaccins effectief en veilig bij patiënten die immuunsuppressiva gebruiken

Bariatrische chirurgie: discrepantie tussen ideaal en realiteit

mrt 2021 |

Lees meer over Bariatrische chirurgie: discrepantie tussen ideaal en realiteit

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | Farmacie

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Lees meer
Lees meer over Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie