Algoritme onderscheidt benigne van maligne pancreascysten

Delen via:

Onderzoekers van de Johns Hopkins University hebben een algoritme ontwikkeld waarin klinische, beeldvormings- en moleculaire data worden geïntegreerd om te bepalen of patiënten met een pancreascyste veilig ontslagen kunnen worden zonder follow-up, of dat surveillance dan wel resectie nodig is.

Er is momenteel geen accurate methode om vast te stellen wat de beste strategie is wanneer bij een patiënt een pancreascyste wordt gevonden. Zo moet worden gedifferentieerd tussen benigne cysten waarvoor geen follow-up vereist is, potentieel maligne cysten waarvoor surveillance nodig is en gevorderde cysten die chirurgisch moeten worden verwijderd. Bij een aanzienlijk deel van de patiënten bij wie de cyste chirurgisch wordt verwijderd, blijkt dit achteraf onnodig te zijn geweest. Aangezien pancreaschirurgie is geassocieerd met een hoge morbiditeit en mortaliteit, is het essentieel om díe patiënten te identificeren bij wie een operatie noodzakelijk is. Analyse van DNA-veranderingen in cystevloeistof die zijn geassocieerd met het type cyste, kan mogelijk worden gebruikt om de evaluatie van pancreascysten te verbeteren. De bruikbaarheid van deze benadering moet echter nog worden vastgesteld in een studie waarbij de analyse van cystevloeistof wordt vergeleken met het pathologische onderzoek na resectie.

CompCyst

De hier beschreven internationale multicenterstudie had dan ook drie doelen: als eerste werden de moleculaire profielen van een groot aantal cysten geëvalueerd, evenals de correlatie ervan met de uitkomsten van het pathologische onderzoek. Ten tweede werd door middel van machine learning een test (CompCyst) ontwikkeld waarin klinische, beeldvormings- en moleculaire kenmerken werden geïncorporeerd om patiënten te classificeren in drie klinisch relevante groepen met betrekking tot de behandeling. Ten slotte werden de prestaties van deze test vergeleken met de huidige methoden voor klinische beoordeling.

Beter dan conventionele methoden

CompCyst werd met gegevens van 436 personen getraind om patiënten te classificeren in 3 groepen: chirurgie, surveillance en ontslag zonder follow-up. Vervolgens werd CompCyst getest in een onafhankelijk cohort van nog eens 426 patiënten. De onderzoekers concludeerden dat klinisch management op basis van de CompCyst-test accurater was dan management op basis van conventionele klinische en beeldvormingscriteria alleen. Door de CompCyst-test te gebruiken had meer dan de helft van de patiënten die onnodig werden geopereerd de resectie bespaard kunnen blijven. Een volgende stap is de validatie van deze markers in een prospectieve studie, aldus de onderzoekers.Bronnen:

  1. Springer S, Masica DL, Dal Molin M et al. A multimodality test to guide the management of patients with a pancreatic cyst. Sci Transl Med. 2019;11: eaav4772.

Statinegebruik en risico op hepatocellulair carcinoom bij patiënten met chronische hepatitis B

jul 2020 |

Lees meer over Statinegebruik en risico op hepatocellulair carcinoom bij patiënten met chronische hepatitis B

Door hitte geïnactiveerd Bifidobacterium bifidum effectief bij PDS

jul 2020 |

Lees meer over Door hitte geïnactiveerd Bifidobacterium bifidum effectief bij PDS

Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

jul 2020 |

Lees meer over Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

Zoektocht naar veilig gebruik van duodenoscopen

jul 2020 |

Lees meer over Zoektocht naar veilig gebruik van duodenoscopen

Fc-staart van anti-TNF wel degelijk van belang

jul 2020 |

Lees meer over Fc-staart van anti-TNF wel degelijk van belang

Een naar de slokdarm gemigreerde siliconen Angelchik-prothese

jul 2020 |

Lees meer over Een naar de slokdarm gemigreerde siliconen Angelchik-prothese

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

52-weken-studie: nieuwe JAK1-remmer filgotinib werkt duurzaam en is veilig

Lees meer
Lees meer over 52-weken-studie: nieuwe JAK1-remmer filgotinib werkt duurzaam en is veilig

Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Lees meer
Lees meer over Korte kuur radiotherapie gevolgd door chemotherapie vóór TME bij gevorderde endeldarmkanker

Olaparib bij BRCA-gemuteerde prostaat- en pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over Olaparib bij BRCA-gemuteerde prostaat- en pancreaskanker

Pembrolizumab verdubbelt tijd tot ziekteprogressie bij darmkanker met microsatellietinstabiliteit

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab verdubbelt tijd tot ziekteprogressie bij darmkanker met microsatellietinstabiliteit

Trivalent hepatitis B-vaccin geeft sneller bescherming dan monovalent vaccin

Lees meer
Lees meer over Trivalent hepatitis B-vaccin geeft sneller bescherming dan monovalent vaccin

Vroegtijdig behandelen chronische hepatitis B voorkomt progressie

Lees meer
Lees meer over Vroegtijdig behandelen chronische hepatitis B voorkomt progressie

Gezonde leefstijl voorkomt sterfte aan leverziekten

Lees meer
Lees meer over Gezonde leefstijl voorkomt sterfte aan leverziekten

Tweedegeneratie-thiazolidinedion heeft gunstige werking op biomarkers NASH

Lees meer
Lees meer over Tweedegeneratie-thiazolidinedion heeft gunstige werking op biomarkers NASH

DAA's verbeteren overleving bij aan HCV gerelateerd hepatocellulair carcinoom

Lees meer
Lees meer over DAA's verbeteren overleving bij aan HCV gerelateerd hepatocellulair carcinoom

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie