Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld

Delen via:

Mepolizumab is in Europa goedgekeurd voor de behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma. Tijdens de ATS en een paar dagen eerder in de NEJM verschenen de uitkomsten bij een zeldzaam ziektebeeld: eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA), tot kort geleden het Churg-Strauss syndroom genoemd.

EGPA is een vorm van eosinofiele vasculitis, die wordt gekenmerkt door astma, sinusitis, longinfiltraten, neuropathie en eosinofiele vasculitis. Naar verluidt veroorzaken de eosinofiele granulocyten de pathogene effecten van EGPA. Interleukine (IL)-5 reguleert de proliferatie, maturatie en overleving van eosinofielen. De spiegels van dit cytokine zijn verhoogd bij EGPA-patiënten.

“Steroïden en nog meer steroïden”

De behandeling van EGPA wordt momenteel gekenmerkt door “steroïden en nog meer steroïden”, laat dr. Michael E. Wechsler, longarts in Denver, weten. Naast steroïden bestaat het standaardbeleid uit diverse cytotoxische therapieën, zoals azathioprine en cyclofosfamide.

Mepolizumab is een anti-IL-5 monoklonaal antilichaam, dat leidt tot een afname van het eosinofielengetal in het bloed. Het zou dus nuttig kunnen zijn voor de behandeling van EGPA.

Mepolizumab of placebo

Aan de fase III MIRRA-trial, “een samenwerking van academie, farma en NIH”, zoals Wechsler vermeldt, participeerden 136 patiënten met recidiverende en/of refractaire EGPA die voorheen gedurende ≥ 4 weken werden behandeld met een stabiele prednisolon- of prednisondosis (7,5-50 mg/dag). Ze kregen willekeurig mepolizumab 300 mg of placebo, dat iedere 4 weken subcutaan werd toegediend, in combinatie met de standaardzorg gedurende totaal 52 weken.

Minder opnames en steroïdgebruik

De behandeling met mepolizumab leidde tot significante toename van het aantal weken tot aan een nieuwe ziekenhuisopname gedurende een periode van 52 weken in vergelijking met placebo, het primaire eindpunt van deze studie. Een aanhoudende remissie van ≥ 24 weken was aanwezig bij 28 en 3% van de mepolizumab- en placebo-behandelde patiënten (odd’s ratio 5,91; p<0,001).

Het gebruik van een gemiddelde dagelijkse dosis prednisolon of prednison van < 4,0 mg per dag gedurende de weken 48-52, een van de secundaire eindpunten, was aanwezig bij 44% in de mepolizumab-groep en bij 7% in de placebogroep (OR 0,20; p<0,001). Het veiligheidsprofiel van mepolizumab was vergelijkbaar met dat waargenomen in eerdere studies.

Conclusies

Bij EGPA-patiënten resulteerde mepolizumab in een aanzienlijk langer aanhoudende remissie en een grotere kans op een remissie in vergelijking met placebo. Daardoor konden veel patiënten de glucocorticoïden afbouwen. Desondanks bereikte slechts de helft van de mepolizumab-behandelde patiënten een protocol-gedefinieerde remissie.Bronnen:

  1. Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, et al. Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis. N Engl J Med. 2017;376:1921-1932.
  2. Mepolizumab for the Treatment of Patients with Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis: A Phase III Randomized, Placebo-Controlled Trial. Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, et al. ATS, abstract A7602.

Verband tussen interstitiële longafwijkingen, sterfte en multimorbiditeit

aug 2022 | ILD

Lees meer over Verband tussen interstitiële longafwijkingen, sterfte en multimorbiditeit

Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

aug 2022

Lees meer over Baricitinib vermindert sterfte van ernstig zieke COVID-19-patiënten

FEV3/FEV6 bruikbaar voor vroegdetectie van COPD

aug 2022 | COPD

Lees meer over FEV3/FEV6 bruikbaar voor vroegdetectie van COPD

Selexipag verbetert hemodynamiek, maar niet inspanningscapaciteit bij inoperabele CTEPH

jul 2022 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Selexipag verbetert hemodynamiek, maar niet inspanningscapaciteit bij inoperabele CTEPH

Grootste studie naar zelfmanagementinterventie bij CF

jul 2022 | CF

Lees meer over Grootste studie naar zelfmanagementinterventie bij CF

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

16 jun 2022 om 20:00 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Pulmo Pubquiz

31 mei 2022 | COPD, Longoncologie, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmo Pubquiz

Small Airways Symposium 2022

10 mei 2022 om 18:00 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022

Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

30 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Multidisciplinaire aanpak van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP)

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

ERS in ORANJE 2022

maandag 5 sep 2022 van 18:00 tot 21:45 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS in ORANJE 2022

Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Lees meer
Lees meer over Combinatiebehandeling met datopotamab-deruxtecan effectief bij gevorderd NSCLC in fase I-studie

Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Langetermijnresultaten eerstelijns pembrolizumab bij gevorderd SCLC

Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Lees meer
Lees meer over Inzicht in rol mutaties bij behandeling met durvalumab plus tremelimumab

Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Combinatie met amivantamab plus lazertinib geeft respons bij eerder behandeld EGFR+ NSCLC

EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Lees meer
Lees meer over EGFR C797X belangrijke resistentiemutatie na osimertinib

Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Lees meer
Lees meer over Temozolomide plus nivolumab effectief bij subgroep patiënten met gevorderd SCLC

Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Overlevingsvoordeel adjuvant atezolizumab bij PD-L1-positief gereseceerd NSCLC

NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Lees meer
Lees meer over NADIM II-studie bevestigt effectiviteit neoadjuvante chemo-immuuntherapie bij resectabel NSCLC

Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Lees meer
Lees meer over Sublobulaire resectie vergelijkbaar met lobectomie bij kleine, perifere NSCLC-tumoren

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022