Anti-IL-5 getest voor een zeldzaam ziektebeeld

Delen via:

Mepolizumab is in Europa goedgekeurd voor de behandeling van ernstig refractair eosinofiel astma. Tijdens de ATS en een paar dagen eerder in de NEJM verschenen de uitkomsten bij een zeldzaam ziektebeeld: eosinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA), tot kort geleden het Churg-Strauss syndroom genoemd.

EGPA is een vorm van eosinofiele vasculitis, die wordt gekenmerkt door astma, sinusitis, longinfiltraten, neuropathie en eosinofiele vasculitis. Naar verluidt veroorzaken de eosinofiele granulocyten de pathogene effecten van EGPA. Interleukine (IL)-5 reguleert de proliferatie, maturatie en overleving van eosinofielen. De spiegels van dit cytokine zijn verhoogd bij EGPA-patiënten.

“Steroïden en nog meer steroïden”

De behandeling van EGPA wordt momenteel gekenmerkt door “steroïden en nog meer steroïden”, laat dr. Michael E. Wechsler, longarts in Denver, weten. Naast steroïden bestaat het standaardbeleid uit diverse cytotoxische therapieën, zoals azathioprine en cyclofosfamide.

Mepolizumab is een anti-IL-5 monoklonaal antilichaam, dat leidt tot een afname van het eosinofielengetal in het bloed. Het zou dus nuttig kunnen zijn voor de behandeling van EGPA.

Mepolizumab of placebo

Aan de fase III MIRRA-trial, “een samenwerking van academie, farma en NIH”, zoals Wechsler vermeldt, participeerden 136 patiënten met recidiverende en/of refractaire EGPA die voorheen gedurende ≥ 4 weken werden behandeld met een stabiele prednisolon- of prednisondosis (7,5-50 mg/dag). Ze kregen willekeurig mepolizumab 300 mg of placebo, dat iedere 4 weken subcutaan werd toegediend, in combinatie met de standaardzorg gedurende totaal 52 weken.

Minder opnames en steroïdgebruik

De behandeling met mepolizumab leidde tot significante toename van het aantal weken tot aan een nieuwe ziekenhuisopname gedurende een periode van 52 weken in vergelijking met placebo, het primaire eindpunt van deze studie. Een aanhoudende remissie van ≥ 24 weken was aanwezig bij 28 en 3% van de mepolizumab- en placebo-behandelde patiënten (odd’s ratio 5,91; p<0,001).

Het gebruik van een gemiddelde dagelijkse dosis prednisolon of prednison van < 4,0 mg per dag gedurende de weken 48-52, een van de secundaire eindpunten, was aanwezig bij 44% in de mepolizumab-groep en bij 7% in de placebogroep (OR 0,20; p<0,001). Het veiligheidsprofiel van mepolizumab was vergelijkbaar met dat waargenomen in eerdere studies.

Conclusies

Bij EGPA-patiënten resulteerde mepolizumab in een aanzienlijk langer aanhoudende remissie en een grotere kans op een remissie in vergelijking met placebo. Daardoor konden veel patiënten de glucocorticoïden afbouwen. Desondanks bereikte slechts de helft van de mepolizumab-behandelde patiënten een protocol-gedefinieerde remissie.Bronnen:

  1. Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, et al. Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis. N Engl J Med. 2017;376:1921-1932.
  2. Mepolizumab for the Treatment of Patients with Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis: A Phase III Randomized, Placebo-Controlled Trial. Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, et al. ATS, abstract A7602.

“Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

okt 2023 | ILD

Lees meer over “Wil je grotere doelen bereiken, dan moet je samen optrekken”

Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

okt 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Link tussen constitutioneel eczeem en andere allergische aandoeningen

Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

okt 2023 | Bacteriële infecties, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Marien de Jonge benoemd tot hoogleraar Infectie en Immuniteit

Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

sep 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Eerstelijns atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinabevattend regime

Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Onderzoekssubsidie voor innovatieve aanpak vroegtijdig opsporen COPD-aanvallen

Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Totale overleving met osimertinib bij gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

woensdag 11 okt 2023 van 15:30 tot 20:45 | ILD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over Interstitiële Longziekten - Overview van ATS, WASOG, ERS 2023 en nog meer

Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

sep 2023 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Pulmonale arteriële hypertensie: risicostratificatie op basis van hart-MRI kan beter 

Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

sep 2023 | Longoncologie

Lees meer over Stoppen-met-roken-programma geïntegreerd in longkankerscreening blijkt succesvol

Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

sep 2023 | COPD

Lees meer over Tripeltherapie gunstig voor COPD-patiënt met ECG-afwijkingen

Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

sep 2023 | Astma

Lees meer over Benralizumab kan ook in tweede behandeljaar nog leiden tot remissie

Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

sep 2023

Lees meer over Ozon leidt op lange termijn tot afname van de longfunctie

Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

sep 2023 | Astma

Lees meer over Ademtest onderscheidt mensen met en zonder astma

Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

sep 2023 | Astma

Lees meer over Rijper microbioom op 1-jarige leeftijd beschermt tegen piepende ademhaling op kleuterleeftijd

Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

sep 2023

Lees meer over Idrevloride verbetert longfunctie bij primaire ciliaire dyskinesie

Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

sep 2023 | COPD

Lees meer over Automatische zuurstoftoediening leidt tot betere controle maar niet tot eerder ontslag

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01