BCG-vaccin verlaagt verzuim zorgmedewerkers niet

Delen via:

BCG-vaccinatie van zorgmedewerkers die worden blootgesteld aan COVID-19-patiënten leidt niet tot minder verzuim, gedocumenteerde COVID-19, respiratoire symptomen of koorts. Dat blijkt uit een Nederlandse dubbelblinde, placebogecontroleerde multicenterstudie.

Het BCG-vaccin biedt mogelijk niet-specifieke bescherming tegen luchtweginfecties door versterking van de getrainde immuniteit. Zowel in vitro als in vivo zijn gunstige effecten waargenomen voor verschillende virale pathogenen, zoals RSV en influenzavirus. Nu werd dan ook de impact van BCG-vaccinatie onderzocht op het ongeplande (alle oorzaken) en COVID-19-gerelateerde verzuim bij zorgmedewerkers tijdens de COVID-19-pandemie. Daartoe werden zorgmedewerkers die werden blootgesteld aan COVID-19-patiënten in 9 Nederlandse ziekenhuizen 1:1 gerandomiseerd naar het BCG-vaccin of placebo en gedurende 1 jaar gevolgd met behulp van een app. Het primaire eindpunt was het zelfgerapporteerde aantal dagen van ongeplande afwezigheid om welke reden dan ook. Secundaire eindpunten waren onder meer gedocumenteerde COVID-19, acute luchtwegsymptomen of koorts.

In maart en april 2020 werden 1511 zorgmedewerkers geïncludeerd. De mediane duur van de follow-up was 357 persoonsdagen (IQR 351-361). Ongepland verzuim om welke reden dan ook werd waargenomen op 2,8% van de geplande werkdagen in de BCG-groep en op 2,7% van de dagen in de placebogroep (aangepast relatief risico 0,94; 95%-geloofwaardigheidsinterval 0,78-1,15). De cumulatieve incidentie van gedocumenteerde COVID-19 was 14,2% in de BCG-groep en 15,2% in de placebogroep (aangepaste hazard ratio (aHR) 0,94; 95%-BI 0,72-1,24). Eerste episodes van zelfgerapporteerde acute luchtwegsymptomen of koorts traden op bij respectievelijk 490 (66,2%) en 443 (60,2%) deelnemers (aHR 1,13; 95%-BI 0,99-1,28). Er werden 31 ernstige bijwerkingen gemeld (13 na BCG, 18 na placebo), geen ervan werd beschouwd als gerelateerd aan de vaccinatie.

Bron:
Ten Doesschate T, van der Vaart TW, Debisarun PA, et al. Bacillus Calmette-Guérin vaccine to reduce healthcare worker absenteeism in COVID-19 pandemic, a randomized controlled trial. Clin Microbiol Infect. 2022 Apr 28. Online ahead of print.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

dec 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Malaria na staken profylaxe bij hiv-geïnfecteerde volwassenen die ART krijgen

nov 2022 | HIV, Parasitaire infecties, Virale infecties

Lees meer over Malaria na staken profylaxe bij hiv-geïnfecteerde volwassenen die ART krijgen

Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

nov 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

RVP: Ook in 2021 daalde aantal meldingen ziektegevallen

nov 2022 | Bacteriële infecties, Hepatitis, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RVP: Ook in 2021 daalde aantal meldingen ziektegevallen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Lees meer
Lees meer over Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Lees meer
Lees meer over Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Lees meer
Lees meer over Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Lees meer
Lees meer over Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01