Circulerend tumor-DNA voorspelt risico op recidief bij borstkanker

Delen via:

Verhoogde niveaus van circulerend tumor DNA (ctDNA) zijn geassocieerd met een significant slechtere ziektevrije overleving bij patiënten met vroege, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, zo blijkt uit een meta-analyse.

“These findings suggest that monitoring ctDNA levels in breast cancer has the potential to gauge response to treatment and aid in early detection of disease progression or recurrence,” aldus de onderzoekers in JAMA Network Open. Ze verzamelden gegevens van 739 deelnemers aan 8 studies waarin ctDNA en ziektevrije overleving (DFS), progressievrije overleving (PFS) of recidiefvrije overleving (RFS) werden bepaald; 5 studies rapporteerden over patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en 3 over patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.

Carolyn Cullinane (Cork University Hospital, Ierland) en collega’s vonden een significant verband tussen verhoogde ctDNA-niveaus en een lagere DFS, waarbij DFS werd gedefinieerd als PFS en RFS, met een hazard ratio (HR) van 4,44. De resultaten bleven consistent wanneer deelnemers werden ingedeeld op basis van ziektestadium, met significante HR’s van respectievelijk 8,32 en 1,91 voor patiënten met respectievelijk vroeg stadium en lokaal gevorderde of gemetastaseerde ziekte.

Er werd ook een significante correlatie gevonden tussen een verhoogd ctDNA in monsters verzameld voorafgaand aan de oncologische of chirurgische behandeling en een slechtere DFS (HR 3,30; 5 studies). Hoewel er een trend was voor een lagere DFS bij deelnemers met verhoogde ctDNA-niveaus na de behandeling (3 studies), was deze associatie niet statistisch significant (HR 8,17).

De auteurs melden dat de heterogeniteit in de geïncludeerde studies significant was voor de meta-analyse als geheel en voor de subgroepanalyse van monsters afgenomen na behandeling; voor de overige analyses was er geen aanzienlijke heterogeniteit tussen de onderzoeken. Ze benadrukken ook andere beperkingen, zoals het feit dat niet alle relevante literatuur in de analyse kon worden opgenomen vanwege een gebrek aan beschikbare data, ondanks pogingen om deze op te vragen bij de auteurs.

De onderzoekers concluderen dat gestandaardiseerde technieken moeten worden ontwikkeld om ctDNA-analyse in de dagelijkse klinische praktijk te introduceren.

Bron: JAMA Netw Open. 2020;3:e2026921.

Provided by Medicine Matters oncology; ©2020 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

TiNivo: tivozanib-nivolumab bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom

jan 2021 |

Lees meer over TiNivo: tivozanib-nivolumab bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom

Sotigalimab plus chemotherapie, met of zonder nivolumab, bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

jan 2021 |

Lees meer over Sotigalimab plus chemotherapie, met of zonder nivolumab, bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

jan 2021 |

Lees meer over Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

jan 2021 |

Lees meer over Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie