Commissie voor Beentumoren nog steeds onmisbaar

Delen via:

De multidisciplinaire Nederlandse Commissie voor Beentumoren vervult een belangrijke rol in de diagnostiek van bottumoren en daarop gelijkende afwijkingen, en in advisering over de beste behandeling. De commissie bestaat al sinds 1953 en heeft ervaring en een archief opgebouwd op basis van meer dan 35.000 casussen. “We kunnen altijd putten uit ons uitgebreide archief, maar zelfs voor ons is er regelmatig een geval waarvan we ons afvragen of we dat ooit hebben gezien”, vertelt commissievoorzitter prof. dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn, hoogleraar Pathologie in het LUMC in Leiden waar de landelijke commissie ook gevestigd is.

Hogendoorn is al bijna drie decennia betrokken bij de commissie. Over de aanleiding voor de oprichting daarvan vertelt hij: “De levensverwachting voor een patiënt met een kwaadaardige bottumor was ten tijde van de oprichting vrijwel nihil. Het was de tijd vóór de chemotherapie. Behandelmogelijkheden waren alleen amputatie of bestraling met erg slechte resultaten. Omdat afwijkingen aan het skelet radiologisch en pathologisch erg op elkaar kunnen lijken, wilden behandelaars de casuïstiek bij elkaar brengen om zo het kennisniveau te verhogen. Het was feitelijk kenniscentralisatie avant la lettre. De commissie is de oudste op het gebied van oncologische diagnostiek en behandeladvies.”

Zeldzaam

De commissie speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in de klinische praktijk. Aandoeningen van het bot zijn immers zeldzaam. Huisartsen zien in hun carrière slechts enkele van deze gevallen. Ook radiologen en pathologen buiten de grote centra zien zelden bottumoren. “Zij kunnen daarover geen ervaring opdoen”, zegt Hogendoorn. “Ze moeten daarom weten wat zij kunnen doen als een patiënt zich presenteert. De voorkant van dat proces is feitelijk nog hetzelfde als in 1953.”

De commissie was ooit direct geplaatst onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en later van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De voorgangers van Hogendoorn moesten toen elk jaar naar Den Haag om verslag te doen van de activiteiten van de commissie om zo de subsidie veilig te stellen. Toen de integrale kankercentra werden opgericht, werd de commissie ondergebracht bij IKNL.

De commissie bestaat uit 21 specialisten zoals oncologen, orthopedisch chirurgen, pathologen en radiologen. Zij komen uit verschillende ziekenhuizen en UMC’s waaronder de vier gespecialiseerde centra in Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. De leden zijn gemandateerd door hun beroepsvereniging. Veel commissieleden hebben zitting in internationale richtlijncommissies en in de Classificatiecommissie van Beentumoren van de WHO.

Dagelijks aanvragen

Aanvragen komen dagelijks binnen, verklaart Hogendoorn. Het kan gaan om een kwaadaardige tumor, goedaardige tumor, een vormvariant of een niet-neoplastische aandoening die op een tumor lijkt. De commissie beoordeelt de casus radiologisch en pathologisch en adviseert de aanvrager wat die het best kan doen, bijvoorbeeld verwijzen naar een gespecialiseerd centrum. “Na een eventueel biopt of een therapie krijgen wij ook patiëntenmateriaal, waarmee we kunnen evalueren of ons eerdere advies correct was. Iedere laatste vrijdag van de maand bespreken we, veelal digitaal, alle casussen waarvan histologie en radiologie aanwezig is. De laatste jaren komen iedere keer zo’n 30 nieuwe complete gevallen per vergadering ter sprake. Daarnaast geven we wekelijks adviezen over casussen waarbij alleen radiologische gegevens beschikbaar zijn.”

Hogendoorn constateert dat aanvragen steeds vaker in een vroeg stadium worden gedaan, voordat een biopsie plaatsvindt of een behandeling wordt ingezet. “Dat juichen we toe, want dat voorkomt onnodige of verkeerde diagnostiek of behandeling.”

Sneller en meer gestructureerd

De procedure voor een adviesaanvraag bij de commissie is recent meer geformaliseerd. Een aanvraag kan gebeuren met een consultatieformulier, dat is te downloaden vanaf de nieuwe website commissievoorbeentumoren.nl. Daar staan ook specificaties beschreven voor het aanleveren. “We hadden een website bij het Integraal Kankercentrum Nederland, maar die stopte daarmee. Dat gaf ons de mogelijkheid om zelf een eigentijdse website te maken. Die is ook bedoeld om aanvragen te versnellen en meer te structureren”, legt Hogendoorn uit. “Dat is nodig juist omdat het over zeldzame situaties gaat. Veel patiënten zijn al bij meerdere behandelaars geweest, soms ook in andere landen. Ons secretariaat spant zich in om alle gegevens over de patiënt bij elkaar te brengen. Als het dossier compleet is wordt het voorgelegd aan de radiologen en/of pathologen, afhankelijk van welk materiaal beschikbaar is. Die bereiden onze overleggen voor en daarna volgt ons diagnostisch of therapeutisch advies. Overigens geven we nooit ongevraagd advies. We beantwoorden alleen de vraag van de aanvrager. Maar meestal is de strekking daarvan wel: wat is dit en wat moet ik ermee doen?”

Cursus

De vergaderingen van de commissie vinden plaats bij de afdeling Pathologie van het LUMC. Ze zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerde specialisten en tevens door een aantal beroepsverenigingen geaccrediteerd als bij- en nascholing. Voor de coronacrisis werd volgens Hogendoorn van die mogelijkheid veel gebruikgemaakt: “Er waren altijd wel enkele mensen in de zaal die bijvoorbeeld iets wilden weten over een bepaalde casus. Hopelijk komt dat weer op gang nu de coronabeperkingen voorbij zijn.”

Voor belangstellenden is er bovendien ieder jaar een internationale Boerhaavecursus over diagnostiek van bottumoren. Deze is voor aios en medisch specialisten uit de kindergeneeskunde, orthopedie, pathologie, radiologie en oncologie. Dit jaar vindt de cursus plaats van 11 t/m 13 mei bij het LUMC (zie cursusaanbod op www.boerhaavenascholing.nl).

De onkosten van laboratoriumonderzoek, radiologie en het secretariaat worden via IKNL betaald door de overheid. “Dat is prettig”, vindt Hogendoorn. “Want dat maakt het aanvragen laagdrempelig. Geld mag daarvoor nooit een belemmering zijn. Beter één aanvraag te veel dan één te weinig.”

Groot archief

Het archief van de commissie behoort tot de grootste ter wereld. Op basis van alle informatie zijn in de loop der jaren zo’n 50 proefschriften en talloze voordrachten en publicaties verschenen. Het archief heeft bovendien geleid tot een atlas voor maligne tumoren en later ook voor benigne tumoren. In 1993 verscheen de herziene Radiological Atlas of Bone Tumours gebaseerd op meer dan 7.000 casussen. De atlassen worden over de hele wereld gebruikt als standaardwerken voor radiologische diagnostiek van bottumoren.

Gezondheidsfondsen luiden noodklok

jun 2024

Lees meer over Gezondheidsfondsen luiden noodklok

Samen beslissen over nacontrole na borstkanker

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Samen beslissen over nacontrole na borstkanker

Accijnsverhoging beïnvloedt roker

jun 2024 | COPD, Longoncologie

Lees meer over Accijnsverhoging beïnvloedt roker

Effectiviteit versneld goedgekeurde kankermedicijnen meestal niet bevestigd

jun 2024

Lees meer over Effectiviteit versneld goedgekeurde kankermedicijnen meestal niet bevestigd

Behandeling van seksuele problemen bij patiënten met kanker vergt een holistische benadering

jun 2024 | Hoofd-halsoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Behandeling van seksuele problemen bij patiënten met kanker vergt een holistische benadering

Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Peritoneale metastasering treft relevant deel van patiënten met kanker

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

jun 2024 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

jun 2024 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Osimertinib nieuwe standaard bij irresectabel EGFR+ stadium III NSCLC behandeld met chemoradiotherapie

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04