Eerstelijns SRS versus WBRT bij hersenmetastasen van SCLC

Delen via:

Het doel van de FIRE-SCLC-studie was het vergelijken van de resultaten van eerstelijns stereotactische radiochirurgie (SRS) met die van eerstelijns ‘whole-brain radiotherapy’ (WBRT) bij patiënten met hersenmetastasen van een kleincellig longcarcinoom (SCLC).

In totaal werden de gegevens van 710 patiënten (mediane leeftijd 68,5 jaar; 531 mannen) die SRS kregen tussen 1994 en 2018 geanalyseerd. De mediane OS was 8,5 maanden, de mediane tijd tot CNS-progressie 8,1 maanden en de mediane CNS PFS was 5,0 maanden. Wanneer werd gestratificeerd naar het aantal behandelde hersenmetastasen was de mediane OS 11,0 maanden (95%-BI 8,9-13,4) voor 1 laesie, 8,7 maanden (95%-BI 7,7-10,4) voor 2 tot 4 laesies, 8,0 maanden (95%-BI 6,4-9,6) voor 5 tot 10 laesies en 5,5 maanden (95%-BI 4,3-7,6) voor ≥ 11 laesies.

Schattingen van de concurrerende risico’s waren 7,0% (95%-BI 4,9-9,2) voor lokaal falen na 12 maanden en 41,6% (95%-BI 37,6-45,7) voor CNS-falen op afstand na 12 maanden. Leptomeningeale progressie en neurologische mortaliteit kwamen voor bij respectievelijk 46 van 425 patiënten (10,8%) en bij 80 van 647 patiënten (12,4%) met beschikbare gegevens. In propensity score-matched analyses waarin SRS werd vergeleken met WBRT was WBRT geassocieerd met een betere tijd tot CNS-progressie (HR 0,38; 95%-BI 0,26-0,55; p < 0,001), zonder verbetering van de OS (mediaan 6,5 maanden (95%-BI 5,5-8,0) voor SRS versus 5,2 maanden (95%-BI 4,4-6,7) voor WBRT; p = 0,003) of CNS PFS (mediaan 4,0 maanden voor SRS versus 3,8 maanden voor WBRT; p = 0,79). Multivariabele analyses, inclusief subsetanalyses waarin werd gecontroleerd voor extracraniële metastasen en de status van extracraniële ziektecontrole, toonden vergelijkbare resultaten.

Bron:

Rusthoven CG, Yamamoto M, Bernhardt D, et al. Evaluation of First-line Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Small Cell Lung Cancer Brain Metastases: The FIRE-SCLC Cohort Study. JAMA Oncol. 2020 Jun 4. Online ahead of print.

Promotie: combinatietherapie voor behandeling van colorectaal carcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Promotie: combinatietherapie voor behandeling van colorectaal carcinoom

Uitkomst trapklimtest geassocieerd met postoperatieve complicaties na longresectie

okt 2020 |

Lees meer over Uitkomst trapklimtest geassocieerd met postoperatieve complicaties na longresectie

Neoadjuvante immuuntherapiecombinatie inzetbaar en effectief bij blaaskanker

okt 2020 |

Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapiecombinatie inzetbaar en effectief bij blaaskanker

Dabrafenib en trametinib in basispakket

okt 2020 |

Lees meer over Dabrafenib en trametinib in basispakket

Prevalentie en mortaliteit van COVID-19 bij patiënten met kanker

okt 2020 |

Lees meer over Prevalentie en mortaliteit van COVID-19 bij patiënten met kanker

Adjuvant dabrafenib plus trametinib bij stadium III-melanoom: resultaten na 5 jaar

okt 2020 |

Lees meer over Adjuvant dabrafenib plus trametinib bij stadium III-melanoom: resultaten na 5 jaar

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Precisiezorg dichterbij dan we denken

21 sep 2020 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Video 2: DORA en Radium223Insight

23 mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Video 2: DORA en Radium223Insight

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

TRK-fusiekanker: uitdagend, maar het zoeken waard

dinsdag 1 dec 2020 van 19:30 tot 21:00 | Longziekten

Lees meer over TRK-fusiekanker: uitdagend, maar het zoeken waard

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Gemengde resultaten immuuntherapie bij tripelnegatief mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Gemengde resultaten immuuntherapie bij tripelnegatief mammacarcinoom

Immuuntherapie verbetert overleving bij maag- en oesofaguscarcinoom

Lees meer
Lees meer over Immuuntherapie verbetert overleving bij maag- en oesofaguscarcinoom

Surufatinib verlengt progressievrije overleving bij neuro-endocriene pancreastumoren

Lees meer
Lees meer over Surufatinib verlengt progressievrije overleving bij neuro-endocriene pancreastumoren

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie