<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> master

Eerstelijns SRS versus WBRT bij hersenmetastasen van SCLC

Delen via:

Het doel van de FIRE-SCLC-studie was het vergelijken van de resultaten van eerstelijns stereotactische radiochirurgie (SRS) met die van eerstelijns ‘whole-brain radiotherapy’ (WBRT) bij patiënten met hersenmetastasen van een kleincellig longcarcinoom (SCLC).

In totaal werden de gegevens van 710 patiënten (mediane leeftijd 68,5 jaar; 531 mannen) die SRS kregen tussen 1994 en 2018 geanalyseerd. De mediane OS was 8,5 maanden, de mediane tijd tot CNS-progressie 8,1 maanden en de mediane CNS PFS was 5,0 maanden. Wanneer werd gestratificeerd naar het aantal behandelde hersenmetastasen was de mediane OS 11,0 maanden (95%-BI 8,9-13,4) voor 1 laesie, 8,7 maanden (95%-BI 7,7-10,4) voor 2 tot 4 laesies, 8,0 maanden (95%-BI 6,4-9,6) voor 5 tot 10 laesies en 5,5 maanden (95%-BI 4,3-7,6) voor ≥ 11 laesies.

Schattingen van de concurrerende risico’s waren 7,0% (95%-BI 4,9-9,2) voor lokaal falen na 12 maanden en 41,6% (95%-BI 37,6-45,7) voor CNS-falen op afstand na 12 maanden. Leptomeningeale progressie en neurologische mortaliteit kwamen voor bij respectievelijk 46 van 425 patiënten (10,8%) en bij 80 van 647 patiënten (12,4%) met beschikbare gegevens. In propensity score-matched analyses waarin SRS werd vergeleken met WBRT was WBRT geassocieerd met een betere tijd tot CNS-progressie (HR 0,38; 95%-BI 0,26-0,55; p < 0,001), zonder verbetering van de OS (mediaan 6,5 maanden (95%-BI 5,5-8,0) voor SRS versus 5,2 maanden (95%-BI 4,4-6,7) voor WBRT; p = 0,003) of CNS PFS (mediaan 4,0 maanden voor SRS versus 3,8 maanden voor WBRT; p = 0,79). Multivariabele analyses, inclusief subsetanalyses waarin werd gecontroleerd voor extracraniële metastasen en de status van extracraniële ziektecontrole, toonden vergelijkbare resultaten.

Bron:

Rusthoven CG, Yamamoto M, Bernhardt D, et al. Evaluation of First-line Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Small Cell Lung Cancer Brain Metastases: The FIRE-SCLC Cohort Study. JAMA Oncol. 2020 Jun 4. Online ahead of print.

Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

jan 2021 |

Lees meer over Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

jan 2021 |

Lees meer over Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

jan 2021 |

Lees meer over Preoperatieve behandeling met combinatie checkpointimmunotherapie mogelijk effectief in gevorderde blaaskanker

Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

jan 2021 |

Lees meer over Grote studies vinden geen nadelig effect van salvageradiotherapie

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie