Epidemiologie van COVID-19-geassocieerde pulmonale aspergillose

Delen via:

Italiaanse onderzoekers vonden een hoge incidentie (27,7%) van invasieve aspergillose bij ernstig zieke COVID-19-patiënten en concluderen in Clinical Infectious Diseases dat de overleving van deze patiënten 25% lager is dan die van patiënten die niet voldeden aan de criteria voor aspergillose.

In deze prospectieve multicenterstudie werd de incidentie van invasieve pulmonale aspergillose onderzocht bij 108 volwassen patiënten met ernstige COVID-19 die mechanisch werden beademd. Daarnaast werd de prognostische impact van verschillende definities van invasieve aspergillose beoordeeld. Alle geïncludeerde deelnemers ondergingen een screeningsprotocol dat bestond uit bronchoalveolaire lavage bij ic-opname (dag 0-2), op dag 7 (± 2) en in geval van klinische verslechtering. Monsters werden gebruikt voor galactomannan-bepaling en kweek. Om de prognostische impact van verschillende case definities te beoordelen, werden gevallen van COVID-19-geassocieerde pulmonale aspergillose (CAPA) volgens de recente consensusdefinities, en gevallen van putative invasieve pulmonale aspergillose (PIPA) volgens de AspICU-criteria, vergeleken.

30 patiënten (27,7%) kregen na een mediaan van 4 (2-8) dagen na ic-opname de diagnose probable CAPA. Kaplan-Meier-curves lieten een significant hogere 30-dagenmortaliteit zien bij patiënten met CAPA (44% vs. 19%; p = 0,002) of PIPA (74% vs. 26%; p < 0,001) ten opzichte van patiënten die niet voldeden aan de criteria voor aspergillose. De associatie tussen CAPA (OR 3,53; 95%-BI 1,29-9,67; p = 0,014) of PIPA (OR 11,60; 95%-BI 3,24-41,29; p < 0,001) en de 30-dagenmortaliteit werd bevestigd, ook na correctie voor confounders in een logistische regressieanalyse. Bij patiënten met CAPA die werden behandeld met voriconazol (13 patiënten; 43%) werd een trend voor een lagere mortaliteit (46% vs. 59%; p = 0,30) en een verlaging van de galactomannan-index in opeenvolgende monsters waargenomen.

Bron:
Bartoletti M, Pascale R, Cricca M, et al. Epidemiology of Invasive Pulmonary Aspergillosis Among Intubated Patients With COVID-19: A Prospective Study. Clin Infect Dis. 2021;73:e3606-14.

Adipokines, metabole en inflammatoire markers na starten antiretrovirale therapie

jul 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Adipokines, metabole en inflammatoire markers na starten antiretrovirale therapie

Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

jul 2022 | Pneumonie

Lees meer over Inzicht in immuunmetabolisme biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategie pneumonie

Nieuwe inzichten in wel of niet behandelen van resistente M. genitalium

jun 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties

Lees meer over Nieuwe inzichten in wel of niet behandelen van resistente M. genitalium

Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

jun 2022 | Antibioticaresistentie, Bacteriële infecties, Virale infecties

Lees meer over Promotie: Hoe kan sepsis nauwkeuriger worden vastgesteld?

Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

jun 2022 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Recombinant zostervaccin met adjuvans biedt langdurige bescherming

Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

jun 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Huidgerelateerde verwaarloosde tropische ziekten in de picture

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Lees meer
Lees meer over Toegenomen risico op neurologische aandoeningen na COVID-19

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over Diabetes significante risicofactor voor ernstig beloop COVID-19

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg