HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Delen via:

Combinatietherapie met lomustine plus temozolomide leidt bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom met methylering van de MGMT-promotor niet tot significante veranderingen in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de cognitieve functie in vergelijking met temozolomide alleen. Samen met het eerder aangetoonde overlevingsvoordeel van de combinatie, suggereren deze resultaten van de CeTeG/NOA-09-studie een netto langetermijnvoordeel van lomustine plus temozolomide.

Eerder gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase III-studie CeTeG/NOA-09 (NCT01149109) lieten al een significant langere totale overleving zien na behandeling met de combinatie lomustine-temozolomide ten opzichte van temozolomide alleen bij chemoradiotherapienaïeve patiënten met glioblastoom en een gemethyleerde MGMT-promotor. In deze studie werd ook het effect op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) en de cognitieve functie onderzocht.

CeTeG/NOA-09
Deelnemers waren 18-70 jaar, hadden een Karnofsky performance score ≥ 70% en werden behandeld in 17 universitaire ziekenhuizen in Duitsland. Zij kregen standaard radiotherapie (60 Gy) en werden 1:1 gerandomiseerd naar ofwel zes 6-weekse kuren lomustine (100 mg/m2 op dag 1) plus temozolomide (100-200 mg/m2 op dag 2-6) of standaard temozolomide (75 mg/m2 dagelijks tijdens radiotherapie plus zes 4-weekse kuren (150-200 mg/m2) op dag 1-5, elke 4 weken). Het primaire eindpunt was de totale overleving. HRQOL (EORTC QLQ-C30 en BN20) en de cognitieve functie (MMSE, NOA-07, TMT-A en B en COWA) werden als secundaire eindpunten meegenomen. Een verschil ≥ 10 punten voor de HRQOL werd beschouwd als klinisch relevant, evenals een verschil ≥ 3 punten op de MMSE.

HRQOL en cognitieve functie
Tussen juni 2011 en april 2014 werden 141 patiënten gerandomiseerd van wie er 129 startten met de behandeling en konden worden geïncludeerd in de gemodificeerde ‘intention tot treat’ (mITT)-populatie (63 in de temozolomide- en 66 in de lomustine-temozolomide-groep). De mediane follow-up voor HRQOL was 19,4 maanden (IQR 7,8-38,6), voor MMSE was dat 15,3 maanden (4,1-29,6) en voor COWA 11,0 maanden (0-27,5). Er werd geen significante verslechtering waargenomen in de HRQOL in de groep die lomustine-temozolomide kreeg (verschil tussen de groepen voor ‘global health’ 0,30 (95%-BI -0,23 tot 0,83); p = 0,26).

Verschillen in de MMSE waren in het voordeel van de temozolomide-groep (verschil -0,11 (95%-BI -0,19 tot -0,03); p = 0,0058) maar deze waren niet klinisch relevant (1,76/30 punten over 4 jaar). Daarnaast werden geen significante verschillen gezien tussen de groepen in de verschillende onderdelen van de neurocognitieve testbatterij (verschil voor COWA 0,04 (95%-BI -0,01 tot 0,09); p = 0,14).Bronnen:

  1. Weller J, Tzaridis T, Mack F, et al. Health-related quality of life and neurocognitive functioning with lomustine-temozolomide versus temozolomide in patients with newly diagnosed, MGMT-methylated glioblastoma (CeTeG/NOA-09): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20:1444-53.

ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

feb 2024 | Bot en wekedelentumoren, Leukemie

Lees meer over ATTRACT: internationaal onderzoek naar nieuwe middelen zeldzame kankers

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Gunstig effect van koffie bij darmkanker

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstig effect van koffie bij darmkanker

Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

feb 2024

Lees meer over Psilocybine als ondersteunende behandeling bij kankerpatiënten met depressie

Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

feb 2024

Lees meer over Prognostische communicatie bij palliatieve kankerzorg: het belang van woorden én cijfers

25ste Nationale Longkanker Symposium

feb 2024 | Chirurgie, Immuuntherapie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over 25ste Nationale Longkanker Symposium

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Geen significant betere OS door toevoegen abemaciclib, wel 13 maanden verschil

Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Beweging verbetert kwaliteit van leven tijdens palliatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2023

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02