HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Delen via:

Combinatietherapie met lomustine plus temozolomide leidt bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom met methylering van de MGMT-promotor niet tot significante veranderingen in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de cognitieve functie in vergelijking met temozolomide alleen. Samen met het eerder aangetoonde overlevingsvoordeel van de combinatie, suggereren deze resultaten van de CeTeG/NOA-09-studie een netto langetermijnvoordeel van lomustine plus temozolomide.

Eerder gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase III-studie CeTeG/NOA-09 (NCT01149109) lieten al een significant langere totale overleving zien na behandeling met de combinatie lomustine-temozolomide ten opzichte van temozolomide alleen bij chemoradiotherapienaïeve patiënten met glioblastoom en een gemethyleerde MGMT-promotor. In deze studie werd ook het effect op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) en de cognitieve functie onderzocht.

CeTeG/NOA-09
Deelnemers waren 18-70 jaar, hadden een Karnofsky performance score ≥ 70% en werden behandeld in 17 universitaire ziekenhuizen in Duitsland. Zij kregen standaard radiotherapie (60 Gy) en werden 1:1 gerandomiseerd naar ofwel zes 6-weekse kuren lomustine (100 mg/m2 op dag 1) plus temozolomide (100-200 mg/m2 op dag 2-6) of standaard temozolomide (75 mg/m2 dagelijks tijdens radiotherapie plus zes 4-weekse kuren (150-200 mg/m2) op dag 1-5, elke 4 weken). Het primaire eindpunt was de totale overleving. HRQOL (EORTC QLQ-C30 en BN20) en de cognitieve functie (MMSE, NOA-07, TMT-A en B en COWA) werden als secundaire eindpunten meegenomen. Een verschil ≥ 10 punten voor de HRQOL werd beschouwd als klinisch relevant, evenals een verschil ≥ 3 punten op de MMSE.

HRQOL en cognitieve functie
Tussen juni 2011 en april 2014 werden 141 patiënten gerandomiseerd van wie er 129 startten met de behandeling en konden worden geïncludeerd in de gemodificeerde ‘intention tot treat’ (mITT)-populatie (63 in de temozolomide- en 66 in de lomustine-temozolomide-groep). De mediane follow-up voor HRQOL was 19,4 maanden (IQR 7,8-38,6), voor MMSE was dat 15,3 maanden (4,1-29,6) en voor COWA 11,0 maanden (0-27,5). Er werd geen significante verslechtering waargenomen in de HRQOL in de groep die lomustine-temozolomide kreeg (verschil tussen de groepen voor ‘global health’ 0,30 (95%-BI -0,23 tot 0,83); p = 0,26).

Verschillen in de MMSE waren in het voordeel van de temozolomide-groep (verschil -0,11 (95%-BI -0,19 tot -0,03); p = 0,0058) maar deze waren niet klinisch relevant (1,76/30 punten over 4 jaar). Daarnaast werden geen significante verschillen gezien tussen de groepen in de verschillende onderdelen van de neurocognitieve testbatterij (verschil voor COWA 0,04 (95%-BI -0,01 tot 0,09); p = 0,14).



Bronnen:

  1. Weller J, Tzaridis T, Mack F, et al. Health-related quality of life and neurocognitive functioning with lomustine-temozolomide versus temozolomide in patients with newly diagnosed, MGMT-methylated glioblastoma (CeTeG/NOA-09): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20:1444-53.

HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

dec 2019 | Neurologie

Lees meer over HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Wereldwijd onderzoek naar genetica teruggekeerde hersentumoren

dec 2019 | Neurologie

Lees meer over Wereldwijd onderzoek naar genetica teruggekeerde hersentumoren

UMCG ontvangt 1,5 miljoen van ZonMW voor psychose-onderzoek

dec 2019 | Neurologie

Lees meer over UMCG ontvangt 1,5 miljoen van ZonMW voor psychose-onderzoek

Webcast - Het Neurologisch Jaaroverzicht

nov 2019 | Neurologie

Lees meer over Webcast - Het Neurologisch Jaaroverzicht

Geen verband tussen subjectieve en objectieve cognitieve symptomen bij lymeborreliose

nov 2019 | Infectieziekten

Lees meer over Geen verband tussen subjectieve en objectieve cognitieve symptomen bij lymeborreliose

Verband tussen subklinisch gehoorverlies en cognitieve prestaties

nov 2019 | Neurologie

Lees meer over Verband tussen subklinisch gehoorverlies en cognitieve prestaties

Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019

11 Dec 2019 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019

Real World Evidence in MS-studies

3 Dec 2019 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Real World Evidence in MS-studies

Mastering Migraine series | Deel 1

26 Nov 2019 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Mastering Migraine series | Deel 1

MS en Kinderen

30 Oct 2019 | Neurologie

Lees meer over MS en Kinderen

Secundair Progressieve Multipele Sclerose

30 Sep 2019 | Neurologie

Lees meer over Secundair Progressieve Multipele Sclerose

MS-behandeling: van Theorie naar Kliniek Sequencing en Real World Evidence

3 Dec 2018 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over MS-behandeling: van Theorie naar Kliniek Sequencing en Real World Evidence

Therapietrouw bij ziektemodificerende behandeling van MS

4 Jun 2018 | Neurologie

Lees meer over Therapietrouw bij ziektemodificerende behandeling van MS

Zwangerschap en MS: waarom moeten we hierover praten?

16 Jan 2018 om 20:30 | Neurologie

Lees meer over Zwangerschap en MS: waarom moeten we hierover praten?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Neurofilament light is een presymptomatische biomarker van MS

Lees meer
Lees meer over Neurofilament light is een presymptomatische biomarker van MS

Satralizumab ook als monotherapie effectief bij NMOSD

Lees meer
Lees meer over Satralizumab ook als monotherapie effectief bij NMOSD

Natalizumab tijdens de zwangerschap blijven gebruiken verlaagt de kans op relapses

Lees meer
Lees meer over Natalizumab tijdens de zwangerschap blijven gebruiken verlaagt de kans op relapses

Glutamine-synthetase als nieuwe astrocytische biomarker voor NMOSD

Lees meer
Lees meer over Glutamine-synthetase als nieuwe astrocytische biomarker voor NMOSD

Ofatumumab is significant effectiever dan teriflunomide bij RRMS

Lees meer
Lees meer over Ofatumumab is significant effectiever dan teriflunomide bij RRMS

Besmetting met humaan herpesvirus-6A verhoogt kans op MS

Lees meer
Lees meer over Besmetting met humaan herpesvirus-6A verhoogt kans op MS

Real-world data bevestigen effectiviteit en veiligheid van teriflunomide bij MS

Lees meer
Lees meer over Real-world data bevestigen effectiviteit en veiligheid van teriflunomide bij MS

Stamceltransplantatie vermindert vorming MS-laesies niet

Lees meer
Lees meer over Stamceltransplantatie vermindert vorming MS-laesies niet

Ponesimod verlaagt aantal relapses effectiever dan teriflunomide

Lees meer
Lees meer over Ponesimod verlaagt aantal relapses effectiever dan teriflunomide
Er zijn geen podcasts gevonden.