HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Delen via:

Combinatietherapie met lomustine plus temozolomide leidt bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom met methylering van de MGMT-promotor niet tot significante veranderingen in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de cognitieve functie in vergelijking met temozolomide alleen. Samen met het eerder aangetoonde overlevingsvoordeel van de combinatie, suggereren deze resultaten van de CeTeG/NOA-09-studie een netto langetermijnvoordeel van lomustine plus temozolomide.

Eerder gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase III-studie CeTeG/NOA-09 (NCT01149109) lieten al een significant langere totale overleving zien na behandeling met de combinatie lomustine-temozolomide ten opzichte van temozolomide alleen bij chemoradiotherapienaïeve patiënten met glioblastoom en een gemethyleerde MGMT-promotor. In deze studie werd ook het effect op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) en de cognitieve functie onderzocht.

CeTeG/NOA-09
Deelnemers waren 18-70 jaar, hadden een Karnofsky performance score ≥ 70% en werden behandeld in 17 universitaire ziekenhuizen in Duitsland. Zij kregen standaard radiotherapie (60 Gy) en werden 1:1 gerandomiseerd naar ofwel zes 6-weekse kuren lomustine (100 mg/m2 op dag 1) plus temozolomide (100-200 mg/m2 op dag 2-6) of standaard temozolomide (75 mg/m2 dagelijks tijdens radiotherapie plus zes 4-weekse kuren (150-200 mg/m2) op dag 1-5, elke 4 weken). Het primaire eindpunt was de totale overleving. HRQOL (EORTC QLQ-C30 en BN20) en de cognitieve functie (MMSE, NOA-07, TMT-A en B en COWA) werden als secundaire eindpunten meegenomen. Een verschil ≥ 10 punten voor de HRQOL werd beschouwd als klinisch relevant, evenals een verschil ≥ 3 punten op de MMSE.

HRQOL en cognitieve functie
Tussen juni 2011 en april 2014 werden 141 patiënten gerandomiseerd van wie er 129 startten met de behandeling en konden worden geïncludeerd in de gemodificeerde ‘intention tot treat’ (mITT)-populatie (63 in de temozolomide- en 66 in de lomustine-temozolomide-groep). De mediane follow-up voor HRQOL was 19,4 maanden (IQR 7,8-38,6), voor MMSE was dat 15,3 maanden (4,1-29,6) en voor COWA 11,0 maanden (0-27,5). Er werd geen significante verslechtering waargenomen in de HRQOL in de groep die lomustine-temozolomide kreeg (verschil tussen de groepen voor ‘global health’ 0,30 (95%-BI -0,23 tot 0,83); p = 0,26).

Verschillen in de MMSE waren in het voordeel van de temozolomide-groep (verschil -0,11 (95%-BI -0,19 tot -0,03); p = 0,0058) maar deze waren niet klinisch relevant (1,76/30 punten over 4 jaar). Daarnaast werden geen significante verschillen gezien tussen de groepen in de verschillende onderdelen van de neurocognitieve testbatterij (verschil voor COWA 0,04 (95%-BI -0,01 tot 0,09); p = 0,14).Bronnen:

  1. Weller J, Tzaridis T, Mack F, et al. Health-related quality of life and neurocognitive functioning with lomustine-temozolomide versus temozolomide in patients with newly diagnosed, MGMT-methylated glioblastoma (CeTeG/NOA-09): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20:1444-53.

Invloed van rookstatus op effectiviteit van PD-1-remmers bij NSCLC-patiënten met PD-L1 ≥ 50%

apr 2020 | Longziekten

Lees meer over Invloed van rookstatus op effectiviteit van PD-1-remmers bij NSCLC-patiënten met PD-L1 ≥ 50%

Talkpleurodese bij pleura-effusie: poeder versus suspensie

apr 2020 | Longziekten

Lees meer over Talkpleurodese bij pleura-effusie: poeder versus suspensie

Minder kankerdiagnoses door COVID-19

apr 2020 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Minder kankerdiagnoses door COVID-19

Stijgende kosten behandeling huidkanker

mrt 2020 | Dermatologie

Lees meer over Stijgende kosten behandeling huidkanker

AvL en LUMC gaan samenwerken op het gebied van immuuntherapie

mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over AvL en LUMC gaan samenwerken op het gebied van immuuntherapie

Cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

mrt 2020 | Oncologie

Lees meer over Cabazitaxel versus abirateron of enzalutamide bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 Nov 2018 om 20:30 | Hematologie

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

16 Apr 2018 om 20:30 | Longziekten

Lees meer over Radiologische beoordeling van patiënten op immuuntherapie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

maandag 28 sep 2020 van 19:00 tot 21:30 | Oncologie

Lees meer over Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Nivolumab en stereotactische bestraling bij voorbehandeld niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Nivolumab en stereotactische bestraling bij voorbehandeld niercelcarcinoom

Prognose van gevorderd seminoom steeds beter in beeld

Lees meer
Lees meer over Prognose van gevorderd seminoom steeds beter in beeld

Dubbele checkpointinhibitie plus radiotherapie lijkt bemoedigend bij niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Dubbele checkpointinhibitie plus radiotherapie lijkt bemoedigend bij niercelcarcinoom

Hypogefractioneerde radiotherapie ook na acht jaar non-inferieur

Lees meer
Lees meer over Hypogefractioneerde radiotherapie ook na acht jaar non-inferieur

Resecties van aangrenzende organen zijn vaak niet nodig

Lees meer
Lees meer over Resecties van aangrenzende organen zijn vaak niet nodig

Aanhoudend betere uitkomsten met nivolumab bij niercelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Aanhoudend betere uitkomsten met nivolumab bij niercelcarcinoom

Classificatie van prostaatkanker op grond van kleine niet-coderende RNA’s

Lees meer
Lees meer over Classificatie van prostaatkanker op grond van kleine niet-coderende RNA’s

Toevoeging van nivolumab veilig en effectief bij spierinvasieve blaaskanker

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van nivolumab veilig en effectief bij spierinvasieve blaaskanker

Geen betere pathologische respons, maar wel betere overleving met nintedanib

Lees meer
Lees meer over Geen betere pathologische respons, maar wel betere overleving met nintedanib

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie

Alles over het coronavirus