HRQOL en cognitieve functie na lomustine-temozolomide versus temozolomide

Delen via:

Combinatietherapie met lomustine plus temozolomide leidt bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom met methylering van de MGMT-promotor niet tot significante veranderingen in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de cognitieve functie in vergelijking met temozolomide alleen. Samen met het eerder aangetoonde overlevingsvoordeel van de combinatie, suggereren deze resultaten van de CeTeG/NOA-09-studie een netto langetermijnvoordeel van lomustine plus temozolomide.

Eerder gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase III-studie CeTeG/NOA-09 (NCT01149109) lieten al een significant langere totale overleving zien na behandeling met de combinatie lomustine-temozolomide ten opzichte van temozolomide alleen bij chemoradiotherapienaïeve patiënten met glioblastoom en een gemethyleerde MGMT-promotor. In deze studie werd ook het effect op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) en de cognitieve functie onderzocht.

CeTeG/NOA-09
Deelnemers waren 18-70 jaar, hadden een Karnofsky performance score ≥ 70% en werden behandeld in 17 universitaire ziekenhuizen in Duitsland. Zij kregen standaard radiotherapie (60 Gy) en werden 1:1 gerandomiseerd naar ofwel zes 6-weekse kuren lomustine (100 mg/m2 op dag 1) plus temozolomide (100-200 mg/m2 op dag 2-6) of standaard temozolomide (75 mg/m2 dagelijks tijdens radiotherapie plus zes 4-weekse kuren (150-200 mg/m2) op dag 1-5, elke 4 weken). Het primaire eindpunt was de totale overleving. HRQOL (EORTC QLQ-C30 en BN20) en de cognitieve functie (MMSE, NOA-07, TMT-A en B en COWA) werden als secundaire eindpunten meegenomen. Een verschil ≥ 10 punten voor de HRQOL werd beschouwd als klinisch relevant, evenals een verschil ≥ 3 punten op de MMSE.

HRQOL en cognitieve functie
Tussen juni 2011 en april 2014 werden 141 patiënten gerandomiseerd van wie er 129 startten met de behandeling en konden worden geïncludeerd in de gemodificeerde ‘intention tot treat’ (mITT)-populatie (63 in de temozolomide- en 66 in de lomustine-temozolomide-groep). De mediane follow-up voor HRQOL was 19,4 maanden (IQR 7,8-38,6), voor MMSE was dat 15,3 maanden (4,1-29,6) en voor COWA 11,0 maanden (0-27,5). Er werd geen significante verslechtering waargenomen in de HRQOL in de groep die lomustine-temozolomide kreeg (verschil tussen de groepen voor ‘global health’ 0,30 (95%-BI -0,23 tot 0,83); p = 0,26).

Verschillen in de MMSE waren in het voordeel van de temozolomide-groep (verschil -0,11 (95%-BI -0,19 tot -0,03); p = 0,0058) maar deze waren niet klinisch relevant (1,76/30 punten over 4 jaar). Daarnaast werden geen significante verschillen gezien tussen de groepen in de verschillende onderdelen van de neurocognitieve testbatterij (verschil voor COWA 0,04 (95%-BI -0,01 tot 0,09); p = 0,14).Bronnen:

  1. Weller J, Tzaridis T, Mack F, et al. Health-related quality of life and neurocognitive functioning with lomustine-temozolomide versus temozolomide in patients with newly diagnosed, MGMT-methylated glioblastoma (CeTeG/NOA-09): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20:1444-53.

Nieuwe efficiënte behandeling voor gemetastaseerd melanoom

dec 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Nieuwe efficiënte behandeling voor gemetastaseerd melanoom

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

Endoscopische screening zinvol bij lynchsyndroom

nov 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Endoscopische screening zinvol bij lynchsyndroom

Het gebruik van radiotherapie bij niet-gemetastaseerde prostaatkanker

nov 2022 | Chirurgie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over Het gebruik van radiotherapie bij niet-gemetastaseerde prostaatkanker

Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Serplulimab plus chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij ES-SCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

Lees meer
Lees meer over Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

COVID-19-sterfte in cardio-oncologiepopulatie hoger in subgroepen

Lees meer
Lees meer over COVID-19-sterfte in cardio-oncologiepopulatie hoger in subgroepen

Eindelijk een gerandomiseerde trial naar effectiviteit colonoscopie

Lees meer
Lees meer over Eindelijk een gerandomiseerde trial naar effectiviteit colonoscopie

Darmmicrobioom van invloed bij ontstaan premaligne darmlaesies

Lees meer
Lees meer over Darmmicrobioom van invloed bij ontstaan premaligne darmlaesies

Inzet CADe verhoogt opsporing (hele kleine) adenomen

Lees meer
Lees meer over Inzet CADe verhoogt opsporing (hele kleine) adenomen

Positief voorspellende waarde van FIT standaardiseren ‘onmogelijk’

Lees meer
Lees meer over Positief voorspellende waarde van FIT standaardiseren ‘onmogelijk’

Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

MedNet Oncologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

jun 2022 | Longoncologie

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-03

MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

apr 2022 | Borstkanker

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2022

mrt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2022