Immunogeniciteit en reactogeniciteit van heterologe ChAdOx1 nCoV-19/mRNA-vaccinatie

Delen via:

Duitse onderzoekers schrijven in een Brief Communication in Nature Medicine dat heterologe prime-boost vaccinatie tegen SARS-CoV-2 met een vector- en een mRNA-vaccin een sterke humorale en cellulaire immuunrespons induceert met een aanvaardbaar reactogeniciteitsprofiel.

Heterologe vaccinatie met het ChAdOx1 nCoV-19 vectorvaccin (prime) gevolgd door een mRNA-vaccin (BNT162b2 of mRNA-1273, boost) wordt momenteel in meerdere landen aanbevolen, hoewel er nog weinig data beschikbaar zijn over de immunogeniciteit en reactogeniciteit van deze strategie. In deze observationele studie werden 216 gezonde volwassen (voornamelijk werknemers van het Saarland University Medical Center, waar het onderzoek werd uitgevoerd) geïncludeerd voorafgaand aan de tweede vaccinatie met ChAdOx1 nCoV-19, BNT162b2 of mRNA-1273. Van hen ondergingen er 97 heterologe vaccinatie met ChAdOx1 en een mRNA-vaccin (vector/mRNA), terwijl respectievelijk 55 en 64 deelnemers een homoloog regime kregen (vector/vector of mRNA/mRNA).

De onderzoekers laten zien dat het heterologe vaccinregime spike-specifiek IgG, neutraliserende antilichamen en spike-specifieke CD4 T-cellen induceerde, waarvan de niveaus significant hoger waren dan na homologe vectorvaccinatie en hoger dan of vergelijkbaar met homologe mRNA-regimes. Bovendien waren spike-specifieke CD8 T-celniveaus na heterologe vaccinatie significant hoger dan na beide homologe regimes. Spike-specifieke T-cellen waren overwegend polyfunctioneel met grotendeels overlappende cytokineproducerende fenotypes voor alle drie de regimes. Ontvangers van zowel het homologe vectorregime als de heterologe vector/mRNA-combinatie rapporteerden een grotere reactogeniciteit na de eerste vectorvaccinatie, terwijl heterologe boosting goed werd verdragen en vergelijkbaar was met de homologe mRNA-boost.

Bron:
Schmidt T, Klemis V, Schub D, et al. Immunogenicity and reactogenicity of heterologous ChAdOx1 nCoV-19/mRNA vaccination. Nat Med. 2021 Jul 26. Online ahead of print.

Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

mei 2022 | Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Nauwelijks nog reële opties voor vroegbehandeling COVID-19

Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

mei 2022 | Bacteriële infecties, Tuberculose

Lees meer over Vergelijking van THT en IFN-γ-bepaling voor latente tuberculose-infectie bij hoogrisicopersonen

Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Veel aandacht voor corona tijdens ECCMID

Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

mei 2022 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Capsideremming met lenacapavir bij multiresistente hiv-1-infectie

Anakinra vermindert gebruik van antibiotica bij hematologische maligniteit

mei 2022 | Antibioticaresistentie, Leukemie, Lymfoom, MM

Lees meer over Anakinra vermindert gebruik van antibiotica bij hematologische maligniteit

Dolutegravir als eerste- of tweedelijnsbehandeling bij kinderen

mei 2022 | HIV, Kinderen, Virale infecties

Lees meer over Dolutegravir als eerste- of tweedelijnsbehandeling bij kinderen

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken
Er zijn geen e-learnings gevonden.

3e hiv & mental health symposium

donderdag 6 okt 2022 van 16:00 tot 20:15 | HIV, Virale infecties

Lees meer over 3e hiv & mental health symposium

Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Lees meer
Lees meer over Na derde vaccinatie tegen COVID-19 langer immuun

Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

Lees meer
Lees meer over Imatinib veroorzaakt geen cardiotoxiciteit bij COVID-19

De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Lees meer
Lees meer over De neurobiologie van COVID-19: wat weten we?

Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: COVID-19-vaccin even effectief bij IBD-patiënten als bij controles

Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over Adequate immuunrespons na COVID-19-vaccinatie bij hiv-patiënten

Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivirine net zo goed als frequentere toediening

Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Lees meer
Lees meer over Klinische uitkomsten van COVID-19 op basis van hiv-status

Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

Lees meer
Lees meer over Vroegdetectie van hiv kan risico op resistentie tegen integraseremmers verminderen

DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Lees meer
Lees meer over DAA’s hebben gunstig effect op HCV-incidentie bij hiv-patiënten

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg