Immuunrespons na SARS-CoV-2-vaccinatie bij nierpatiënten

Delen via:

Uit de Nederlandse RECOVAC-studie blijkt dat de immuunrespons na SARS-CoV-2-vaccinatie bij patiënten met chronische nierschade (CNS) door dialysepatiënten bijna net zo goed is als in gezonde controles. De respons was echter slecht onder patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan.

In SARS-CoV-2-vaccintrials werden nierpatiënten meestal niet geïncludeerd. Bovendien is bekend dat vaccinaties tegen andere virussen bij hen minder goed werken. Het doel van deze prospectieve multicenterstudie was daarom om de immunogeniciteit, tolerantie en veiligheid van SARS-CoV-2-vaccinatie te onderzoeken bij CNS-patiënten (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2; n = 162), dialysepatiënten (n = 159) en niertransplantatiepatiënten (n = 288), in vergelijking met een controlegroep zonder nierziekte (eGFR > 45 ml/min/1,73 m2; n = 191).

Alle deelnemers kregen twee doses van het mRNA-1273 COVID-19vaccin (Moderna) en het primaire eindpunt dat werd bestudeerd was seroconversie. Opvallend was dat de mate van seroconversie bij niertransplantatiepatiënten duidelijk lager was dan in de controlegroep (56,9 versus 100%, p < 0,001). Een non-respons was bij deze patiënten onder meer geassocieerd met hogere mycofenolzuurspiegels, een hogere leeftijd, lagere lymphocytenconcentratie, lagere eGFR en een kortere tijd sinds transplantatie. Bovendien waren bij hen titers voor neutraliserende antilichamen en de T-celrespons lager dan bij controles. 

De mate van seroconversie lag binnen de groepen patiënten met CNS (100%) en op dialyse (99,4%) een stuk hoger. Maar: de bereikte antistofconcentraties waren vergeleken met de controlegroep (gemiddeld 3.186 BAU/ml), wel lager bij de CNS-patiënten (2.405 BAU/ml; p = 0,06) en dialysepatiënten (1.650 BAU/ml; p < 0,001). Verder hadden dialysepatiënten en vooral niertransplantatiepatiënten na de vaccinatie minder vaak systemische bijwerkingen zoals koorts, koude rillingen en spierpijn en werden er geen veiligheidsproblemen gevonden.

Bron:
Sanders SJ, Bemelman FJ, Messchendorp AL, et al. The RECOVAC Immune-response Study: The Immunogenicity, Tolerability, and Safety of COVID-19 Vaccination in Patients With Chronic Kidney Disease, on Dialysis, or Living With a Kidney Transplant. Transplantation;106:821-34.

Meerderheid niertransplantatiepatiënten werkt en functioneert goed op het werk

okt 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Meerderheid niertransplantatiepatiënten werkt en functioneert goed op het werk

Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

sep 2022 | Dialyse

Lees meer over Kolffbeurs voor voorspellende modellen voor kwaliteit van leven

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

ASN Highlights 2022

1 dec 2022 om 20:30 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis
Er zijn geen e-learnings gevonden.

ASN Highlights 2022

donderdag 1 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Chronische nierschade, Niertransplantatie, SLE

Lees meer over ASN Highlights 2022

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01