Innoveren met mHealth

Delen via:

Kinderlongarts Boony Thio (Medisch Spectrum Twente) maakt zich hard voor toepassing van mobile health (mHealth), om de patiëntenzorg efficiënter en patiëntvriendelijker te maken en de zorg te ontlasten. De Puffer-app is een bekend voorbeeld, maar als innovatie-ambassadeur heeft hij meer ijzers in het vuur.

Het is nu een jaar geleden dat Thio binnen Medisch Spectrum Twente is aangesteld als innovatie-ambassadeur. Deels een bevestiging van wat hij al deed op innovatiegebied, maar ook bedoeld om innovatie verder te brengen. “Het doel van deze benoeming is mensen bewustmaken van de grote noodzaak van innovatie”, zegt hij. “De zorg loopt door personeelstekorten en vergrijzing totaal vast, we kunnen niet doorgaan op deze manier. Technologie biedt steeds meer mogelijkheden om patiënten op een andere manier te begeleiden en behandelen. Steeds meer problemen zijn met monitoring al in de thuissituatie op te lossen. Dat geeft je als behandelaar bovendien een eerder en beter beeld van de patiënt, omdat je trends en verbanden ziet waarop je kunt anticiperen. Je kunt dus sneller diagnoses stellen; het zesde zintuig van de specialist wordt vervangen door een slim kastje.”

Thio heeft het eerste jaar van zijn nieuwe aanstelling gebruikt om te inventariseren welke innovatie-initiatieven al binnen zijn ziekenhuis bestaan. Hij heeft een centraal lab gecreëerd om mensen met innovaties bij elkaar te brengen en externe stakeholders uit te nodigen. “Te vaak komt een bedrijf dat een app heeft ontwikkeld met de vraag om het bij patiënten te testen”, zegt hij. “Dat is jammer. Je zou juist eerst bij patiënten en artsen moeten inventariseren wat het probleem is, wat je probeert op te lossen. ” Hij wil draagvlak creëren voor innovatie. “Het moet prioriteit krijgen bij elke medische beroepsgroep ”, zegt hij, “waar tijd voor vrijgemaakt moet worden. Iedereen ziet dingen waarvan hij denkt: dit kan beter en efficiënter. Ik nodig dus zorgprofessionals uit om met ideeën te komen.”

Verschil in acceptatie

Waar sommige artsen direct enthousiast zijn over zulke toepassingen, reageren andere afwachtend, terughoudend of zelfs cynisch, merkt Thio. “Dat verwachtte ik ook al”, zegt hij. “Mijn missie is ook om het niet aan ze op te dringen, maar te laten zien dat het kansen biedt om patiënten beter te behandelen met een zo gering mogelijke belasting voor de zorg en de patiënt. Zorg op afstand is geen ‘afstandelijke zorg’, wat je soms als kritiek hoort, maar juist zorg op maat. Je maakt de zorg samen met de individuele patiënt effectiever en efficiënter.”

Patiënten zijn in hun acceptatie van mHealth verder, merkt Thio. “Als kinderarts heb ik te maken met ouders van kinderen die relatief jong zijn”, vertelt hij, “zij zijn al gewend aan technologie en vaak ook al aan zelfmetingen. Maar ook oudere mensen kunnen vertrouwen opbouwen met behulp van de zekerheid die monitoring op afstand biedt. Het medisch beslisproces wordt transparanter en beter onderbouwd. Dan zul je zien dat ze gaandeweg op basis van de metingen ook zelf al stappen gaan zetten om gezondheidsproblemen te voorkomen, ze krijgen skills om hun ziekte zelf te gaan managen.”

Praktische voorbeelden

Al voor zijn benoeming als innovatie-adviseur had Thio de Puffer-app ontwikkeld voor eHealth bij kinderen met astma met behulp van thuisdiagnostiek. “Die heeft inmiddels meerdere upgrades gehad”, vertelt hij. “Het aantal gebruikers verdubbelt elk jaar en daar moet de software op aangepast worden. Er is in de regio en ook landelijk veel belangstelling voor deze app, waar we natuurlijk op in zullen gaan. Het zou verspreiding van innovatie ten goede komen als medische professionals op verschillende werkplekken actief waren, want vaak zit aan de technologie ook een workflow vast, het is niet ‘copy paste’.” Een andere innovatie waarbij Thio betrokken is, is het ACHILLES-project: een slimme handschoen voor kinderen die een infuus nodig hebben. “Echt een voorbeeld van een project waarin patiënten, ontwikkelaars, artsen en verpleegkundigen samenwerken om tot een product te komen dat een medische handeling beter en minder belastend maakt voor kinderen”, aldus Thio. 

Hij is inmiddels ook alweer bezig met andere ontwikkelingen. Een sensor op de huid bijvoorbeeld om bij kinderen met overgewicht het metabolisme te meten. Hij legt uit: “Een huidsensor meet of het kind koolhydraten of vetten verbrandt met behulp van de aceton die hij produceert. Zo kan hij real-time zien welke mate van beweging voldoende is om optimaal vetten te verbranden. Dit werkt motiverend om activiteiten langer vol te houden, om op den duur weer aan te kunnen haken bij leeftijdsgenoten.” Weer een ander voorbeeld is de ‘wearable breathing trainer’, voor kinderen met problemen met de ademhaling. “Ze verliezen de controle over hun ademhaling als ze benauwd worden”, vertelt Thio. “Dit vestje helpt ze dan om de ademhaling weer onder controle te brengen door die te ‘pacen’.” 

Betrouwbaar en speels

Een belangrijk uitgangspunt om bij mHealth tot succesvolle toepassing te komen, is dat de toepassing betrouwbaar moet zijn en makkelijk te gebruiken, stelt Thio. “Klachten en symptomen komen vaak onverwacht en kunnen dus thuis het best ‘gevangen’ worden, waarbij je ook inzicht krijgt over de aanleiding van de klacht. Als je zoals nu in de huidige zorg patiënten bij controleafspraken meet, waarbij er geen (ernstige) klachten zijn, mis je informatie die eigenlijk in de thuissituatie voor het oprapen ligt. Hierdoor ben je meer afhankelijk van de anamnese, die beïnvloed wordt door de perceptie van klachten.” Speciaal voor kinderen is het belangrijk als de toepassing een spelelement kent. “Kinderen zijn gek op games”, zegt Thio, “gamification is een krachtig instrument bij de Puffer-app. Longfunctie blazen is saai. Maar het wordt leuk als je een kaars kan uitblazen of een ouder kind een raket kan lanceren.”

Gebrekkige koppeling

Over één aspect van mHealth is Thio minder goed te spreken en dat is de – vaak gebrekkige – digitale interoperabiliteit tussen de ziekenhuissystemen en patiëntendossiers. “Een lastig onderwerp, maar we proberen er wel degelijk stappen in te zetten.”

Als een ander relevant ontwikkelgebied noemt Thio de inzet van mHealth bij COVID-19 of andere virale epidemieën: “We hebben heel veel geleerd tijdens de coronapandemie over zorg op afstand, dus we proberen nu het momentum vast te houden en te zorgen dat zoveel mogelijk patiënten thuis worden behandeld als dit verantwoord mogelijk is. Je wilt voorkomen dat patiënten te vroeg, te laat of onnodig in het ziekenhuis terechtkomen, wat toch nog regelmatig gebeurt. Met goed gevalideerde meetapparatuur kunnen patiënten veilig in eigen omgeving ziek zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat er 7×24 uur adequate monitoring in het ziekenhuis is. In tegenstelling tot wat wellicht wordt gedacht, is dit geen verzwaring maar juist een verlichting van het werk in het ziekenhuis, omdat je veel meer patiënten op afstand kunt monitoren, wat je ‘span of control’ vergroot en de ziekenhuiszorg ontlast.”

Lees ook dit eerdere interview met Boony Thio over de Puffer-app: ‘Kinderen met astma zijn stabieler door gebruik van de Puffer-app’

Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

dec 2023 | Pneumonie

Lees meer over Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

nov 2023 | Astma

Lees meer over Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

Vapen heeft acute effecten op hart en longen

nov 2023

Lees meer over Vapen heeft acute effecten op hart en longen

Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

nov 2023 | Astma, COPD

Lees meer over Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

nov 2023 | COPD

Lees meer over Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

Kankervaccin beloftevol bij longkanker met resistentie tegen immuuntherapie

nov 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie, Vaccinatie

Lees meer over Kankervaccin beloftevol bij longkanker met resistentie tegen immuuntherapie

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02