Innoveren met mHealth

Delen via:

Kinderlongarts Boony Thio (Medisch Spectrum Twente) maakt zich hard voor toepassing van mobile health (mHealth), om de patiëntenzorg efficiënter en patiëntvriendelijker te maken en de zorg te ontlasten. De Puffer-app is een bekend voorbeeld, maar als innovatie-ambassadeur heeft hij meer ijzers in het vuur.

Het is nu een jaar geleden dat Thio binnen Medisch Spectrum Twente is aangesteld als innovatie-ambassadeur. Deels een bevestiging van wat hij al deed op innovatiegebied, maar ook bedoeld om innovatie verder te brengen. “Het doel van deze benoeming is mensen bewustmaken van de grote noodzaak van innovatie”, zegt hij. “De zorg loopt door personeelstekorten en vergrijzing totaal vast, we kunnen niet doorgaan op deze manier. Technologie biedt steeds meer mogelijkheden om patiënten op een andere manier te begeleiden en behandelen. Steeds meer problemen zijn met monitoring al in de thuissituatie op te lossen. Dat geeft je als behandelaar bovendien een eerder en beter beeld van de patiënt, omdat je trends en verbanden ziet waarop je kunt anticiperen. Je kunt dus sneller diagnoses stellen; het zesde zintuig van de specialist wordt vervangen door een slim kastje.”

Thio heeft het eerste jaar van zijn nieuwe aanstelling gebruikt om te inventariseren welke innovatie-initiatieven al binnen zijn ziekenhuis bestaan. Hij heeft een centraal lab gecreëerd om mensen met innovaties bij elkaar te brengen en externe stakeholders uit te nodigen. “Te vaak komt een bedrijf dat een app heeft ontwikkeld met de vraag om het bij patiënten te testen”, zegt hij. “Dat is jammer. Je zou juist eerst bij patiënten en artsen moeten inventariseren wat het probleem is, wat je probeert op te lossen. ” Hij wil draagvlak creëren voor innovatie. “Het moet prioriteit krijgen bij elke medische beroepsgroep ”, zegt hij, “waar tijd voor vrijgemaakt moet worden. Iedereen ziet dingen waarvan hij denkt: dit kan beter en efficiënter. Ik nodig dus zorgprofessionals uit om met ideeën te komen.”

Verschil in acceptatie

Waar sommige artsen direct enthousiast zijn over zulke toepassingen, reageren andere afwachtend, terughoudend of zelfs cynisch, merkt Thio. “Dat verwachtte ik ook al”, zegt hij. “Mijn missie is ook om het niet aan ze op te dringen, maar te laten zien dat het kansen biedt om patiënten beter te behandelen met een zo gering mogelijke belasting voor de zorg en de patiënt. Zorg op afstand is geen ‘afstandelijke zorg’, wat je soms als kritiek hoort, maar juist zorg op maat. Je maakt de zorg samen met de individuele patiënt effectiever en efficiënter.”

Patiënten zijn in hun acceptatie van mHealth verder, merkt Thio. “Als kinderarts heb ik te maken met ouders van kinderen die relatief jong zijn”, vertelt hij, “zij zijn al gewend aan technologie en vaak ook al aan zelfmetingen. Maar ook oudere mensen kunnen vertrouwen opbouwen met behulp van de zekerheid die monitoring op afstand biedt. Het medisch beslisproces wordt transparanter en beter onderbouwd. Dan zul je zien dat ze gaandeweg op basis van de metingen ook zelf al stappen gaan zetten om gezondheidsproblemen te voorkomen, ze krijgen skills om hun ziekte zelf te gaan managen.”

Praktische voorbeelden

Al voor zijn benoeming als innovatie-adviseur had Thio de Puffer-app ontwikkeld voor eHealth bij kinderen met astma met behulp van thuisdiagnostiek. “Die heeft inmiddels meerdere upgrades gehad”, vertelt hij. “Het aantal gebruikers verdubbelt elk jaar en daar moet de software op aangepast worden. Er is in de regio en ook landelijk veel belangstelling voor deze app, waar we natuurlijk op in zullen gaan. Het zou verspreiding van innovatie ten goede komen als medische professionals op verschillende werkplekken actief waren, want vaak zit aan de technologie ook een workflow vast, het is niet ‘copy paste’.” Een andere innovatie waarbij Thio betrokken is, is het ACHILLES-project: een slimme handschoen voor kinderen die een infuus nodig hebben. “Echt een voorbeeld van een project waarin patiënten, ontwikkelaars, artsen en verpleegkundigen samenwerken om tot een product te komen dat een medische handeling beter en minder belastend maakt voor kinderen”, aldus Thio. 

Hij is inmiddels ook alweer bezig met andere ontwikkelingen. Een sensor op de huid bijvoorbeeld om bij kinderen met overgewicht het metabolisme te meten. Hij legt uit: “Een huidsensor meet of het kind koolhydraten of vetten verbrandt met behulp van de aceton die hij produceert. Zo kan hij real-time zien welke mate van beweging voldoende is om optimaal vetten te verbranden. Dit werkt motiverend om activiteiten langer vol te houden, om op den duur weer aan te kunnen haken bij leeftijdsgenoten.” Weer een ander voorbeeld is de ‘wearable breathing trainer’, voor kinderen met problemen met de ademhaling. “Ze verliezen de controle over hun ademhaling als ze benauwd worden”, vertelt Thio. “Dit vestje helpt ze dan om de ademhaling weer onder controle te brengen door die te ‘pacen’.” 

Betrouwbaar en speels

Een belangrijk uitgangspunt om bij mHealth tot succesvolle toepassing te komen, is dat de toepassing betrouwbaar moet zijn en makkelijk te gebruiken, stelt Thio. “Klachten en symptomen komen vaak onverwacht en kunnen dus thuis het best ‘gevangen’ worden, waarbij je ook inzicht krijgt over de aanleiding van de klacht. Als je zoals nu in de huidige zorg patiënten bij controleafspraken meet, waarbij er geen (ernstige) klachten zijn, mis je informatie die eigenlijk in de thuissituatie voor het oprapen ligt. Hierdoor ben je meer afhankelijk van de anamnese, die beïnvloed wordt door de perceptie van klachten.” Speciaal voor kinderen is het belangrijk als de toepassing een spelelement kent. “Kinderen zijn gek op games”, zegt Thio, “gamification is een krachtig instrument bij de Puffer-app. Longfunctie blazen is saai. Maar het wordt leuk als je een kaars kan uitblazen of een ouder kind een raket kan lanceren.”

Gebrekkige koppeling

Over één aspect van mHealth is Thio minder goed te spreken en dat is de – vaak gebrekkige – digitale interoperabiliteit tussen de ziekenhuissystemen en patiëntendossiers. “Een lastig onderwerp, maar we proberen er wel degelijk stappen in te zetten.”

Als een ander relevant ontwikkelgebied noemt Thio de inzet van mHealth bij COVID-19 of andere virale epidemieën: “We hebben heel veel geleerd tijdens de coronapandemie over zorg op afstand, dus we proberen nu het momentum vast te houden en te zorgen dat zoveel mogelijk patiënten thuis worden behandeld als dit verantwoord mogelijk is. Je wilt voorkomen dat patiënten te vroeg, te laat of onnodig in het ziekenhuis terechtkomen, wat toch nog regelmatig gebeurt. Met goed gevalideerde meetapparatuur kunnen patiënten veilig in eigen omgeving ziek zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat er 7×24 uur adequate monitoring in het ziekenhuis is. In tegenstelling tot wat wellicht wordt gedacht, is dit geen verzwaring maar juist een verlichting van het werk in het ziekenhuis, omdat je veel meer patiënten op afstand kunt monitoren, wat je ‘span of control’ vergroot en de ziekenhuiszorg ontlast.”

Lees ook dit eerdere interview met Boony Thio over de Puffer-app: ‘Kinderen met astma zijn stabieler door gebruik van de Puffer-app’

Veel ontwikkelingen rond behandeling pulmonale arteriële hypertensie

dec 2022 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Veel ontwikkelingen rond behandeling pulmonale arteriële hypertensie

Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

dec 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

Online gedragstherapie helpt bij vermoeidheid door sarcoïdose

dec 2022

Lees meer over Online gedragstherapie helpt bij vermoeidheid door sarcoïdose

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Sintilimab plus bevacizumab-biosimilar en chemotherapie voor EGFR-gemuteerd NSCLC met progressie na EGFR-TKI

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01