Inspiratoire ademspiertraining verbetert herstel na COVID-19

Delen via:

Inspiratoire ademspiertraining leidde in een gerandomiseerde studie tot een afname van de ernst van benauwdheid en kan een effectief onderdeel zijn van COVID-19-revalidatiestrategieën. Dat concluderen Britse onderzoekers in European Respiratory Journal.

Het doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde studie was om de rol van inspiratoire ademspiertraining (IMT) te onderzoeken als niet-gesuperviseerde revalidatiestrategie bij volwassenen met long COVID. Daarvoor werden 281 volwassenen (leeftijd 46,6 ± 12,2 jaar; 88% vrouw) die herstelden van zelfgerapporteerde COVID-19 (9,0 ± 4,2 maanden na acute infectie) 4:1 gerandomiseerd naar 8 weken IMT of standaardzorg (wachtlijst). Vragenlijsten over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en kortademigheid (King’s Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD) en Transition Dyspnoea Index (TDI)), ademhalingsspierkracht en fitheid (Chester Step Test) werden voor en na de interventie beoordeeld. Het primaire eindpunt was de totale K-BILD-score.

In de intention-to-treat-populatie werd geen verschil waargenomen tussen de groepen in de totale K-BILD-score na de interventie (controle: 59,5 ± 12,4; IMT: 58,2 ± 12,3), maar IMT leidde wel tot klinisch betekenisvolle verbeteringen in de K-BILD-domeinen voor kortademigheid (controle: 59,8 ± 12,6; IMT: 62,2 ± 16,2; p < 0,05) en borstsymptomen (controle: 59,2 ± 18,7; IMT: 64,5 ± 18,2; p < 0,05), en in kortademigheid volgens de TDI (controle: 0,9 ± 1,7 versus 2,0 ± 2,0; p < 0,05). IMT leidde ook tot een verbetering van de ademhalingsspierkracht en de aerobe conditie. 

Gezien de diversiteit van long COVID, is verder onderzoek nodig naar de individuele reacties op revalidatie. Volgens de onderzoekers benadrukt het hoge uitvalspercentage dat één strategie waarschijnlijk niet voor iedereen geschikt is.

Bron:

McNarry MA, Berg RM, Shelley J, et al. Inspiratory muscle training enhances recovery post-COVID-19: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2022;60:2103101.

Telerevalidatie mogelijk alternatief voor longrevalidatie in behandelcentrum

nov 2022 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Telerevalidatie mogelijk alternatief voor longrevalidatie in behandelcentrum

NFK: Contact met lotgenoten helpt, maar niet iedereen geïnformeerd

nov 2022

Lees meer over NFK: Contact met lotgenoten helpt, maar niet iedereen geïnformeerd

Beïnvloedt BMI de effectiviteit van behandeling voor PAH?

nov 2022 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Beïnvloedt BMI de effectiviteit van behandeling voor PAH?

Gepersonaliseerde preventie en behandeling van hersenmetastasen

nov 2022 | Immuuntherapie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over Gepersonaliseerde preventie en behandeling van hersenmetastasen

Longkanker opsporen met elektronische neus

nov 2022 | Longoncologie

Lees meer over Longkanker opsporen met elektronische neus

Studies naar minder OCS-gebruik bij ernstig astma

okt 2022 | Astma

Lees meer over Studies naar minder OCS-gebruik bij ernstig astma

Live online GOLD-café

23 jan 2023 om 19:30 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

23 nov 2022 om 20:00

Lees meer over Pulmo Lounge: Hoesten, een oplosbaar probleem?

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01