Internationale samenwerking levert betere prognostische index op

Delen via:

IMPI geeft een nauwkeurigere schatting van het recidief risico en de overlevingskans van individuele patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) dan de huidige IPI. Dit staat beschreven in een JCO-publicatie van het PETRA-consortium, “Een vruchtbare samenwerking met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland”, benoemt prof. dr. J.M. (Josée) Zijlstra-Baalbergen. “Als je de data deelt, dan kun je er meer uithalen. We zijn deze internationale ‘shared database’ gestart met behulp van KWF-grants.”

De International Prognostic Index (IPI) wordt sinds 1993 gebruikt voor het schatten van de prognose van DLBCL-patiënten. “Die score is heel simpel en gebaseerd op de aan- of afwezigheid van enkele risicofactoren, zoals de leeftijd onder of boven 60 jaar en ziektestadium van I/II of III/IV”, vertelt Zijlstra, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC (locatie VUmc). “Dat binaire denken is uit de tijd dat artsen deze risicoscore nog uit hun hoofd moesten bepalen. Tegenwoordig is er uitgebreide ondersteuning met computers. Op die manier kun je het metabool tumorvolume (MTV) berekenen. Dat zegt meer over de ziekte-ernst dan alleen de onderverdeling tussen I/II versus III/IV.”

Betere voorspelling van de prognose

MTV wordt vastgesteld met behulp van 18-fluor fluorodeoxy-glucose positron emissie tomografie-computertomografie (FDG-PET-CT-scan) en is prognostisch in verschillende subtypen lymfomen, waaronder DLBCL. De optimale manier om MTV te bepalen was tot nu toe onbekend.

In eerdere studies is de waarde van MTV op een dichotome manier onderzocht. Zijlstra en anderen evalueerden de relatie tussen MTV, vastgesteld als een continue variabele, met de overlevingskans en de beste manier om MTV te integreren met (componenten van) IPI. Op de website van het PETRA-consortium (PET ReAnalysis, petralymphoma.org) staat een tool waarmee iedere dokter op basis van de scan op een tamelijk simpele manier het MTV kan uitrekenen.

In IMPI worden drie factoren meegenomen: het MTV, dat representatief is voor de totale ziektelast, het stadium, dat een maatstaf is voor de verspreiding van de ziekte, en de leeftijd, die de biologische reserve van de patiënt weerspiegelt. IMPI bleek een eenvoudige en robuuste prognostische index die de prognose voor DLBCL beter voorspelt dan IPI. “IMPI is met name bedoeld om poor risk-patiënten beter te kunnen detecteren”, laat Zijlstra weten. “Met een IPI van 5 heeft de patiënt een minder gunstige prognose dan met een score van 0 of 1, maar de positief voorspellende waarde is niet zo groot. Met een kwantitatieve beoordeling van de PET-scan kun je er veel meer uithalen dan met visuele beoordeling, wat momenteel de standaard is. We denken dat MTV van grote toegevoegde waarde is.”

Gebruik van IMPI in studieverband

In meerdere HOVON-studies naar de eerste- en tweedelijnsbehandeling van DLBCL wordt het MTV bepaald, in aanvulling op de visuele beoordeling van de PET-scan. Voor deze nieuwe (semi)kwantitatieve beoordeling, radiomics genaamd, is in 2019 een nieuwe KWF-grant verstrekt. Het plan is om op alle meetmomenten tijdens het behandeltraject meer uit de PET-scans te halen dan dat tot nu toe is gedaan.

De huidige data zijn vooral verkregen vanuit de eerstelijnsbehandeling. “We hebben in onze PETRA-database nog niet zoveel data over de tweedelijnsbehandeling”, beargumenteert Zijlstra. “Maar bijvoorbeeld in HOVON-136, een nieuwe tweedelijnsstudie, willen we MTV in combinatie met leeftijd en ziektestadium gaan meenemen, om te bepalen of die het beter doet dat de Secundary Age-adjusted IPI, de huidige prognostische index voor het recidief-lymfoom.”

Invloed op de behandeling

Met de IMPI kan niet alleen voorspeld worden welke DLBCL-patiënten het niet goed gaan doen op R-CHOP – het regime waarop deze score is gebaseerd – maar er zijn tegenwoordig betere therapieën, onder andere CAR T-celtherapie en bispecifieke monoklonale antistoffen. “Voor poor risk-patiënten hebben we mogelijk op korte termijn een betere behandeling en moeten we hen veel eerder in studies naar deze nieuwe behandelingen includeren”, vindt Zijlstra. “Als je die nieuwe prognostische index toepast, dan kun je patiënten gericht een andere behandeling aanbieden. We hopen aan te tonen dat na die voorspelling de uitkomsten daadwerkelijk verbeteren.”

Bron:

Mikhaeel NG, Heymans MW, Eertink JJ, et al. Proposed New Dynamic Prognostic Index for Diffuse Large B-Cell Lymphoma: International Metabolic Prognostic Index. J Clin Oncol. 2022:JCO2102063.

Bekijk het volledige overzicht van de nascholingen op MedNet hier

Risico op vaso-occlusieve crisis na blootstelling aan corticosteroïden

jul 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Risico op vaso-occlusieve crisis na blootstelling aan corticosteroïden

Trial met nieuwe behandeloptie voor kinderen met acute lymfatische leukemie

jul 2022 | Leukemie

Lees meer over Trial met nieuwe behandeloptie voor kinderen met acute lymfatische leukemie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

Met overnames hoopt Galapagos toegang tot CAR T-celtherapie te versnellen

jul 2022 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Met overnames hoopt Galapagos toegang tot CAR T-celtherapie te versnellen

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

jun 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Rilzabrutinib actief en veilig bij immuuntrombocytopenie

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

Lees meer
Lees meer over Decitabine als alternatieve inductiebehandeling bij ouderen met AML

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML